Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně využívání ICT a multimediální techniky ve výuce a vzdělávání, včetně osvojení moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a efektivity vzdělávání.


Konkrétním cílem projektu je vytvořit vzdělávací programy pro pořízenou mmultimediální techniku ? interaktivní tabuli Smartboard a předat a vyškolit v používání těchto vzdělávacích programů další pedagogy jak pomocí klasických školení v počítačové učebně při praktickém používání této techniky, tak především pomocí dalších možností e-learningu.


Konkrétními aktivitami a cíli projektu je:

- pořídit odpovídající ICT a multimediální vybavení,
- vytvořit vzdělávací programy,
- vytvořit aplikaci e-learninu pro využívání těchto vzdělávacích programů,
- uspořádat 3 semináře - kurzy
- vytvořit webovou prezentaci projektu a zajistit odpovídající publicitu projektu,
- projekt řádně koordinovat a zrealizovat,
a to s hlavním cílem, kterým je vyškolit pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Milevsku a jeho okolí.


Plánovaným výsledkem projektu tedy bude:

- 99 podpořených osob - klientů služeb (z toho 10 mužů a 89 žen) v rámci realizace projektu, kteří budou odběrateli služeb (z toho 24 osob klasické vzdělávání a 75 v e-learningovém kurzu),
- 75 úspěšně podpořených osob, které v rámci projektu získají jakoukoli formu podpory a ukončí kurz předepsaným způsobem,
- 6 podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb,
- 2 nově vytvořené produkty - ve kterých provedené změny v jejich obsahu, metodách a formách zvýší jejich kvalitu (nové vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, e-learningové kurzy, webový portál),
-1 nově vytvořený produkt s komponentou ICT - problematice ICT bude věnován celek v rozsahu 40 hodin.Zdůvodnění potřebnosti:

Tento projekt je předkládán z důvodu nedostatečného množství vzdělávacích programů pro multimediální techniku - interaktivní tabuli a neznalost využívání této techniky ze strany pedagogů a neznalost u pedagogů tvorby vlastních vzdělávacích programů.


Projekt byl připraven a bude realizován ve spolupráci s partnery bez finančního příspěvku. Partnery projektu jsou:
- 2.základní škola J.A.Komenského Milevsko,
- Dům kultury Milevsko,
- Město Milevsko.


Spolupráce s partnery byla navázána především s ohledem na jejich konkrétní zkušenosti s přípravou a realizací projektů z oblasti RLZ a také z důvodu kooordinace RLZ v regionu Milevsko.

Projekt by měl být podpořen z veřejných zdrojů, protože přispěje ke zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a protože reaguje na nedostatečné množství vzdělávacích programů pro multimediální techniku - interaktivní tabuli a neznalost využívání této techniky ze strany pedagogů a neznalost u pedagogů tvorby vlastních vzdělávacích programů. Projekt je inovativní především vtom, že bude pořízena nová multimediální a ICT technika a budou vytvořeny vzdělávací programy pro využití multimediální techniky a ICT ve výuce a vyškolení pedagogů v této oblasti. Školení bude také probíhat prostřednictvím e-lerningu, což dokládá inovativnost projektu. Po úspěšném ukončení projektu budou vyškolení pedagogové v řešené problematice schopni plně využívat pro vzdělávání a výuku tento inovativní produkt.

Projekt je plánován pro cílovou skupinu, kterou jsou pracovníci škol (i vedoucí pracovníci škol) a školských