Školní družina

Mimořádné opatření

 Školní družina a školní klub jsou uzavřeny.

Žáky, kteří projevili zájem o volnočasové odpolední aktivity, si převezmou příslušní pedagogičtí pracovníci. Odpolední aktivita bude probíhat ve stejné třídě, v které probíhalo vyučování.

Zde s nimi budou provádět volnočasové aktivity, popřípadě budou využívat uzavřený venkovní areál školy.

Školní družina je výchovné zařízení, které plní významnou roli na základní škole. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a  zabezpečuje žákům náplň volného času v době před  nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru činnosti, do které se chtějí zapojit.

Pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, poznávací a pohybové činnosti – nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Pořádáme také příležitostné akce – dětský karneval, soutěže ve všeobecných znalostech, sportovní soutěže, besedy atd.

Otevírací doba školní družiny

6:30 - 8:00 a 11:30 - 16:30

 

žáci 1. třídy

Vychovatelka: Pavlína Kramperová
mobil: 775 700 061
email: p.kramperova@zsmilevsko.cz

žáci 2. třídy

Vychovatelka: Iva Nováková
mobil: 775 700 061
email: i.novakova@zsmilevsko.cz

žáci 3. až 5. třídy

Vychovatelka: Dita Hejná
telefon: 775 700 061
email: d.hejna@zsmilevsko.cz

 

Vychovatelky: Mgr. Eva Syrovátková, Mgr. Pavla Šmelcová, Bc. Jana Kosíková

 

Školní klub

Vychovatelka: Bc. Ivana Dlouhá