24. 8. 2020 - Informace pro rodiče

1.  Školní jídelna 

Informujeme rodiče, že je možno si vyřídit přihlášku na stravování v kanceláři školní jídelny ve dnech:

 • 24. - 27. 8. 2020     8:00 - 14:00 h
 • 28. 8. 2020             8:00 - 15:00 h
 • 31. 8. 2020              8:00 - 16:00 h  

Od 1. září 2020 jsme nuceni z důvodu zvyšování cen potravin navýšit finanční normativ na potraviny dle věku žáka dosaženého v daném  školním roce:

 • věk    7- 10 let             26,- Kč
 • věk  11 - 14 let             29,- Kč
 • věk  15 a výše             32,- Kč 

Prosíme rodiče, aby v případě potřeby navýšili potřebný limit u inkasa. Děkujeme. 

2. Školní družina

Žáky je možno zapsat do školní družiny:

 • 24.  - 27. 8. 2020     8:00 - 12:00 h 
 • 28. 8. 2020              8:00 - 15:00 h
 • 31. 8. 2020               8:00 - 16:00 h 

Platbu za školní družinu je možno uskutečnit převodem z účtu, nebo hotově v kanceláři školy. 

Provoz školní družiny bude již 1. září od 7:00 h do 16:00 h. V dalších dnech bude již pravidelný provoz od 6:30 - 16:30 h.  

 

30. 6. 2020 - Co říci na závěr......

Co říci na závěr letošního školního roku? 

Zprvu normální školní rok se v březnu změnil v dramatickou zápletku, která naši školu prověřila po všech stránkách. Myslím, že když se nyní obrátíme a projdeme si ty skoro čtyři  měsíce, najdeme spoustu práce, nových zkušeností, poznatkům, ale i ověření toho, že škola = učitel - žák - rodič a jeden bez druhého nemohou fungovat. Poděkování patří tedy žákům za to, jak se snažili, jak pracovali, rodičům za to, jak své děti podporovali a pomáhali nám učitelům a učitelům za to, jak pracovali jako perfektní tým. 

Myslím, že si nyní všichni trochu toho klidu a oddechu zasloužíme........ 

Proto, mějte krásný letní čas, krásné prázdniny, dovolenou a  v nové školním roce na shledanou.

29. 6. 2020 - Slavnostní předávání vysvědčení 9. ročníkům

V pondělí 29. 6. 2020 proběhlo předání vysvědčení žákům 9. ročníků. Kromě vysvědčení žáci dostali i pamětní list a knihu o Milevsku, kterou jim věnovalo vedení města.  Níže přikládáme pouze několik fotografií, ostatní najdete na linku, který žákům přišel na jejich školní gmail.  Přejeme mnoho úspěchů na jejich další cestě životem...... 

18. 6. 2020 - Ukončení školní roku

Dobrovolná docházka žáků 1.  -  8. ročníku bude v tomto školním roce ukončena 26. 6. 2020 předáním vysvědčení.  Žáci mají zajištěný oběd. 

Předávání vysvědčení se mohou zúčastnit i žáci, kteří se školní výuky neúčastnili. Podmínkou je vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (na stránkách školy), které předají třídnímu učiteli. Žáci budou mí v areálu školy roušku.  

Žáci, kteří se z různých důvodů nedostaví, si vyzvednou vysvědčení a učebnice v úterý 30. 6. od 8:00 – 12:00 h u své třídní učitelky (učitele).

Pro žáky 1. stupně je v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. zajištěn družinový provoz ve stávajících školních skupinách (i pro ty, kteří do družiny nechodili).

Žákům 9. ročníku bude vysvědčení předáno v pondělí 29. 6.  v 9:00 h. 

Žáci, kteří si vyzvedli vysvědčení, mají následující dny do 30. 6. ředitelské volno. 

Podrobnější informace získají rodiče od třídních učitelů.     

18. 6. 2020 - Školní družina – prázdninový provoz

Chtěli bychom vyjít vstříc rodičům, kteří nemají o prázdninách pro své děti zaopatření,

a umožnit žákům 1. stupně v termínu 17. 8. – 31. 8. 2020 navštěvovat školní družinu (7 – 15 hodin).

Školní jídelna v těchto dnech nevaří.

Pokud máte zájem, zašlete informaci na e-mail:  zastupce@zsmilevsko.cz    s těmito údaji: 

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Ve dnech  …………………………..……….......    od ……….    do  …………. hodin

 

 Poznámka: Žáci, kteří se účastní výuky, obdrží přihlášku ve škole. 

17. 6. 2020 - Informace pro rodiče předškoláků

Ve čtvrtek 18. 6. v 15:30 se konají schůzky rodičů předškoláků.

Schůzky dětí se budou konat vždy v 15:30 h:

 • úterý 23. 6. - paní učitelka  Iva Kolářová 1. C
 • středa 24. 6.  - paní učitelka  Eva Syrovátková  1. B
 • čtvrtek 25. 6. - paní učitelka  Andrea Zelenková  1. A 

Srdečně zveme rodiče i předškoláky. 

Subscribe to