Zaměstnanci školy

Ředitel: 

  PeadDr. Martin Hrych

Zástupci ředitele: 

  Mgr. Štěpánka Nováková - 1. stupeň

  Mgr. Marie Jelenová - 2. stupeň

 

 

  Pedagogové - 1. stupeň:

1. Mgr. Bezoušková Jitka  j.bezouskova@zsmilevsko.cz
2. Mgr. Ctiborová Hana h.ctiborova@zsmilevsko.cz
3. Mgr.et Mgr. Finková Kamila - speciální pedagog k.finkova@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Huďová Veronika v.hudova@zsmilevsko.cz
5. Mgr. Kabátová Ilona i.kabatova@zsmilevsko.cz
6. Mgr. Kahounová Jana j.kahounova@zsmilevsko.cz
7. PaedDr. Kolářová Iva i.kolarova@zsmilevsko.cz
8. Mgr. Koutníková Miroslava m.koutnikova@zsmilevsko.cz
9. Mgr. Marelová Jana j.marelova@zsmilevsko.cz
10. Mgr. Nováková Štěpánka – zástupce ředitele s.novakova@zsmilevsko.cz
11. Mgr. Pešičková Martina m.pesickova@zsmilevsko.cz
12. Mgr. Pospíšilová Věra  v.pospisilova@zsmilevsko.cz
13. Mgr. Syrovátková Eva e.syrovatkova@zsmilevsko.cz
14. Mgr. Šmelcová Pavla p.smelcova@zsmilevsko.cz
15. Mgr. Vavříková Magdalena m.vavrikova@zsmilevsko.cz
16. Mgr. Wegschmiedová Hana h.wegschmiedova@zsmilevsko.cz
17. Mgr. et Mgr. Zelenková Andrea a.zelenkova@zsmilevsko.cz


   Pedagogové - 2. stupeň:

1. Mgr. Dolejšková Alena  a.dolejskova@zsmilevsko.cz
2. Mgr. Eretová Jana j.eretova@zsmilevsko.cz
3. Mgr. Dvořáková Lenka l.dvorakova@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Haluška Miloš m.haluska@zsmilevsko.cz
5. Mgr. Honzíková Miroslava m.honzikova@zsmilevsko.cz
6. PaedDr. Hrych Martin – ředitel, metodik ICT hrych@zsmilevsko.cz
7. Mgr. Jelenová Marie – zástupce ředitele zastupce@zsmilevsko.cz
8. Mgr. Jelínková Ilona i.jelinkova@zsmilevsko.cz
9. Mgr. Kadlecová Štěpánka - výchovný poradce s.kadlecova@zsmilevsko.cz
10. Mgr. Kotalíková Hana h.kotalikova@zsmilevsko.cz
11. Mgr. Kotalíková Irena i.kotalikova@zsmilevsko.cz
12. Bc. Kutnohorská Dominika d.kutnohorska@zsmilevsko.cz
13. Mgr. Machartová Zdeňka z.machartova@zsmilevsko.cz
14. Mgr. Meuerová Ludmila  l.meuerova@zsmilevsko.cz
15. Mgr. Palusová Veronika v.palusova@zsmilevsko.cz
16. Mgr. Řehořová Martina m.rehorova@zsmilevsko.cz
17. Mgr. Pillerová Jitka - školní metodik prevence j.pillerova@zsmilevsko.cz
18. Mgr. Škochová Ludmila l.skochova@zsmilevsko.cz
19. Mgr. Soldátová Lenka l.soldatova@zsmilevsko.cz
20. Mgr. Šimečková Jana j.simeckova@zsmilevsko.cz

 

   Asistentky pedagoga:

1. Bc. Dlouhá Ivana i.dlouha@zsmilevsko.cz
2. Jordanová Lucie l.jordanova@zsmilevsko.cz
3. Kalinová Ivana i.kalinova@zsmilevsko.cz
4. Bc. Kosíková Jana j.kosikova@zsmilevsko.cz
5. Lidinská Tereza t.lidinska@zsmilevsko.cz
6. Říhová Markéta m.rihova@zsmilevsko.cz
7. Zemanová Zuzana z.zemanova@zsmilevsko.cz
8. Capůrková Pavla p.capurkova@zsmilevsko.cz
9. Stehlíková Soňa s.stehlikova@zsmilevsko.cz

 

  Školní družina - vychovatelky:

1.   Hejna Dita
2.   Nováková Ivana
3.   Kramperová Pavlína
4.   Stehlíková Soňa
5.   Šmelcová Pavla
6.   Syrovátková Eva

 

   Školní klub:

1. Bc.  Kosíková Jana


   Školní jídelna:

1.   Sládková Jana – účetní ŠJ
2.   Jáchymová Václava - hlavní kuchařka
3.   Kašparová Petra - kuchařka
4.   Šabatková Jana - kuchařka
5.   Jiroušková Ladislava - kuchařka
6.   Bauerová Květoslava - kuchařka
7.   Peštová Věra - kuchařka
8.   Koutníková Zuzana - kuchařka

 

   Správní zaměstnanci:

1.   Baše Miroslav - školník
2.   Kubíček Jiří - údržbář
3.   Táborová Radka - sekretářka, hospodářka školy
4.   Ing. Jezlová Jana - mzdová účetní
5.   Kučerová Eva - uklízečka
6.   Křížová Drahomíra - uklízečka
7.   Šoulová Lenka - uklízečka
8.   Smrtová Ivana - uklízečka
9.   Vodňanská Lenka - uklízečka