30. 12. 2020 Pokyn hejtmana Jihočeského kraje

Oznamujeme, že na základě pokynu hejtmana Jihočeského kraje č. 41  bude naše škola opět zajišťovat péči o děti ve věku od 3 - 12 let pro zaměstnance vybraných skupin, které jsou vyjmenovány v pokynu hejtmana. 

Činnost "krizová" škola zahájí od 4. 1. 2020 v čase od 6:30  ve školní družině. 

Činnost je rozdělena na:

a) výchovně vzdělávací činnost  - žáci plní úkoly distanční výuky dle zadání od své  kmenové školy s možností on-line přenosů (notebooky)

b) volnočasové aktivity 

Děti mají zajištěno stravování i pitný režim. 

V případě Vašeho zájmu o využití péči o děti volejte 775700060, 775700063 a prosíme o vyplnění Přihlášky, kterou naleznete v příloze. 

22. 12. 2020 PF 2021

Vážení rodiče, žáci, kolegyně  a kolegové, přátelé, 

končí rok 2020, který se do historie zapíše možná slovy podivný, zvláštní, překvapivý...

Od jara nám nastavoval situace, s kterými jsme se v životě ještě nesetkali. 

Museli jsme na ně reagovat, učit se, hledat cesty, jak vše zvládnout. 

Rok ukázal, že se daná situace zvládnout dá, že  když chceme, dokážeme se posunout, naučit se novým věcem, komunikovat a pomáhat si navzájem.  To je určitě pozitivní zjištění. 

I když posun v distanční výuce, který jsme od jara udělali, je jistě obrovský, víme, že jsou ještě oblasti, které čekají na zlepšení. 

Dovolte mi, abych v této chvíli poděkoval všem, kteří byli s námi, pomáhali nám a podporovali nás.

Děkuji rodičům, prarodičům,  žákům, ale i všem pracovníkům školy. 

Přeji Vám všem krásné svátky vánoční, hodně zdraví a nový rok 2021 ať je plný běžných a obyčejných věcí...

Martin Hrych, ředitel  školy 

17. 12. 2020 Volné dny 21. a 22. 12. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření

Vláda zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních škol a účastníků ve školní družině, ve školním klubu podle školského  zákona č. 561/2004 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny.

Podle ustanovení § 184a školského zákona není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem

V tyto dny nebude v provozu školní družina a nebude poskytováno stravování (obědy jsou automaticky odhlášeny).

Informace k nástupu žáků po vánočních prázdninách budou upřesněny dle aktuálních pokynů MŠMT.

9. 12. 2020 Slabikáře v 1. třídách

I přes měsíční výpadek v prezenční výuce se prvňáčci dočkali! V pondělí 7. prosince obdrželi z rukou pana ředitele Slabikáře. Všichni ukázali, jak již dokáží číst slabiky a přednesli několik básniček k již probraným písmenkům. Celí natěšení pak listovali svými novými Slabikáři. A hurá do další práce!

3. 12. 2020 Užíváme si prvního letošního sněhu

Dnešní ráno nás překvapilo první letošní sněhovou nabídkou.

Cestou do školy to vypadalo trochu jako v písni  Jarka Nohavici " silničáři se diví velice, že sníh jim zasypal silnice".

Žáci z 5. A  toho hned využili a pěkně si na školním hřišti ve sněhu zadováděli.......

Subscribe to