Zaměstnanci školy

Ředitel: 

  PaedDr. Martin Hrych

Zástupci ředitele: 

  Mgr. Štěpánka Nováková - 1. stupeň

  Mgr. Marie Jelenová - 2. stupeň

 

 

  Pedagogové - 1. stupeň:

1. Mgr. Jitka Bezoušková j.bezouskova@zsmilevsko.cz
2. Mgr. Hana Ctiborová h.ctiborova@zsmilevsko.cz
3. Mgr.et Mgr. Kamila Finková - speciální pedagog k.finkova@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Veronika Huďová v.hudova@zsmilevsko.cz
5. Mgr. Ilona Kabátová i.kabatova@zsmilevsko.cz
6. Mgr. Jana Kahounová j.kahounova@zsmilevsko.cz
7. PaedDr. Iva Kolářová i.kolarova@zsmilevsko.cz
8. Mgr. Miroslava Koutníková m.koutnikova@zsmilevsko.cz
9. Mgr. Jana Marelová j.marelova@zsmilevsko.cz
10. Mgr. Štěpánka  Nováková – zástupce ředitele s.novakova@zsmilevsko.cz
11. Mgr. Martina Pešičková m.pesickova@zsmilevsko.cz
12. Mgr. Věra Pospíšilová v.pospisilova@zsmilevsko.cz
13. Mgr. Eva Syrovátková e.syrovatkova@zsmilevsko.cz
14. Mgr. Pavla  Šmelcová p.smelcova@zsmilevsko.cz
15. Mgr. Magdalena Vavříková m.vavrikova@zsmilevsko.cz
16. Mgr. Hana Wegschmiedová h.wegschmiedova@zsmilevsko.cz
17. Mgr. et Mgr. Andrea Zelenková a.zelenkova@zsmilevsko.cz


   Pedagogové - 2. stupeň:

1. Mgr. Alena Dolejšková a.dolejskova@zsmilevsko.cz
2. Mgr. Jana Eretová j.eretova@zsmilevsko.cz
3. Mgr. Lenka Dvořáková l.dvorakova@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Miloš Haluška m.haluska@zsmilevsko.cz
5. Mgr. Miroslava Honzíková m.honzikova@zsmilevsko.cz
6. PaedDr. Martin Hrych – ředitel, metodik ICT hrych@zsmilevsko.cz
7. Mgr. Marie Jelenová – zástupce ředitele zastupce@zsmilevsko.cz
8. Mgr. Ilona Jelínková i.jelinkova@zsmilevsko.cz
9. Mgr. Štěpánka Kadlecová - výchovný poradce s.kadlecova@zsmilevsko.cz
10. Mgr. Hana Kotalíková h.kotalikova@zsmilevsko.cz
11. Mgr. Irena Kotalíková i.kotalikova@zsmilevsko.cz
12. Mgr. Dominika Kutnohorská d.kutnohorska@zsmilevsko.cz
13. Mgr. Zdeňka Machartová z.machartova@zsmilevsko.cz
14. Mgr. Ludmila Meuerová l.meuerova@zsmilevsko.cz
15. Mgr. Veronika Palusová v.palusova@zsmilevsko.cz
16. Mgr. Martina Řehořová m.rehorova@zsmilevsko.cz
17. Mgr. Jitka Pillerová - školní metodik prevence j.pillerova@zsmilevsko.cz
18. Mgr. Ludmila Škochová l.skochova@zsmilevsko.cz
19. Mgr. Lenka Soldátová l.soldatova@zsmilevsko.cz
20. Mgr. Jana Šimečková j.simeckova@zsmilevsko.cz

 

   Asistentky pedagoga:

1. Bc. Ivana Dlouhá i.dlouha@zsmilevsko.cz
2. Lucie Jordanová l.jordanova@zsmilevsko.cz
3. Ivana Kalinová i.kalinova@zsmilevsko.cz
4. Bc. Jana Kosíková j.kosikova@zsmilevsko.cz
5. Tereza Lidinská t.lidinska@zsmilevsko.cz
6. Markéta Říhová m.rihova@zsmilevsko.cz
7. Zuzana Zemanová z.zemanova@zsmilevsko.cz
8. Pavla Capůrková p.capurkova@zsmilevsko.cz
9. Soňa Stehlíková s.stehlikova@zsmilevsko.cz

 

  Školní družina - vychovatelky:

 

1. Dita Hejná d.hejna@zsmilevsko.cz
2. Ivana Nováková i.novakova@zsmilevsko.cz
3. Pavlína Kramperová p.kramperova@zsmilevsko.cz
4. Soňa Stehlíková s.stehlikova@zsmilevsko.cz
5. Mgr. Ilona Kabátová i.kabtova@zsmilevsko.cz
6. Mgr. Hana Wegschmiedová h.wegschmiedova@zsmilevsko.cz
     

   Školní klub:

1. Bc. Jana Kosíková j.kosikova@zsmilevsko.cz
     


   Školní jídelna:

1.   Jana Sládková– vedoucí školní jídelny                   

2.   Václava Jáchymová - hlavní kuchařka
3.   Petra Kašparová - kuchařka
4.   Jana Šabatková - kuchařka
5.   Ladislava  Jiroušková - kuchařka
6.   Květoslava Bauerová - kuchařka
7.   Věra Peštová - kuchařka
8.   Zuzana Koutníková - kuchařka

 

 

   Správní zaměstnanci:

1.   Radek Pešička - školník
2.   Jiří  Kubíček - údržbář
3.   Radka Táborová - sekretářka, hospodářka školy
4.   Ing. Jana  Jezlová - ekonomka, personalistka
5.   Eva Kučerová - uklízečka
6.   Drahomíra Křížová - uklízečka
7.   Lenka Šoulová - uklízečka
8.   Ivana Smrtová  - uklízečka
9.   Lenka Vodňanská - uklízečka