O projektu

Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím multimediální techniky a e-learningu


Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0016

Zkrácený název projektu: Vzdělávání pedagogů

Typ projektu: grantový


Realizátor: 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek


Kontaktní osoby : PaedDr. Martin Hrych

Adresa instituce : Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Telefon : +420382521393, 420524469,

e-mail: skola@zsmilevsko.cz


Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Typ území: Město

Kód prioritního tématu: 72

Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova: 505/2002 Sb./501-522 (FZ 03/2003)

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky škol s využitím ICT a dalších moderních metod zvyšující kvalitu a efektivitu vzdělávání. Projekt je realizován z důvodu rozšíření nabídky dalšího vzdělávání, protože je obecně problém se vzdělávacími programy, které jsou určeny pro tyto moderní výukové prostředky. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení ve městě Milevsko a okolí. Záměrem projektu je vytvořit ucelené řady vzdělávacích programů, které budou v rámci dalšího vzdělávání pedagogů předány k dalšímu používání a zároveň bude poskytována metodická pomoc při jejich používání. Vzdělávání se bude realizovat prostřednictvím klasických školení, ale protože je časově náročné, je záměrem projektu školení převést do e-learningových kurzů, které budou učitelé využívat tzn. on-line. Projekt bude realizován pod dohledem projektového týmu.Částka: 1 069 992,33 kč

Zahájení projektu: 1. 3. 2009

Ukončení projektu: 28. 2. 2011


Doba trvání projektu: 23,9 měsíců
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.