Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Aktivity a výstupy, které budou v rámci projektu podpořeny, budou udržovány po dobu udržitelnosti 5 let po skončení financování z OP VK.

Specifikace aktivit a výstupů, které povedou k udržitelnosti projektu, jsou uvedeny výše. Vytvořený produkt v rámci projektu bude zachován a dále užíván v souladu aktivitami, na něž byl projekt zaměřen. Po skončení finanční podpory z OP VK a ukončení projektu bude pořízená multimediální technika a ICT vybavení stejně jako vytvořené vzdělávací programy a e-learningová aplikace dále využíváno k naprosto stejným účelům, tj. pro vzdělávání pedagogických pracovníků škol a také navíc pro vzdělávání žáků a případně dalších jiných zájmových skupin.

Přístup do e-learningové aplikace budou mít stále zajištěni všichni úspěšní účastníci z proběhlého vzdělávání, tj. pedagogičtí pracovníci škol.


Udržitelné aktivity:

- poznatky a dovednosti, které v rámci projektu získaly podpořené osoby dále v rámci své práce budou využívat,
- vytvořené vzdělávací programy budou nabídnuty k využití i jiným školám, aby mohly být jimi dále využívány v rámci vzdělávání pedagogů i žáků,
- vytvořené vzdělávací programy budou i nadále sloužit pro vzdělávání cílové skupiny,
- pořízená multimediální technika a ICT vybavení a vytvořená www prezentace bude i dále provozována a aktualizována, protože vytvořený e-learningový kurz bude i dále k dispozici cílovým skupinám,
- po ukončení projektu bude pokračovat spolupráce mezi jednotlivými subjekty v rámci vytvořeného partnerství za účelem podpory cílové skupiny.