Celkový počet osob v realizačním týmu: 5

- z toho pracovní smlouvy a DPČ
- z toho DPP a autorské honoráře 5
- z toho formou dodávky a služeb


Složení realizačního týmu:

Hlavní manažer projektu - úvazek 10,00 hodin formou DPP
Administrátor projektu - úvazek 8,00 hodin formou DPP
Účetní projektu - úvazek 8,00 hodin formou DPP
Asistent projektu - úvazek 10,00 hodin formou DPP
Lektoři interní - úvazek 8,00 hodin formou DPP


Manažerské a administrativní pozice:

- Hlavní manažer projektu - PaeDr.Martin Hrych

1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
10,00 hodin úvazku formou DPP

Náplň hlavního manažera projektu:
- Komunikace s poskytovatelem podpory
- Zodpovědnost za průběžnou analýzu projektu
- Zodpovědnost za hodnocení průběhu projektu
- Zodpovědnost za správnost a přípravu monitorovacích zpráv
- Zodpovědnost za správnost výběrových řízení
- Zodpovědnost za správnost změn v projektu
- Zodpovědnost za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem
- Vedení porad o projektu - k jeho řízení a chodu
- Sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu
- Účast na kontrolách projektu
- Zodpovědnost za výběr a smlouvy pracovníků projektu/lektorů
- Zodpovědnost za vzdělávací aktivity
- Zodpovědnost za vyhodnocení projektu


- Administrátor projektu - Marie Bašová

1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
8,00 hodin úvazku formou DPP

Náplň administrátora projektu:
- Vedení operativní evidence
- Organizace přípravy kurzů, lektorů ? přihlášky do kurzů, prezenční listiny, evidence kurzů
- Administrace případných změn projektu a příprava podkladů pro rozhodnutí
- Vedení provozní korespondence, adresáře, statistiky, databáze účastníků
- Věcná příprava monitorovacích zpráv všech typů (průběžné, závěrečná) -Zodpovědnost za archivaci materiálů a archivaci dokumentace k projektu
- Dodržování a uplatňování pravidel publicity
- Účast na poradách o projektu ? k jeho řízení a chodu
- Účast na kontrolách projektu
- Organizační příprava analýz a hodnocení projektu


- Účetní projektu - Běla Marková, Jana Jezlová

1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
8,00 hodin úvazku formou DPP

Náplň účetní projektu:
- Vedení účetnictví podle podmínek operačního programu
- Shromažďování a evidence účetních podkladů
- Kontrola a zúčtování položek
- Spolupráce s bankou, vedení bankovního účtu a kontrola bankovních operací
- Kontrola podkladů pro žádosti o platbu
- Zpracování žádosti o platbu
- Příprava podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv všech typů
- Dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu Projektu
- Účast na kontrolách projektu
- Účast na poradách o projektu ? k jeho řízení a chodu


- Asistent projektu - Mgr. Marie Jelenová

1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
10,00 hodin úvazku formou DPP

Náplň asistenta projektu:
- Příprava, tisk a kompletace materiálů pro kurzy, semináře nebo konference
- Příprava technického zázemí kurzů
- Podávání provozních informací ke kurzům - telefbn.e ?mail
- Zajištění chodu kanceláře projektu
- Zajištění fotodokumentace jednotlivých aktivit projektu
- Provedení archivace materiálů a dokumentů k projektu
- Sběr a evidence hodnotících dotazníků
- Účast na poradách projektu ? k jeho řízení a chodu
- Zpracování zápisů z porad projektu


Odborné pozice: Název pozice

- Lektoři interní

Název subjektu 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
8,00 hodin úvazku formou DPP

Pracovní náplň lektorů:
- tvorba vzdělávacích programů pro využití multimediální techniky a ICT ve výuce
- školení pedagogů v této problematice
- zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol
- vzdělávání pedagogů prostřednictvím e-learningu