01 - 12 / 10


Během sledovaného období  projektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem:

- aktualizace a doplnění www stránek

- zaslání nabídky na připravující 3.běh kurzu základním školám milevského regionu


Při propagaci projektu jsou dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR

 

01 / 10


Během sledovaného období  projektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem:

- aktualizace a doplnění www stránek

- pořízení informačních a propagačních tiskovin


Při propagaci projektu jsou dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR

 

11 – 12 / 09


Během sledovaného období  projektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem:

- aktualizace a doplnění www stránek


Při propagaci projektu jsou dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR

 

9 – 10 / 09


Během sledovaného období  projektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem:

- aktualizace a doplnění www stránek

- pořízení propagačních předmětů (klíčenky, propisky a bloky), které jsou k dispozici účastníkům kurzu


Všichni oslovení potenciální dodavatelé jsou v rámci výběrových řízení podrobně seznamováni s projektem


Při propagaci projektu jsou dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR

 

8 - 9 / 09


Během sledovaného období  projektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem:

- osoby, které do projektu nastoupili, jsou informovány o jeho podpoře ze strany EU

- byly zprovozněny internetové stránky www.zsmilevsko.cz/opvk, kde byly uveřejněny základní informace o projektu

- pořízení informačních a propagačních tiskovin


Všichni oslovení potenciální dodavatelé jsou v rámci výběrových řízení podrobně seznamováni s projektem


Při propagaci projektu jsou dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR

 

6 – 7 / 09


Během sledovaného období  projektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem:

- byla vydána a publikována tisková zpráva o realizaci přípravné fáze projektu tisková zpráva 2


Všichni oslovení potenciální dodavatelé jsou v rámci výběrových řízení podrobně seznamováni s projektem


Při propagaci projektu jsou dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR

 

 4 – 5 / 09


Během sledovaného období  projektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem:

-  byl publikován článek v regionálním tisku - Milevský zpravodaj


Všichni oslovení potenciální dodavatelé jsou v rámci výběrových řízení podrobně seznamováni s projektem

 

 

 3 / 09


Během sledovaného období  projektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem:

- byla vydána a publikována tisková zpráva o realizaci přípravné fáze projektu tisková zpráva 1

- byly připraveny písemné podklady pro článek v regionálním tisku