21. 1. 2021 Organizace ukončení pololetí, prázdniny

Pololetní výpis vysvědčení v písemné podobě dostanou žáci 1. a 2. tříd ve čtvrtek 28. 1. 2021. Ostatní žáci ho dostanou v písemné podobě do 3 dnů, kdy nastoupí do školy. Žákům 3. - 9. tříd zašlou výpis  elektronicky na mailovou adresu zákonného zástupce třídní učitelé také ve čtvrtek 28. 1. 2021. 

Výsledky pololetní hodnocení výsledků vzdělávání budou k dispozici v eŽK - Bakaláři.  Do systému  měli přístup zatím rodiče žáků 2. stupně, ale rozhodli jsme se, že systém zpřístupníme všem rodičům.  V nejbližší době tedy rodičům žáků 1. stupně zašlou třídní učitelé přihlašovací údaje s podrobným návodem na jejich využití na PC či mobilních zařízeních. Návod na instalaci je také na stránce školy v  pravém menu.  

V případě technickým problémů či jiných dotazů k instalaci napište na mail  podpora@zsmilevsko.cz

Pololetní prázdniny jsou v pátek 29.1.2021 a jarní prázdniny jsou  od pondělí 1.2.2021 do pátku 5.2.2021.

V době prázdnin škola v případě zájmu dále zajišťuje péči o děti určené krizovým opatřením pana hejtmana.

13. 1. 2021 Distanční výuka 3. B

Při distanční výuce se třída 3. B rozhodně nenudí. Když  se minulý týden probírala  při prvouce kapitola "Svět kolem nás", některé děti nelenily a (k velké radosti své učitelky) vytvořily modely živé a neživé přírody. Děti své modely pak on-line  prezentovaly celé třídě.

13. 1. 2021 Bílé radovánky 1. B

Konečně jsme se dočkali. Sníh! Něco úžasného, když jste dítě, které miluje bobování, koulování a válení ve sněhu. A děti z 1. B tohle všechno milují!

8. 1. 2021 - 1. A si užívá zimu

Všem nám velmi chybí tělesná výchova.

Díky sněhové nadílce jsme si konečně mohli užít společný pohyb a vydovádět se na čerstvém vzduchu.

A že nám to prospělo, dosvědčily červené tváře, úsměvy na tvářích a vylízané talíře na obědě.

7. 1. 2021 Informace pro rodiče 8. a 9. ročníků - OnLine Burzy škol

Ve dnech 12. - 14. 1. 2020 se uskuteční Burza škol JHK, která vzhledem k současnému stavu proběhne netradičně v režimu on - line. 

Pokud tedy chcete získat informace o střední škole či učilišti, které Vás zajímají, už nyní se můžete podívat na stránky akce:  burzyskol.cz 

Další informaci k této akci, ale i k dalšímu průběhu přijímacího řízení v roce 2021 Vám zašle paní výchovná poradkyně Mgr. Štěpánka Kadlecová prostřednictvím třídních učitelů 8. a 9. ročníků.

Současné aktuální informace k přijímacímu řízení můžete najít na stránkách ministerstva školství: Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky?

Pan ředitel Střední školy informatiky a ekonomie Pardubice, Ing. Jiří Formánek vytvořil portál www.burzyskol.cz.

Chtěli bychom Vás na něj upozornit, protože zde naleznete kromě termínů všech online burz ve všech krajích a okresech i další doplňující informace o školách (inspekční zprávy, výsledky maturit, atd.).  Dokonce je možné se přímo se školami spojit pomocí online schůzek (Teams, Meets). 

V případě potřeby je možno kontaktovat paní výchovnou poradkyni na mailu:  s.kadlecova@zsmilevsko.cz.

31. 1. 2020 Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, 

velmi nás mrzí, ale vzhledem k vyhlášení 5. stupně PES  (27. 12. 2020) dochází ke změně provozu školy od 4. 1. 2021.

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku

-prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektiv jedné třídy)

-výuka bude probíhat podle rozvrhu třídy, je zakázán zpěv a sportovní činnosti, hodiny HV a TV budou určeny pro doplnění učiva, v případě dobrého počasí je doporučen pobyt v přírodě při zachování homogenních skupin žáků

- žáci by se měli tepleji obléci, ve třídách se bude častěji větrat

- žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

Distanční výuka žáků 3. a 9. ročníku

- pro ostatní žáky bude probíhat povinné vzdělávání distančním způsobem

Školní družina

Od 4. 1. 2021 bude pro žáky 1. a 2. tříd otevřena i školní družina. Provoz bude zajištěn ráno od 6:30 hodin a odpoledne do 16:00 hodin. Družiny budou umístěny vždy ve stejné místnosti jako odpovídající kmenová třída.

Školní jídelna

Žáci 1. a 2. ročníku (prezenční výuka) mají obědy automaticky přihlášeny. Žáci se budou stravovat ve školní jídelně po skončení dopoledního vyučování.

Žáci od 3. do 9. ročníku (distanční forma) mají obědy automaticky odhlášené. Pokud budou mít o obědy zájem, je potřeba se k odběru přihlásit u vedoucí školní jídelny paní Sládkové 775 700 064.

Subscribe to