Zaměstnanci školy

Ředitel: 

  PaedDr. Martin Hrych

Zástupci ředitele: 

  Mgr. Štěpánka Nováková - 1. stupeň

  Mgr. Veronika Palusová - 2. stupeň

 

 

  Pedagogové - 1. stupeň:

1. Mgr. Jitka Bezoušková j.bezouskova@zsmilevsko.cz
2. Mgr.et Mgr. Kamila Finková - výchovný poradce k.finkova@zsmilevsko.cz
3. Mgr. Ilona Kabátová i.kabatova@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Jana Kahounová j.kahounova@zsmilevsko.cz
5. PaedDr. Iva Kolářová i.kolarova@zsmilevsko.cz
6. Mgr. Miroslava Koutníková m.koutnikova@zsmilevsko.cz
7. Mgr. Jana Marelová j.marelova@zsmilevsko.cz
8. Mgr. Štěpánka  Nováková – zástupce ředitele s.novakova@zsmilevsko.cz
9. Mgr. Martina Pešičková m.pesickova@zsmilevsko.cz
10. Mgr. Věra Pospíšilová v.pospisilova@zsmilevsko.cz
11. Mgr. Eva Syrovátková e.syrovatkova@zsmilevsko.cz
12. Mgr. Ludmila Škochová l.skochova@zsmilevsko.cz
13. Mgr. Pavla  Šmelcová p.smelcova@zsmilevsko.cz
14. Mgr. Magdalena Vavříková m.vavrikova@zsmilevsko.cz
15. Mgr. Hana Wegschmiedová h.wegschmiedova@zsmilevsko.cz
16. Mgr. et Mgr. Andrea Zelenková a.zelenkova@zsmilevsko.cz

 

   Pedagogové - 2. stupeň:

1. Mgr. Miriam Bašová m.basova@zsmilevsko.cz
2. Mgr. Lukáš Bejšovec l.bejsovec@zsmilevsko.cz
3. Mgr. Kristýna Bulínová k.bulinova@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Kristina Divišová k.divisova@zsmilevsko.cz
5. Mgr. Alena Dolejšková a.dolejskova@zsmilevsko.cz
6. Mgr. Jitka Dvořáková j.dvorakova@zsmilevsko.cz
7. Pavla Heroutová p.heroutova@zsmilevsko.cz
8. Mgr. Miroslava Honzíková - metodik prevence m.honzikova@zsmilevsko.cz
9. PaedDr. Martin Hrych – ředitel, metodik ICT hrych@zsmilevsko.cz
10. Mgr. Štěpánka Kadlecová - výchovný poradce s.kadlecova@zsmilevsko.cz
11. Ivana Kalinová i.kalinova@zsmilevsko.cz
12. Mgr. Kamila Kosová k.kosova@zsmilevsko.cz
13. Mgr. Irena Kotalíková i.kotalikova@zsmilevsko.cz
14. Mgr. Nikola Kotmelová n.kotmelova@zsmilevsko.cz
15. Mgr. Dominika Koutníková - koordinátor ŠVP d.koutnikova@zsmilevsko.cz
16. Mgr. Karolína Mitísková k.mitiskova@zsmilevsko.cz
17. Mgr. Veronika Palusová – zástupce ředitele v.palusova@zsmilevsko.cz
18. Mgr. Jitka Pillerová  j.pillerova@zsmilevsko.cz
19. Mgr. Martina Řehořová - koordinátor EVVO m.rehorova@zsmilevsko.cz
20. Mgr. Lenka Soldátová l.soldatova@zsmilevsko.cz
21. Mgr. Daniel Svitič d.svitic@zsmilevsko.cz
22. Mgr. Jana Šimečková j.simeckova@zsmilevsko.cz
23. Mgr. Johana Zachariášová - speciální pedagog j.zachariasova@zsmilevsko.cz

 

   Asistentky pedagoga:

1. Alice Bláhová a.blahova@zsmilevsko.cz
2. Pavla Capůrková p.capurkova@zsmilevsko.cz
3. Bc. Ivana Dlouhá i.dlouha@zsmilevsko.cz
4. Lucie Jordanová l.jordanova@zsmilevsko.cz
5. Bc. Jana Kosíková j.kosikova@zsmilevsko.cz
6.. Kateřina Řezáčová t.lidinska@zsmilevsko.cz
7. Markéta Říhová m.rihova@zsmilevsko.cz
8. Soňa Stehlíková s.stehlikova@zsmilevsko.cz
9. Aneta Vratislavská a.vratislavska@zsmilevsko.cz

 

Školní družina - vychovatelky:

1. Dita Hejná d.hejna@zsmilevsko.cz
2. Pavlína Kramperová p.kramperova@zsmilevsko.cz
3. Ivana Nováková i.novakova@zsmilevsko.cz
4. Aneta Vratislavská a.vratislavska@zsmilevsko.cz

  

  Školní klub:

1. Bc. Ivana Dlouhá  i.dlouha@zsmilevsko.cz

 

   Školní jídelna:

1. Jana Sládková– vedoucí školní jídelny jidelna@zsmilevsko.cz
2. Václava Jáchymová - hlavní kuchařka  
3. Květoslava Bauerová - kuchařka  
4. Ladislava  Jiroušková - kuchařka  
5. Marie Kašparová - kuchařka  
6. Zuzana Koutníková - kuchařka  
7. Jana Šabatková - kuchařka  
8. Věra Peštová - kuchařka  

 

   Správní zaměstnanci:

1. Radek Pešička - správce budovy, školník r.pesicka@zsmilevsko.cz
2. Jiří  Kubíček - údržbář  
3. Radka Táborová - sekretářka, hospodářka školy sekret@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Daniel Svitič - správce ICT d.svitic@zsmilevsko.cz
5. Drahomíra Křížová - uklízečka  
6. Eva Součková - uklízečka  
7. Ivana Smrtová  - uklízečka  
8. Lenka Šoulová - uklízečka  
9. Lenka Vodňanská - uklízečka