Číslo aktivity: 01
Název klíčové aktivity: Pořízení ICT a multimediální techniky pro výuku a školení pegagogů
Na realizaci se podílí: 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 256 326,00
ESF způsobilé výdaje: 256 326,00
ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity se budou realizovat tyto činnosti:
- nákup, pořízení a instalace vybraného zařízení - ICT a multimediální techniky.

Na realizaci této aktivity se budou podílet všichni man. a org. členové realizačního týmu:
- manažer projektu, asistent projektu, administrátor projektu a účetní projektu.

Práce s cílovou skupinou v rámci této aktivity:

V rámci této přípravné aktivity ještě nebude zapojena cílová skupina, tj. pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji ani vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji.

Časový harmonogram realizace této aktivity:

Předpokládaný termín realizace této aktivity je na začátku vlastního projektu v období od 1.3.2009 do 30.6.2009.

Náklady na tuto aktivitu:

Předpokládané náklady na tuto aktivitu jsou stanoveny na 256 326,- Kč s DPH v rámci kterých bude pořízeno toto zařízení: 4x notebook, 2x SmartBoard hard, 2x vizualizer a software: 2x Smartnotebook a 4x Pinnacle Studio 12.

Výstup klíčové aktivity:

V rámci této aktivity bude vytvořeno - pořízeno nové ICT a multimediální vybavení, které následně bude sloužit k vlastní realizaci projektu, tedy k dalšímu vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výstupem této aktivity bude pořízení a instalace vybraného zařízení - ICT a multimediální techniky. Konkrétně bude pořízeno toto zařízení: 4x notebook, 2x SmartBoard hard, 2x vizualiozery a software: 2x Smartnotebook a 4x Pinnacle Studio 12.
Číslo aktivity: 02
Název klíčové aktivity: Tvorba vzdělávacího programu a aplikace e-learningu
Na realizaci se podílí: 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 230 384,00
ESF způsobilé výdaje: 230 384,00
ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity se budou realizovat tyto činnosti:
- tvorba vzdělávacího programu pro využití multimediální techniky a ICT ve výuce,
- tvorba aplikací e-learningu.

Na realizaci této aktivity se budou podílet všichni man. a org. členové realizačního týmu:
- manažer projektu, asistent projektu, administrátor projektu a účetní projektu a to jen z pozice zadavatele, protože obě činnosti bodou pořízeny službou.

Práce s cílovou skupinou v rámci této aktivity:

V rámci této přípravné aktivity ještě nebude zapojena cílová skupina, tj. pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji ani vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji.

Časový harmonogram realizace této aktivity:

Předpokládaný termín realizace této aktivity je na začátku vlastního projektu v období od 1.6.2009 do 31.8.2009.

Náklady na tuto aktivitu:

Předpoládané náklady na tuto aktivitu jsou stanoveny na 230 384,- Kč s DPH, v rámci kterých bude pořízeno formou služby vytvoření vzdělávacího programu pro využití multimediální techniky a ICT ve výuce a vytvoření 2 aplikací e-learningu.

Výstup klíčové aktivity:

V rámci této aktivity bude vytvořen vzdělávací program pro využití multimediální techniky a ICT ve výuce a budou vytvořeny 2 aplikace e-learningu, které následně budou sloužit k vlastní realizaci projektu, tedy k dalšímu vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Výstupem této aktivity bude vytvořený vzdělávací program pro využití multimediální techniky a ICT ve výuce a vytvořené 2 aplikace e-learningu. Konkrétně bude vytvořen e-learnimg jak využívat vzdělávací výukové pogramy a využití Smartnotebooku v e-learningu. Přesná specifikace bude teprve stanovena a to na základě konzultací s lektory.
Číslo aktivity: 03
Název klíčové aktivity: Pořádání vzdělávacích kurzů pro vyškolení pedagogů
Na realizaci se podílí: 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 205 200,00
ESF způsobilé výdaje: 205 200,00
ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity se budou realizovat tyto činnosti:
- organizace kurzů pro školení padagogů
- vzdělávání pedagogů prostřednictvím e-learningu

Na realizaci této aktivity se budou podílet všichni man. a org. členové realizačního týmu:
- manažer projektu, asistent projektu, administrátor projektu a účetní projektu,
- správci sítě a ICT,
- a především interní a externí lektoři.

Práce s cílovou skupinou v rámci této aktivity:

V rámci celé této aktivity bude plně zapojena cílová skupina, tj. pracovníci škol a školských zařízení i vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Milevsku a okolí, kteří se budou těchto vzdělávacích kurzů účastnit.

Časový harmonogram realizace této aktivity:

Předpokládaný termín realizace této aktivity je naplánován na 3 kurzy po 40 hodinách (2h týdně, 8h měsíčně) po celkové období 5 měsiců v těchto období:

1. kurz od 1.9.2009 do 31.1.2010,
2. kurz od 1.2.2010 do 30.6.2010,
3. kurz od 1.9.2010 do 31.1.2011.


Náklady na tuto aktivitu:

Předpoládané náklady na tuto aktivitu jsou stanoveny na 205 200,- Kč s DPH v rámci kterých bude financována především lektorská činnost a správa sítě a ICT.

Výstup klíčové aktivity:

V rámci této aktivity budou organizovány kurzy pro školení padagogů, které přispějí k dalšímu vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Výstupem této aktivity bude uskutečnění 3 kurzů pro příjemce služeb a proškolení osob přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu. Celkový počet proškolených osob bude 99 z toho 24 osob bude proškoleno v klasickém vzdělávání a 75 v e- learningovém kurzu. Předpoklad je, že v každém ze tří kurzů bude vždy 8 osob proškoleno klasicky a 25 prostřednictvím e-learningu. V případě potřeby a zájmu bude možné v rámci 40 hodinového kurzu osoby prostřídat z klasického a e-learningové školení. Každý kurz bude obsahovat 2 části a to dle vytvořených vzdělávacích programů a dle vytvořené e-learningové aplikace.
Číslo aktivity: 04
Název klíčové aktivity: Publicita projektu
Na realizaci se podílí: 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 58 012,50
ESF způsobilé výdaje: 58 012,50
ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity se budou formou služeb realizovat tyto činnosti:
- tvorba www stránek
- pořízení informačních a propagačních tiskovin
- pořízení propagačních předmětů

Na realizaci této aktivity se budou podílet všichni man. a org. členové realizačního týmu:

- manažer projektu, asistent projektu, administrátor projektu, účetní projektu a budou využity konzultační služby.

Práce s cílovou skupinou v rámci této aktivity:

V rámci této aktivity nebude zapojena cílová skupina, tj. pracovníci škol a školských zařízení ani vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Milevsku a okolí.

Časový harmonogram realizace této aktivity:

Předpokládaný termín realizace této aktivity je naplánován na několik na sebe navazujících činností a to takto:
- tvorba www stránek -1.7.2009 - 31.8.2009 - www stránky budou pořízeny před 1. kurzem a v následujícím období trvání projektu v průběhu kurzů budou aktualizovány a doplňovány,
- pořízení informačních a propagačních tiskovin - 8-9/2009, 1-2/2010 a 8-9/2010, tedy před začátkem každého kurzu budou vytvořeny a pořízeny informační a propagační letáky,
- pořízení propagačních předmětů - na úvod 1. kurzu (9-10/2009) budou pro celé období trvání projektu pořízeny propagační předměty,

Náklady na tuto aktivitu:

Předpoládané náklady na tuto aktivitu jsou stanoveny na 58 012,50,- Kč s DPH v rámci kterých bude financována především tvorba www stránek, pořízení informačních a propagačních tiskovin, pořízení propagačních předmětů a založení.

Výstup klíčové aktivity:

V rámci této aktivity budou organizovány kurzy pro školení padagogů, které přispějí k dalšímu vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Výstupem této aktivity bude uskutečnění 3 klasických a e-learningových kurzů pro příjemce služeb a proškolení osob přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu. Celkový počet proškolených osob bude 124 z toho 24 osob bude proškoleno v klasickém vzdělávání a 100 v e-learningovém kurzu.