29. červen 2018 

Ukončení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče, pracovníci školy, žáci.
Dnešním předáním vysvědčení oficiálně skončil školní rok 2017/2018.
Chtěl bych poděkovat všem za celoroční spolupráci a popřát krásné prázdniny, dovolenou.
Pro učitele začíná přípravný týden ve středu 29. srpna a se žáky se znovu setkáme v pondělí 3. září 2018.
Ale do té doby ještě jednou přeji krásný čas a mnoho zážitků!!!!!

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy
  27. červen 2018 

Pasování prvňáčků do řádu čtenářského
V pátek 22. června všechny první třídy opět navštívily knihovnu. V úvodu nás přivítal knihovnický skřítek Knihomol. Spolu se svým kamarádem Knihomilem nám předvedli takové malé, vtipné "představení", během něhož se prvňáci dozvěděli, že Knihomilovi svým čtením darují dárek k narozeninám. Nejen, že děti skřítkovi udělaly radost, ale dokázaly, že se číst naučily. Poté se objevila Knihovnická královna, které prvňáčci přednesli čtenářský slib. Nic už nebránilo všechny čtenáře pasovat na rytíře Řádu čtenářského. Všichni obdrželi nejen pasovací listinu, ale i milý dárek - dětskou knížku.


  

  

  24. červen 2018 

Open Air Odpoledne za školou
V úterý 19. června se uskutečníl ve venkovní učebně 2. ročník zábavného odpoledne pod názvem Open Air Odpoledne za školou. Do programu se zapojili žáci a učitelé školy. Po úvodních písních od Jarka Nohavici, které zazpívali žáci 3. B, následovalo vystoupení taneční skupiny NRG Crew, poté vystoupil kroužek hry na zobcovou flétnu pod vedením Miroslavy Koutníkové. Dále vystoupila se svým programem zpěvačka Klára Brožová. Děti se užily spoustu her, vydováděly se na skákacím hradu a pochutnaly si na cukrové vatě.


  

  

  24. červen 2018 

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd
Zveme všechny rodiče žáků 9. tříd na slavnostní předání vysvědčení a ukončení školní docházky.
Předání se uskuteční v pátek 29. června od 9 hodin ve venkovní učebně školy.

PaedDr. Martin Hrych


    15. červen 2018 

Open Air Odpoledne za školou
V úterý 19. června zveme všechny žáky, rodiče, prarodiče a přiznivce naší školy do venkovní učebny na zábavné odpoledne. Program se bude skládat z hudebních a tanečních čísel. Dále si děti budou moci vyzkoušet spoustu zábavných atrakcí.
Nebude chybět drobné občerstvení.
Tak se přijďte pobavit!

Co bude na programu, můžete se podívat na Program Open Air Odpoledne.

PaedDr. Martin Hrych


  13. červen 2018 

Páťáci a projekt s Ozoboty
V pátek 1. června proběhl ve všech pátých třídách celodenní projekt na téma – využití ozobotů při prezentaci úkolů z vlastivědy. Cílem tohoto projektu bylo třídit, zpracovávat poznatky a spolupracovat ve skupině na zvolené téma. Pro každou třídu připravila autorka projektu paní učitelka Mgr. Irena Kotalíková zajímavé zadání. Žáci z 5. A si volili z panovnických rodů v Čechách, 5. B zpracovávala sousední státy České republiky a 5. C se zabývala kraji České republiky. Žáci měli k dispozici zeměpisné a dějepisné mapy, iPady, internet, učebnice a výtvarné potřeby k finální úpravě prezentace s využitím ozobotů, která proběhla poslední vyučovací hodinu. Žáci ve skupinkách se mohli přesvědčit, že vymodelovat sídlo panovnického rodu či husitské zbraně z modelíny není nic snadného, stejně tak nakreslit hranice kraje nebo státní hranice sousedních států vyžaduje určitou šikovnost a zručnost. Projekt přinesl dětem spoustu nových poznatků a zkušeností, které mohou v hodinách vlastivědy využít.

Mgr. Miroslava Koutníková


  

    13. červen 2018 

Matematika v 1. B jinak
V těchto parných dnech není lehké soustředit se. Využili jsme proto v 1. B iPadů v hodině matematiky - děti změnu velmi uvítaly. Procvičily si sčítání i odčítání a ještě je to bavilo :-). Vůbec nikdo nerušil a soustředil se pouze na "práci". Fotky jsou toho důkazem.

Mgr. Andrea Zelenková


  

    8. červen 2018 

Školní výlet - čtvrté třídy
Dne 23. 5. 2018 navštívili žáci čtvrtých tříd Český Krumlov. Absolvovali krátkou procházku zámeckým parkem a prohlídku zámku s průvodcem. Potom se přesunuli do centra města, kde si prohlédli muzeum voskových figurín a tortury. Nejvíce se jim však líbily grafitové doly. Počasí nám přálo a již nyní plánujeme příští výlet.

Mgr. Miroslava Honzíková


  

    7. červen 2018 

Pracovní výchova - práce s iPady
V rámci poslední tří hodin Pracovní výchovy žáci 7. A pracovali s iPady. Cílem práce bylo vytvoření krátkého videa, které by dokumentovalo určitý fyzikální jev. V první hodině jsme si připravili a nafotili potřebné pomůcky, které použijeme při pokusu. Poté jsme fotku upravili v aplikaci Skitch (přidali jsme popisky, šipky, smailíky atd.). V druhé hodině se z nás stali kameramani a demostrátoři. Vždy jeden z dvojice prováděl pokus a druhý zaznamenával video. Pak se role obrátily. No a v poslední hodině jsme se naučili základy tvorby videa v aplikaci iMovie. Použili jsme upravené foto, video a vše jsme doplnili titulky a hudbou.
P.S. Přestože žáci pracovali se zápalkami, škola stojí......
Otázky na závěr:
Dokážete vysvětlit tento fyzikální jev?
Jak je možné, že voda v uzavřené skleničce stoupla?
Napište odpověď na mail školy!

Martin Hrych

Předkládáme jeden výsledek našeho snažení:  7. červen 2018 

Školní výlet - páté třídy
Ve čtvrtek 24. května se uskutečnil výlet pátých ročníků. Zamířili jsme do Prahy, abychom si doplnili informace z učiva přírodovědy. Naším cílem byla Botanická a Zoologická zahrada. Nejdříve jsme navštívili tropický skleník Fata Morgana, který je součástí venkovní expozice Botanické zahrady. Žáci se seznámili s rostlinstvem tropického i subtropického klimatického pásma. V úvodní části jsme si prohlédli suchou australskou buš a flóru z ostrova Madagaskar, v prostřední části nížinný deštný les tropů, kde nás nejvíce zaujal pohled z podzemní štoly do dvou velkých akvárií. Poslední část byla věnována drsnému prostředí vysokých hor. Poté jsme se přesunuli do Zoologické zahrady. Děti se pohybovaly ve skupinkách, z nichž každá zamířila dle svého výběru za zvířaty. Někdo se nejdříve vydal do pavilonu tučňáků, jiný dal přednost pavilonu velkých želv, či navštívili údolí slonů. Většina si ale nenechala ujít pavilon goril, kde viděli mládě – malého samečka Ajabu, jehož otcem je gorilí samec Richard. Někteří žáci si ze ZOO odváželi nejen plno zážitků a dojmů, ale i vkusně zabalený sloní trus. Počasí nám celý den přálo, a proto jsme s obavami sledovali nepřízeň počasí na zpáteční cestě. To nám ale náladu nezkazilo.

Mgr. Miroslava Koutníková


  

    5. června 2018 

Přehled akcí na měsíc červen 2018
Z akcí vybíráme:
5. 6. - Třídní schůzky od 15 hodin
7. 6. - Schůzka rodičů našich předškoláčků od 15 hodin
11. 6. - Výlet 6. C, 8. A, část 6. A - Pražský hrad
12. 6. - Výlet 6. A, 6. B - Třeboň
14. 6. - Schůzka našich předškoláčků od 15 hodin
15. 6. - Plavecko-běžecký pohár
19. 6. - Zábavné odpoledne "Open Air za školou" 13 - 15 hodin
20. 6. - Výlet 7. ročník - Český Krumlov
25. 6. - Pedagogická rada, ukončení klasifikace
28. 6. - Cvičení v přírodě
29. 6. - Slavnostní ukončení školního roku, 9 h - venkovní učebna, 9. ročník
- Oběd se vydává od 9 - 12 h

Celkový přehled akcí na naleznete na Plán akcí červen 2018.

  1. června 2018 

Schůzky předškoláků
Dne 7. června v 15:00 hodin se uskuteční schůzky rodičů předškoláků a ve čtvrtek 14. června v 15:00 hodin schůzky budoucích prvňáčků. Srdečně zveme.

Mgr. Marie Jelenová

  30. května 2018 

Třídní schůzky - informace pro rodiče
V úterý 5. 6. 2018 se uskuteční třídní schůzky:
– 1. stupeň od 15:00 h
- 2. stupeň - konzultační 15:00 – 17:00 h

Mgr. Marie Jelenová

  30. května 2018 

Školní výlet - první třídy
V pátek 25. května všichni malí prvňáčci navštívili Zeměráj u Kovářova. I přes nepřízeň počasí jsme si výlet užili. Podnikli jsme výlet do minulosti, vyhráli jsme si v obci Hrejkovice, ztratili se v bludišti a vyrobili si amulet z hlíny. Celou výpravu jsme zakončili ve stezce bosou nohou a dokonce jsme si stihli zakoupit malé suvenýry. Už se těšíme na další podobnou akci.

Mgr. Andrea Zelenková  

    29. května 2018 

Druháci na výletě
Dne 21. května jsme vyrazili na školní výlet do Houbového parku u Jindřichově Hradce. O výletě jsme napsali při českém jazyce krátkou zprávičku. Jak se nám některé zprávičky povedly, můžete posoudit níže.

Žáci 2. tříd


  

  

  22. května 2018 

Informace ke zpracování osobních údajů
Vážení rodiče,
dne 25. května začne platit nařízení EU ke zpracování osobních údajů. Škola jako správce osobních údajů zpracovává většinu osobních údajů žáků na základě zákona. Dnes byl žákům rozdán formulář pro udělení Vašeho souhlasu k používání některých osobních údajů dětí mimo tento zákonný rámec. Jedná se především o osobní údaje, které umožnují propagaci a reprezentaci školy (soutěže, olympiády, zájezdy, výlety, exkurze, výtvarné práce atd.) a dále souhlas s možností pořízení a publikování audiovizuálních záznamů, opět pro potřeby propagace a reprezentace školy (webové stránky, tisk, propagační brožury, kronika).

Vzor souhlasu můžete nalézt zde .

Děkujeme Vám za udělaní souhlasu.

Další informace a dokumenty naleznete na školy webu wwww.zsmilevsko.cz Hlavní nabídka/Dokumenty školy/Ochrana osobních ůdajů.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  18. května 2018 

Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní soutěž
V úterý 15. května vyjelo družstvo 6. třídy ve složení Nela Čunátová, Nela Jedličková, Adam Sláma, Jakub Řežábek a družstvo 8. třídy ve složení Vanessa Dvořáková, Daniela Hanzlová, David Imbr, Radek Dvořák na okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Družstva soutěžila v těchto disciplínách - jízda zručnosti, test z dopravních předpisů, jízda na dopravním hrišti a zdravověda. Mladší družstvo 6. třídy obsadilo 2. místo a družstvo 8. třídy 5. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Martin Hrych


  

  


  16. května 2018 

Učební pomůcka - hra motanice
V prosinci o hodině matematiky navštívila naši třídu studentka Dominika Koutníková s připravenou hrou motanice. Moc se nám líbila, a proto paní učitelka Irena Kotalíková navrhla, že motanice vyrobíme pro žáky pátého ročníku. Všichni jsme souhlasili, rozdělili jsme se do skupin a začali pracovat. V naší skupině jsme byly tři dívky. Všechny jsme měly spoustu nápadů jak motanici vyrobit, ale nakonec jsme se shodly na jednom návrhu. Připravily jsme si příklady, nastříhaly a proděrovaly karton (což nebylo vůbec jednoduché), polepily jsme ho papírem a napsaly připravené příklady. Nakonec jsme potřebovaly kartony spojit a po chvíli přemýšlení nás napadlo spojení šroubem. Pak už jsme jen připevnily šňůrku a dodělaly detaily. Výroba motanice nás moc bavila, i když ne vždy to bylo lehké.

Ester Hubalová, Kateřina Müllerová, Natálie Procházková, 6. B


  

  


  15. května 2018 

Úspěch našich žáků v soutěži Myslivost jako ochrana příody
V pátek 11. května se naši žáci zúčastnili soutěže Myslivost jako ochrana přírody. Tříčlenná družstva žáků 5. tříd soutěžila ve znalostech ze zoologie lesní zvěře, kynologie loveckých psů, zdravovědy a v poznávání rostlin a stromů. Součástí soutěže byla i střelba ze vzduchovky. Naši školu reprezentovala dvě družstva: družstvo ve složení Lucie Kašparová, Kamil Šoule a Barbora Volfová obsadilo 2. místo, Klára Hrtoňová, Kristýna Nedvědová a Tomáš Vácha 3. místo. Všem děkuji za zodpovědnou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Jelenová


  

  


  10. května 2018 

Vystoupení pěveckých sborů
Kdo přišel ve čtvrtek 10. 5. 2018 do Domu kultury v Milevsku na tradiční vystoupení pěveckých sborů, zažil příjemný kulturní zážitek. Všechna vystoupení sborů byla velmi pěkná a publikum je oceňovalo dlouhým potleskem. V programu se představil i pěvecký sbor naší školy. Přímo na jevišti došlo k loučení žákyň 9. ročníku, které letos své působení ve sboru končí, s paní učitelkou Hanou Ctiborovou. Po poděkování a předání dárku se paní učitelka nemohla ubránit dojetí.


  

  


  9. května 2018 

Okresní kolo Štafetového poháru
V pátek 4. 5. 2018 se vybraní žáci z naší školy zúčastnili již 5. ročníku okresního kola Štafetového poháru v Písku. Nejdříve běhaly děti z 1. - 3. ročníku 8krát 100m, poté 4. - 5. ročníky 8krát 100m, dále smíšené štafety 8 krát 200m. V celkovém součtu jsme skončili na krásném 2. místě z devíti škol. Štafeta A 8krát 200m obsadila dokonce 1. místo. Dále probíhal i doprovodný program. Mladší soutěžili ve skoku z místa, starší v hodu medicimbalem. Pavel Vodňanský vybojoval 3. místo ve skoku z místa. Všem žákům gratulujeme k výborným výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. A reprezentace pokračovala postupem na krajské kolo, které se koná ve čtvrtek 10. 5. 2018 v Táboře.

PaedDr. Iva Kolářová


  

  


  8. května 2018 

Zájezd do Anglie - pokračování
Den 2.: Navštěvujeme Stratford, rodiště Williama Shakespeara. Poté jsme se vydali na středověký hrad Warwick. Den jsme zakončili prohlídkou Oxfordu.

Den 3.: Nejdříve jsme provedli prohlídku města Bath, pak do Salisbury, kde jsme prošli katedrálu. Závěr dne patřil návštěvě známého místa Stonehenge.

Den 4.: Poslední den jsme věnovali návštěvě Windsoru a prohlídce Londýna. Prošli jsme místními parky, dále kolem královského paláce až k Národní galerii a zažili jsme i kouzlo večerního města.

Mgr. Pavlína Tomášková


  

  


  4. května 2018 

Zájezd do Anglie
Ve čtvrtek odjelo s cestovní kanceláří K-Tour celkem 34 žáků 7. - 9. tříd na zájezd do Anglie. Nad žáky dohlíží paní učitelky Lenka Soldátová a Pavlína Tomášková. Předkládáme reportáž z pátečního 1. dne zájezdu:
Navštívili jsme The City of London. Pěšky jsme prošli kolem nejznámějších pamětihodností - Tower Bridge, The Tower, lodní doky. Pak jsme se vydali na prohlídku St. Paul´s Cathedral, kde jsme navšívili interiér, kryptu a střešní vyhlídku. Na závěr dne nás čekalo 4D kino a vyhlídka z London Eye.


  

  


  2. květen 2018 

Přehled akcí na měsíc květen 2018
Z akcí vybíráme:
- 3. - 8. 5. 2018 - Zájezd do Anglie
- každý pátek - plavání 2. ročník
- 7. 5. 2018 - ředitelské volno
- 10. 5. 2018 - tradiční koncert Milevských pěveckých sborů
- výlety - 3. ročník, 2. ročník a 1. ročník

Celkový přehled akcí na naleznete na Plán akcí na měsíc květen 2018.

  29. duben 2018 

Informace pro rodiče - ředitelské volno
V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů volný den pro žáky školy v pondělí 7. května 2018. Obědy ve školní jídelně byly hromadně odhlášeny.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  28. duben 2018 

Den otevřených dveří v 1. třídách
V pátek 27. 4. proběhl v 1. A a v 1. B Den otevřených dveří. Rodiče se mohli podívat, co se již jejich děti naučily.


  

    


  25. duben 2018 

Zayferus - ochrana dravců
V úterý 24. 4. proběhl na školním hřišti výukový program společnosti Zayferus, která se zabývá ochranou dravců. V první části se žáci seznámili nejen s našimi dravci, ale i s dravci z celého světa. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o jejich životě. V druhé části děti mohly obdivovat letové dovednosti dravců, kdy viděly vzlet, kroužení, a pak i bezproblémový návrat orla ke svému pánovi. Obdiv sklidil útok dravce na imitaci hlodavce, který byl tažený po hřišti. Dravec ho neomylně ulovil, i když se "hlodavec" snažil úniknout nejvyšší možnou rychlostí. Program byl zajímavý a dětem se moc libil. Je tedy dobře, že se škole podařilo část nákladu na program ve vyši 20 tisíc korun pokrýt z grantového programu města Milevska "Práce s mládeží a ochrana přírody 2018" a zbylou část pokryl Spolek rodičů a přátel 1. ZŠ.

PaedDr. Martin Hrych


  

    


  20. duben 2018 

Fotbalový turnaj - Mc Donald´s Cup pro 4.-5. třídy
Ve středu 18. 4. následovalo okresní kolo Mc Donald´s Cup pro starší kategorii, žáky 4.-5. ročníků. Kluci postoupili z 2. místa ve skupině a v bojích o třetí příčku podlehli 2. ZŠ Milevsko na penalty.
Sestava:
Ondřej Honzík 5. B, Adam Suchan, Adrian Sivák, Jan Rázl 5.C, Václav Chvojan, David Polanecký 5. A, Denis Panec, David Švejda 4. A, David Koutník, Vlastimil Blažek 4. B

Mgr. Eva Syrovátková


  

    


  20. duben 2018 

Fotbalový turnaj - Mc Donald´s Cup pro 1.-3. třídy
Za krásného slunného počasí se v Písku odehrál 17. dubna další ročník okresního kola Mc Donald´s Cup. Naše družstvo obsadilo 3. místo ve skupině a v zápase o umístění zvítězilo nad 2. ZŠ Milevsko 3 : 0. Konečné 5. místo z dvanácti mužstev není vůbec špatné.
Sestava:
Šimon Janouch 3. A, Jakub Pešata 3.B, Filip Blažek, Adam Podrabský, Jiří Švarc 3. C, Ondřej Tůma 2. A, Matyáš Panec, Jakub Šoule, Adam Buzek, Václav Slaba 2. B, Michal Klíma 2. C

Mgr. Eva Syrovátková


  

    


  20. duben 2018 

Divadelní představení v 1. a 2. třídách
Společenská místnost 1. ZŠ se na chvíli proměnila v divadelní hlediště. Žáci šestých a sedmých tříd totiž jako členové dramatického kroužku zahráli prvním a druhým třídám divadelní představení, které nazkoušeli v prvním pololetí. Představení neslo název „Šípková Růženka“ a bylo inspirováno filmem „Tři bratři“ podle Zdeňka a Jana Svěrákových. Scénář k pohádce si žáci napsali sami. V představení také zazněly známé filmové písně. Za celý dramatický kroužek doufáme, že se představení líbilo.

Mgr. Pavlína Tomášková


  

    


  18. duben 2018 

Záchranářská a mravenčí výprava 1. B v písecké Sladovně
V úterý 17. dubna se nás dvacet žáčků 1. B vypravilo vlakem do Písku. Už samotná cesta byla zážitkem a to jsme netušili, co vše ještě zažijeme. Naším cílem byla Sladovna, kde jsme měli navštívit interaktivní výstavu Já, hrdina! a také Mraveniště. Během jednoho dopoledne se z nás stali nejprve mravenci. V labyrintu chodbiček a prolézaček jsme si vyzkoušeli, co to znamená mravenčí práce. A aby toho nebylo málo, stali se z nás hasiči, policisté a záchranáři - malí hrdinové. Zachraňovali jsme lidi z hořícího auta, odstranili jsme nastražené bomby a zničili jsme nejeden oheň. Výlet jsme si všichni užili!

Mgr. Andrea Zelenková, třídní učitelka 1. B


  

    


Další fotografie z výletu v písecké naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_20_Sladovna

  11. duben 2018 

Třídní schůzky a přijímací řízení
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 proběhnou třídní schůzky.
Na 2. stupni začínají schůzky v 15:30 a na 1. stupni dle sdělení třídních učitelů v žákovské knížce.

V tento den také proběhne 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy.
Přejeme všem žákům jejich úspěšné zvládnutí!!

  11. duben 2018 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2 vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích do školy a na internetových stránkách školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rodiče, kteří podali žádost o odklad školní docházky a doložili potřebná doporučení, obdrží rozhodnutí o odkladu školní docházky po 16. 4. 2018.

Od 2. 5. 2018 si mohou rodiče přijít do školy pro DVD a fotografii ze zápisu.

Přehled o výsledcích zápisu naleznete v přiloze zde.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  7. duben 2018 

Zápis do 1. tříd - 2. den
V sobotu pokračoval zápis do 1. tříd. V minulé aktualitě jsme si řekli, co na děti čekalo v pohádce O perníkové chaloupce. Domnívali jsme se, že v sobotu bude klidněji, tak bylo připraveno šest paní učitelek. Ale jaké bylo naše překvapení, když v 9 hodin přišlo deset dětí s rodiči. Tak jsme operativně povolali k zápisu ještě další dvě paní učitelky, aby děti nemusely dlouho čekat. V sobotu k zápisu přišlo dalších 26 dětí s rodiči, o odkladu uvažuje 7 rodičů. Celkem se tedy k zápisu dostavilo 73 dětí a o odkladu školní docházky uvažuje přibližně 14 rodičů. Takže o tom, kolik bude 1. tříd, rozhodneme až podle konečného čísla odkladů, které v současné chvili ještě neznáme. Chtěl bych poděkovat všem paním učitelkám 1. stupně, paním vychovatelkám, paní zástupkyni za přípravu i bezproblémový průběh zápisu. Velký dík patří dětem, které nám dělaly "pohádkové" postavy. K našemu "zápisovému" týmu řadu let patří manželé Křížovi, kteří nám pomáhají s foto a video dokumentací, a Luděk Hejný jako fotograf. Moc děkuji. Všechny nás těší, že z reakcí rodičů vyplývá, že se jim i dětem zápis líbil.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy


  

    


Další fotografie z 2. dne zápisu naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_19_Zápis_2_den

Krátké video z 2. dne zápisu:

  6. duben 2018 

Zápis do 1. tříd - 1. den
V pátek ve 14 hodin odstartoval letošní zápis do 1. tříd. Hlavním pohádkovým tématem zápisu byla pohádka O perníkové chaloupce. Hned na začátku na děti čekal Jeníček s Mařenkou, kteří je uvítali a nechali jim vybrat papírovou chaloupku, do které děti dostávaly razítka za splněné úkoly. Po vyfocení před perníkovou chaloupkou již začal ten pravý pohádkový maraton - poznávání barev, tvarů, stejných perníčku, soutěž - co do lesa nepatří, pohybová aktivita, místnost s jazykovými, matematickými znalostmi, provazový žebřík s hledáním světýlka v lese, oddychová místnost s kličkou, Kimovou hrou, ozoboty a ipady. No, a pak už jen namalovat postavu a jsme v cíli, kde na děti čekala vítězná perníková medaile (děkujeme pekařství pana Malého za její vyrobení). Dětem moc chutnala, někteří si na ni pochutnaly hned ve škole :-). V pátek se k zápisu dostavilo 47 dětí a o odklad projevilo zájem 7 rodičů. A pokračujeme v sobotu...........................


  

    


Další fotografie z 1. dne zápisu naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_18_Zápis_1_den

Krátké video z pátečního zápisu:

  5. duben 2018 

Pozvánka na zápis 2018
Zveme všechny rodiče a jejich předškoláčky na "pohádkový" zápis do 1. tříd, který proběhne v pátek 6. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 7. dubna od 9 do 11 hodin.
Těšíme si na Vás a máme pro Vás velká překvapení.
P.S. Rodiče vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz!


  


  5. duben 2018 

Přehled akcí na měsíc duben 2018
Z akcí vybíráme:
- 4. 4. 2018 - DDM Písek - OK Fyzikální olympiády - gratulujeme 1. místo Eliška Netrvalová a 5. místo Lukáš Trojáček - děkujeme za reprezentaci školy
- 6. 4. 2018 - Zápis do 1. tříd 14 - 17 hodin
- 7. 4. 2018 - Zápis do 1. tříd 9 - 11 hodin
- 12. 4. 2018 - Třídní schůzky - 2. stupeň od 15:30, 1. stupeň dle sdělení třídních učitelů v ŽK (konzultační nebo společný)
- 19. 4. 2018 - Sokolská akademie - 1. stupeň
- 27. 4. 2018 - zahájení výuky plavání - 2. ročník

Celkový přehled akcí na naleznete na Plán akcí duben 2018.

  4. duben 2018 

Paťáci v Techmanii Science Centru
Ve čtvrtek 22. března se žáci pátých tříd zúčastnili exkurze do Techmanie Science Center v Plzni. Zde poznávali, jak funguje svět kolem nás pomocí interaktivních exponátů. Každý exponát, který vyzkoušeli, jim vysvětloval některé přírodní jevy, zákonitosti nebo lidské činnosti. Mohli si vyzkoušet práci televizního moderátora počasí, dvanáctiboj a jeho disciplín spojených s matematickými zákony, navštívit hlubiny Země a vydat se na cestu důlními štolami, poznat vrstvy zemské kůry a pláště, seznámit se s těžbou nerostných surovin. Hlavičky potrápili v expozici hlavolamů a kreativních stavebnic, kde mimo jiné rozvíjeli své logické myšlení, fantazii i kreativitu. Zhlédli také science show o kapalném dusíku. Viděli zeleninu zmrazenou v kus ledu, balónek zmrazený tak, že byl křehký jako sklo. Konec této přednášky završil obrovský výbuch PET lahve.


  

    


Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_17_Techmenia

  3. duben 2018 

Gymnastické závody v Táboře
Dne 27. 3. 2018 vyrazila do Tábora dvě družstva dívek naší školy na závody ve sportovní gymnastice. V kategorii II. (4. a 5. tř.) závodily Linda Fořtová, Lucie Kašparová, Adéla Matějková a Amálie Pilečková na lavičce, hrazdě, prostných a přeskoku. Starší dívky v kategorii III. (6. a 7. tř.) ve složení Klára Honzíková, Miroslava Kortanová, Diana Kotalíková, Nela Kubíčková a Bára Sulanová bojovaly na kladině, přeskoku, prostných a hrazdě. Děvčata se na závodech rozhodně neztratila a vybojovala hned pět medailí. V kategorii II. braly dívky bronzovou medaili za družstva a Amálie Pilečková navíc bronz za jednotlivce. V kategorii III. vybojovala děvčata za družstva stříbrnou medaili a další dvě za jednotlivce – Klára Honzíková stříbro, Diana Kotalíková bronz. Všem dívkám patří velká gratulace.


  

    


  26. březen 2018 

Druháčci v milevské knihovně
Byla jednou jedna knihovna a ta pro druháky naší školy připravila zábavný program o pohádkách. Toto téma je blízké snad všem dětem, což dokázaly svými znalostmi. Zvládly například spolehlivě určit hlavní znaky pohádek, přiřadit k sobě pohádkové postavy i sestavit obrázkové puzzle. Pak už ale zazvonil zvonec a návštěvy byl konec. Děkujeme a těšíme se na další shledání.


  

    


  25. březen 2018 

Zimní olympijské hry ve 2. B
Zima se drží vlády zuby nehty, proto přinášíme ještě jednu zimní vzpomínku. Celý den si ve čtvrtek 22. února užívali žáci 2. B Zimní olympijské hry ve školní úpravě. Nejdříve skupinky sportovců pojmenovaly svoji olympijskou výpravu a vytvořily si vlastní vlajku. Pak už nastalo teoretické i praktické zápolení. Své schopnosti prokázali účastníci, např. v krasobruslení po třídě, skocích ze židle, rychlobruslení v pantoflích či hokejovém zápase. Zvítězili všichni, protože si tento den krásně užili. Tak znělo závěrečné hodnocení všech dětí.


  

    


  21. březen 2018 

162 žáků v mezinárodní matematické soutěži KLOKAN
V pátek 16. 3. 2018 se uskutečnila matematická mezinárodní soutěž KLOKAN, které se účastnilo 162 žáků 2.-9. ročníku. Kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) vyhrála Nikola Blažková před Matějem Tučným, 3.-4. místo obsadili Ondřej Sedlák a Barbora Zelenková, všichni ze 3. ročníku. V kategorie Klokánek (4.- 5. ročník) zvítězil Milan Mrzena, 2. místo obsadila Linda Fořtová a 3. místo Libuše Kosová. Žáci 6. a 7. ročníku soutěžili v kategorii Benjamín. Suverénně zvítězil Matěj Vaniš se ziskem 105 bodů, na 2. místě byla Diana Kotalíková (oba 7. ročník) a 3. místo obsadila Natálie Procházková ze 6. ročníku. V kategorii Kadet žáků 8.- 9. ročníku byla na 1. místě Eliška Netrvalová před Veronikou Kadlecovou a Davidem Prokopem.


  

    


  15. březen 2018 

Beseda Emílie Švorcové "Tradice bojů za naši svobodu"
Ve čtvrtek 15. 3. naši školu opět po roce navštívila Emília Švorcová, která žákům 9. tříd vyprávěla své zážitky z 2. světové války. Ona, v té době jedenáctiletá, pomáhala svému otci při Slovenském národním povstání, který spolupracoval s partyzány. A z jejího vyprávění bylo patrné, že se jednalo o velmi nebezpečnou hru, která nemusela dopadnout dobře. Bylo vidět, že některé žáky její vyprávění velmi zaujalo. Vždyť přeci platí, že pokud nechceme, aby se dějiny opakovaly, musíme se z nich poučit. Věřme, že se lidstvo poučilo........


  

  15. březen 2018 

Návštěva dětí z MŠ Sluníčko v naší škole
Každoročně se předškoláčci z milevských mateřských škol přijdou podívat do 1. tříd, aby se podívali, jak to ve "velké" škole vypadá, a na co se mohou těšit. Ve čtvrtek 15. 3. nás navštívily děti z mateřské školy Sluníčko. Dětí se ujaly paní učitelky 1. tříd, připravily si pro ně zajímavé úkoly, se kterými jim pomáhali i žáci 1. tříd. A jak vidíte na fotkách, "výuka" je moc bavila.


  

    


  8. březen 2018 

Okresní kolo Chemické olympiády
Na naší škole se 6. března 2018 uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády pro žáky 8., 9. ročníků a víceletých gymnázií. Celkem se olympiády zúčastnilo 11 žáků, kteří prověřili své chemické znalosti a dovednosti teoretickým testem a praktickou zkouškou. Celkovým vítězem se stal P. Volf, žák ZŠ Kovářov. Naši školu reprezentovaly žákyně 9. ročníků Eliška Netrvalová (6. místo) a Vendula Kadlecová (10. míst).


  

    


  2. březen 2018 

Přehled akcí na měsíc březen 2018
Z akcí vybíráme:
- 6. 3. 2018 - naše škola je pořadatelem okresního kola Chemické olympiády, kterou připravuje paní učitelka Jitka Pillerová
- 12. 3. 2018 - školení učitelů na využití robotických stavebnic ozobotů ve výuce
- 13. 3. 2018 - uzávěrka výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí
- 16. 3. 2018 - tradiční mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan
- 20. 3. 2018 - účast v recitační soutěži
- 27. 3. 2018 - účast žákyně 9. třídy Elišky Netrvalové v krajském kole Matematické olympiády

Celkový přehled akcí na naleznete na Plán akcí duben 2018.
  23. únor 2018 

Informace pro rodiče
V týdnu od 26. 2. - 2. 3. 2018 jsou v našem okrese na všech školách jarní prázdniny. Přejeme všem žákům a rodičům jejich příjemné prožití. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 5. března.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  23. únor 2018 

Pozvánka na zápis 2018
Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 6. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 7. dubna od 9 do 11 hodin.


  


  22. únor 2018 

Vybíjená 2. a 3. tříd
V úterý 20. února se vybraní žáci třetích tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené pořádaného 2. ZŠ Milevsko pod záštitou Milevských novin. Všechny týmy hrály systémem každý s každým. Celkem se zúčastnilo 7 družstev, mezi kterými soupeřila i naše dvě družstva. Družstvo A se umístilo na pěkném 2. místě a družstvo B skončilo páté. Všem děkujeme za reprezentaci a věříme, že načerpali zkušenosti pro každoročně pořádaný okresní přebor 4. a 5. tříd.


  

    

    


Další fotografie ze závodů naleznete ve fotogalerii 2017_18_16_Vybíjená.

  15. únor 2018 

Lyžařský výcvikový kurz - 5. závodní den
Dnes předkládám poslední fotogalerii a video, které dokumentují dnešní závody ve slalomu a závod v běhu na lyžích. Závody jsou vždy završením kurzu a jsou ukázkou toho, co se žáci naučili či si svou techniku jízdy zdokonalili. Pokud bych tedy mohl letošní lyžařský kurz zhodnotit, tak bych chtěl všechny pochválit. Na začátku to bylo 18 žáků, kteří na lyžích stáli poprvé. Na konci skoro všichni jezdí na vleku a bezpečně sjíždí svah. A to byl, myslím si, základní cíl našeho kurzu. Fotografie ze závodů 2017_18_15_LVK_4.

  14. únor 2018 

Lyžařský výcvikový kurz - 4. den
Tento den ráno i odpoledne jsme byli na sjezdových lyžích. Fotografie z nástupu na vlek. Zítra nás čeká závod na sjezdových i běžeckých lyžích. 2017_18_14_LVK_3.

  13. únor 2018 

Lyžařský výcvikový kurz - 3. den
Třetí den kurzu jsme dopoledne byly na sjezdových lyžích. Dle doporučených organizačních pravidel bylo odpoledne odpočinkové. Proto jsme ho využili doplněním zásob v místním obchodě, a pak hrou na atrakcích na místním dětském hřišti. Aktualitu doplňujeme krátkým videem a několik dalšími fotografiemi ve fotogalerii. 2017_18_13_LVK_2.


  12. únor 2018 

Lyžařský výcvikový kurz - 2. den
Dnes pokračoval výcvik ráno i odpoledne na sjezdových lyžích. Několik fotografií naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_12_LVK_1.

  11. únor 2018 

Lyžařský výcvikový kurz - 1. den
První den lyžařského výcvikového kurzu v Horní Vltavici se nesl v duchu seznamování se se základy sjezdového a běžeckého stylu. Nevyhnulo se to pádům, ale ty k výuce neodmyslitelně patří. Pokračování reportáže zítra, máme celý den sjezdovky ...........


  

    


  2. únor 2018 

Přehled akcí na měsíc únor 2018
Celkový přehled akcí na měsíc únor naleznete na Plán akcí únor 2018.

  30. leden 2018 

Informace pro rodiče
Ve středu 31. ledna bude ukončena výuka v 1. pololetí školního roku 2017/2018 předáním výpisů z vysvědčení. Třídní učitelé 1. stupně předají výpisy 4. vyučovací hodinu a třídní učitelé 2. stupně 5. vyučovací hodinu. Předáním pololetních výpisů z vysvědčení bude vyučování ukončeno.
Ve čtvrtek 1. února 2018 probíhá vyučování dle rozvrhu.
V pátek 2. února mají žáci jednodenní pololetní prázdniny.

  27. leden 2018 

Úspěchy našich žáků na Matematické olympiádě
Ve středu 24. ledna se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Matematické olympiády v kategoriích Z5 a Z9. V obou kategoriích jsme dosáhli mimořádných výsledků. V kategorii Z5 na 3. místě skončila Klára Bromová, na 13. - 14 místě Libuše Kosová a na 15. - 16. místě Linda Fořtová. V kategorii Z9 vynikajícím výsledkem a ziskem 20 z 24 bodů nenašla přemožitele a skončila na 1. místě Eliška Netrvalová, na 5. - 6. místě byl Lukáš Trojáček a na 8. místě David Prokop. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Celková výsledková listina Matematické olympiády Z5 a Z9.

  24. leden 2018 

Soběslav - krajské kolo ve florbale ČEPS Cup
V pátek 19. ledna proběhlo krajské kolo ČEPS Cupu ve florbale žáků 1. stupně. Náš tým ve složení - Adrian Sivák (brankář), Tomáš Vácha, Adam Suchan, Karel Čunát, Jakub Kraus, Václav Chvojan, Michal Bejšák, Vlastimil Blažek a Oto Hanus celý turnaj bojoval o post nejvyšší. Ve finále nám chybělo i trochu štěstí, když jsme vedli 2 : 0 s týmem Soběslavi, ale nakonec zápas skončil naší porážkou 3 : 5. Děkujeme za reprezentaci školy, sportovní výkony a za krásné 2. místo v kraji.

Celkové výsledky zápasů naleznete zde.


  

    


  18. leden 2018 

Speciální sváteční dvojčíslo Školních listů
S drobným zpožděním předkládáme druhé speciální sváteční vánoční dvojčíslo našeho školního časopisu - Školních listů. Doufáme, že se ještě rádi vrátíte k loňským vánočním svátkům.

Nové dvojčíslo Školních listů (listopad - prosinec) naleznete na tomto odkazu
Školní listy listopad - prosinec 2017.

  12. leden 2018 

Okresní přebor ve vybíjené
Naši žáci 4. a 5. tříd se ve středu 10. ledna 2018 zúčastnili okresního přeboru ve vybíjené smíšených družstev. Naše škola obsadila pěkné 5. místo při účasti 9 týmů. Je nutné se zmínit, že jsme byli rozlosováni do velmi silné skupiny. Vítěz naší skupiny se stal i celkovým vítězem turnaje. Zápasy byly tak vyrovnané, že jsme mohli hrát o medaile, ale také i o umístění v poli poražených. Všem hráčům velké díky za bojovnost, nasazení a příkladnou reprezentaci školy! Za momentky z turnaje děkujeme paní PhDr. Libuši Kolářové.

Mgr. Andrea Zelenková


  

    


  11. leden 2018 

Týn nad Vltavou - krajské kolo ve florbale
V úterý 9. ledna se vydal tým žáků složený ze žáků 8. a 9. ročníků na krajské kolo do Týna nad Vltavou ve florbale. Ve skupině na nás čekaly týmy Týna, Kaplice a Jindřichova Hradce. Do turnaje jsme vstoupili výhrou 7 : 0 s Týnem. V druhém zápase s Kaplicí přišlo pro nás nepříjemné překvapení ve formě prohry 1 : 3. Zápas s Jindřichovým Hradcem jsme zvládli 5 : 2 a postoupili z 2. místa do semifinále. Zde jsme se setkali se Strakonicemi, vítězem 2. skupiny. V tomto klíčovém zápase jsme soustředěným výkonem eliminovali strakonické hráče a několik minut před koncem jsme dali rozhodující gól a vítězstvím se posunuli do finále. Zde se opakoval zápas ze skupiny, kdy nám soupeřem byla opět Kaplice. Bohužel ani v tomto zápase jsme nanašli klíč na kaplický tým a prohráli jsme 0 : 4. Náš tým ukázal, že patří mezi nejlepší týmy v kraji, a za předvedenou hru všem hráčům patří dík. Naši školu reprezentovali: Radek Bican, Martin Dolejš, Petr Dolejš, Lukáš Trojáček, Jiří Lípa, Marian Sivák, Vojta Soulek, Daniel Hrůza, Marek Janda, Matyáš Pátek a David Prokop.


  

    


  11. leden 2018 

Maskot Bovýsek na naší škole
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, kdy nám fm Bovys dodává každý týden ovoce nebo zeleninu. V rámci doprovodného programu v pondělí 8. ledna navštívil naši školu maskot Bovýsek, který přišel mezi žáky 1. - 3. ročníků. Při této návštěvě zjišťoval, zda dokáží poznat různé druhy ovoce a zeleniny. Žáci se svého úkolu zhostili na výbornou.


  

    


Další fotografie z návštěvy Bovýska naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_11_Bovýsek.

  2. leden 2018 

Přehled akcí na měsíc leden 2018
Úvodem přejeme úspěšný rok 2018 a již se dostáváme k lednovým akcím:
- úterý 9. ledna zveme rodiče na konzultační třídní schůzky:
  1. stupeň 14 - 17 hodin a 2. stupeň 15 - 17 hodin
- úterý 9. ledna, Týn nad Vltavou, 8.-9. ročník jede na krajské kolo ve florbalu
- středa 10. ledna - vybíjená 1. stupeň, ZŠ Husova Písek
- řada olympiád - DěO 16. ledna, MO 24. ledna, ČJ 30. ledna
- pátek 19. ledna, Soběslav, krajské kolo ve florbalu žáků 1. stupně
- 31. ledna předání výpisů vysvědčení za 1. pololetí
- pátek 2. února jednodenní pololetní prázdniny

Celkový přehled akci v měsíci lednu naleznete na Plán akcí leden 2018.

  22. prosinec 2017 

Přání
Milé děti, vážení rodiče a spolupracovníci,
přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 hodně zdraví a pohody.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

P.S. Školní vyučování začíná ve středu 3. ledna 2018.


  

  21. prosinec 2017 

Vánoční dílničky
V úterý 19. prosince připravily paní učitelky 1. stupně Vánoční dílničky. Děti si mohly vyrobit různé vánoční dárečky a dekorace. S dětmi mohli pracovat i jejich rodiče či prarodiče nebo dětem pomáhali spolužáci z vyšších ročníků.


  

    


Další fotografie z vánočních dílniček naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_10_Vánoční dílničky

  21. prosinec 2017 

Exkurze 6. tříd v písecké Sladovně
Ve čtvrtek 7. prosince navštívili žáci 6. ročníků píseckou Sladovnu. Program byl rozdělen do dvou částí. První část zahrnovala návštěvu expozice s názvem „Hnízdo ilustrace“. Zde se žáci měli seznámit s ilustracemi v dětských knihách. Děti se rozdělily do několika skupin, které pracovaly na nejrůznějších úkolech (např. vytváření vlastní obrázkové knihy pro děti, vymýšlení vlastních příběhů, divadelní ztvárnění pohádky). Poté žáci navštívili interaktivní divadelní představení s názvem „Děti Lví srdce“. Děj byl založen na příběhu podle knihy Astrid Lindgrenové. Zážitek z představení byl pro děti o to větší, že se samy mohly stát herci a účastnit se děje.

Zapsala Mgr. Pavlína Tomášková


  

    


  14. prosinec 2017 

Exkurze na SPŠ A VOŠ Volyně
V úterý 12. prosince se žáci devátých ročníků vydali na exkurzi do Volyně. Prohlídku jsme zahájili prezentací na téma obnovitelných zdrojů a dozvěděli jsme se základní informace o škole. Po půlhodinové prezentaci jsme se rozdělili na skupiny, v kterých jsme si mohli vyzkoušet práci s termokamerou a dalšími přístroji. S průvodkyní jsme prozkoumali ostatní prostory školy. Vyzkoušeli jsme si různé soutěže, ale nakonec jsme byli všichni odměněni dřevěnými pravítky s naším jménem, které bylo vypálené laserem. Zavítali jsme i do nově postavené haly. Zde jsme viděli výrobu dřevěných předmětů a rýsování pomocí počítačové techniky. Po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili zpět do Milevska. Exkurze se nám moc líbila.

Vendula Kadlecová, žákyně 9. B


  

    


  14. prosinec 2017 

Česko zpíva koledy
Včera 13. prosince pěvecký sbor naší školy zazpíval krásné české vánoční koledy v amfiteátru Domu kultury. Bylo to v rámci akce Česko zpívá koledy, které se účastníme již řadu let a kterou pořádá Deník.cz. Akci zahájil pan ředitel Domu kultury Vít Kratochvíl a pan starosta města Ivan Radosta, kteří popřáli všem účastníkům akce krásné Vánoce. Děkuji všem členům sboru, paní učitelce Haně Ctiborové a paní učitelce ZUŠ Gabriele Molové za krásný hudební zážitek.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy


  

    


Krátký sestřih z vystoupení našeho sboru Česko zpívá koledy:

  14. prosinec 2017 

Vánoční dílničky
V úterý 19. 12. od 13 - 16 hodin proběhnou ve třídách na 1. stupni tradiční Vanoční dílničky.

Žáci 6. a 7. ročníků si vyzkoušeli při hodinách informatiky, jak dokáží využít své teoretické znalosti při práci na počítači. Vytvářeli pozvánky pro rodiče a sourozence na tyto tvořivé Vánoční dílničky, které se konají každý rok v tomto předvánočním období. Všechny pozvánky se dětem povedly a předkládáme pouze malou ukázku.


  

    

    


  5. prosinec 2017 

Mikulášská nadílka
Dnes naši školu opět po roce navštívil svatý Mikuláš se svou početnou tlupou čertů a čertic. Obešel všechny třídy a zjišťoval obvyklou informaci o tom, kdo z dětí zlobil a kdo byl hodný. Zlobivce vyřešili čerti ihned na místě, a tak poučení zlobílci i ostatní hodní žáci mohli dostat od hodných andělů sladkou odměnu. Samozřejmě, že si ji museli zasloužit pěknou vánoční básničkou nebo písničkou, kterou Mikuláši přednesli. A šlo jim to krásně .......


  

    


Další fotografie z mikulášské nadílky naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_09_Mikuláš

Mikulášská nadílka - děti recitují a zpívají vánoční básničky a písničky

  4. prosinec 2017 

Přehled akcí na měsíc prosinec 2017
Z akcí, které nás čekají v posledním měsíci roku, vybíráme:
- v úterý 5. prosince tradiční Mikulášská nadílka
- ve spolpráci se SPOSem děti budou chodit na bruslení
- v úterý 19. prosince zveme rodiče na tradiční vánoční dílničky
- plavání - 3. ročníky budou jezdit každý čtvrtek v 11 hodin - náhradní termíny za září, kdy byl bazém zavřený
- vyučování končí v pátek 22. prosince
- přejeme všem krásný vánoční čas a opět se uvidíme ve středu 3. ledna 2018

Celkový přehled akci v měsíci prosinec naleznete na Plán akcí prosinec 2017.

  1. prosinec 2017 

Slabikáře pro prvňáčky
V pátek 1. prosince byly slavnostně předány Slabikáře všem prvňáčkům. Děti přednesly připravené básničky k jednotlivým písmenkům a přesvědčily tak pana ředitele, že si nový Slabikář opravdu zaslouží.


  

    


Další fotografie z předávání slabikářů naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_08_Slabikáře

  30. listopad 2017 

Okresní kolo ČEPS Cupu ve florbalu žáků 1. stupně
Ve čtvrtek 30. listopadu naše družstvo vstoupilo do nového ročníku poháru základních škol ve florbalu, který pro letošní rok nese název ČEPS Cup. Naše družstvo žáků 4. a 5. tříd ve složení Adrian Sivák (brankář), Vlastimil Blažek, Michal Bejšák, Adam Suchan, Václav Chvojen, Karel Čunát, Tomáš Vácha a Jakub Kraus prošlo celým turnajem bez porážky a zaslouženě postoupilo do krajského kola. Výkon družstva se zápas od zápasu zlepšoval. V turnaji byly nejdůležitější dva klíčové okamžiky. Ve vypjatém semifinále jsme se setkali s týmem 2. ZŠ Milevsko a ve finálovém zápase jsme opět hráli s naším "oblíbeným" soupeřem ZŠ T. G. Masaryka Písek. Pokud se ohlédneme za okresními turnaji ve všech kategoriích dosáhli jsme super výsledků. Ve IV. kategorii (8.-9.třída) a v kategorii žáků 1. stupně postupujeme do krajského kola a v kategorii III. (6.-7. třída) nám postup utekl až po finálových nájezdech. Výsledky nás těší, ale ještě větší radost nám dělá fakt, že se žáci naší školy věnují sportovním aktivitám.


  

    


Další informace je možno získat na oficiálních stránkách turnaje, zde předkládáme celkové výsledky Výsledky ČEPS Cupu - Písek

  27. listopad 2017 

4. ročníky v městské knihovně
Dne 16. 11. 2017 žáci čtvrtých ročníků navštívili knihovnu. Tentokrát si paní knihovnice připravila program „Informatika“. Žáci se učili na počítači vyhledávat knihy podle titulů nebo podle tématu. Dnešním tématem byl „les“. Paní knihovnice rozdělila dětem lístečky, podle kterých měly vyhledat knihy a z těch následně kousek přečíst. Dětem se návštěva knihovny opět líbila a již se těší na další.


  

    


Další fotografie naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_07_Knihovna2

  23. listopad 2017 

Okresní kolo ve florbalu - kategorie III.
V úterý 21. listopadu vyrazilo naše družstvo žáků 6. a 7. tříd do Písku na okresní kolo ve florbalu. V tomto turnaji se ukázalo, že sport někdy bývá krutý, a jeho účastníci nakonec cití velké zklamání z konečného výsledku. Tak se přesně cítili všichni hráči našeho družstva po finálovém utkání. Až do finále nedostali ani jeden jediný gól, všechny zápasy vyhrávali. Ten osudový gól přišel ve finálovém utkání za našeho vedení 1 : 0 necelé 2 minuty před koncem utkání. Tento gól posunul utkání do nájezdů, kde ne lepším, ale šťastnějším týmem byl náš soupeř ZŠ TGM Písek. Tým ve složení Jan Bejšák, Daniel Dolejš, Dominik Fábera, Šimon Klíma, Pavel Pištěk, Jakub Trojáček, Vít Šobek, Patrik Novotný, Adam Sláma, Michal Říha a brankář Adam Hejný předváděl pěknou a bojovnou florbalovou hru. U mě jsou morálními vítězi a děkuji za reprezentaci školy. Opět velký dík za pomoc rodičům při dopravě a panu Dolejšovi za trenérské vedení týmu.

Martin Hrych, ředitel školy


  

    


  21. listopad 2017 

Druháčci zachraňovali planetu
V pátek 10. 11. 2017 se druháčci utkali v knihovně v netradiční disciplíně – ve čtení. V knihovně druhé třídy přivítali skřítci, kteří je požádali o pomoc při záchraně planety Knihonely. Záchrana se zdála jednoduchá. Děti měly přečíst pár řádek z knihy, aby ukázaly, že Knihonela má své místo v pohádkovém vesmíru. Někteří z druháčků ale měli obavy, zda to zvládnou dostatečně dobře. Zvládli to všichni. Knihonela je prozatím zachráněna. Skřítci po dlouhé a nelehké poradě odměnili v každé třídě dva nejšikovnější čtenáře krásnou knížkou.

Štěpánka Nováková, třídní učitelka 2. C


  

    

    


  16. listopad 2017 

Matematická gramotnost - testování 9. tříd
V letošním školním roce byla naše škola vybrána Českou školní indpekcí do výběrového testování matematických znalostí 9. tříd. Testování bude probíhat v informačním systéme ČŠI InspI SET - certifikované testování v týdnu od 20.-24. listopadu 2017. Každému žákovi 9. ročníku bylo vygenerováno jedinečné přístupové heslo a kód, pod kterým se do systému bude přihlašovat. Po skončení testování si žáci mohou (za použití těchto údajů) prohlédnout své výsledky.
Doufáme, že všichni žáci přistoupí k testování zodpovědně a budou se snažit dosáhnout co nejlepších výsledků.

Martin Hrych, ředitel školy

  16. listopad 2017 

Bobřík informatiky - účast v soutěži
Jako koždoročně se naše škola účastnila celorepublikové soutěže z informatiky, která má název Bobřík informatiky. I letos se se záludnými otázkami zabývalo celkem 237 žáků, a to v kategorii Mini (5. třídy) 56 žáků, v kategorii Benjamín (6.-7. třída) 104 žáků a v kategorii Kadet (8.-9. třída) 77 žáků. Jednotlivé úkoly vyžadovaly nejen znalosti z informatiky, ale bylo potřeba zapojit i vlastní úsudek a logiku. Také bylo důležité si úkoly správně přečíst s porozuměním. V letošním roce byly z úkolů vypuštěný flashové animace, a tak jsme kromě počítačů využili k testování i iPady.


  

    


  10. listopad 2017 

5. třídy v planetáriu
Dne 2. listopadu se vydali všichni žáci 5. ročníku do Českých Budějovic. Jejich cílem bylo planetárium, kde si měli ověřit a doplnit své vědomosti, které získávali od září v přírodovědě. Nejdříve navštívili sál planetária, kde získali základní orientaci na noční obloze, a seznámili se s objekty denního i nočního nebe – Sluncem, Měsícem, planetami, hvězdami a nejznámějšími souhvězdími. Komentář byl přizpůsoben věku žáků s cílem, aby žáci byli schopni samostatné orientace na hvězdném nebi. Poté se žáci přesunuli do kinosálu, kde zhlédli pořad „Jak to dělaj kosmonauti“. Tento pořad je zpestřený snímky z kosmických sond a z krátkých filmů z NASA. Žáci se seznámili s nejzákladnějšími pojmy z kosmonautiky, přistáli na Měsíci, prošli se po ISS (vesmírná orbitální stanice) ve stavu beztíže a zaletěli si na Mars. Nejvíce je ovšem zajímala osobní hygiena a s ní spojené potřeby kosmonautů. Během představení se žáci alespoň trochu mohli vžít do role opravdového kosmonauta. Na závěr pořadu byla zařazena komunikace mezi žáky a lektorem, který odpovídal na jejich všetečné otázky.

Za 5. třídy napsala pí u. Miroslava Koutníková


  

    


  9. listopad 2017 

Projektový den - Halloween v 5. C
Halloween je anglosaský svátek. Slaví se v anglicky mluvících zemích 31. října (Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii). Děti se oblékají do kostýmů a koledují. Je to původně keltský svátek, lidé si ten den připomínají své zesnulé předky. Ráno jsme přišli do školy v maskách a celý den probíhal v duchu tohoto svátku. Pověděli jsme si o jeho původu a jak se v současnosti slaví. Splnili jsme několik duchařských úloh z matematiky, zasoutěžili si a uvařili lektvar. Nakonec jsme vytvořili kostlivce z vatových tyčinek.

Věra Pospíšilová, třídní učitelka


  

    


  9. listopad 2017 

Pracovní činnosti v 5. A
Žáci 5. A třídy využívají v hodinách pracovních činností materiálů a předmětů, které jsou vyřazené nebo nefunkční. Nejinak tomu bylo i u posledního výrobku, na který použili CD. Posuďte sami, jak se jim jejich práce povedla.

Miroslava Koutníková, třídní učitelka


  

    


  6. listopad 2017 

Speciální sváteční dvojčíslo Školních listů
Vychází speciální dvojčíslo našeho školního časopisu - Školních listů. Speciální dvojčíslo mapuje státní svátky v měsicích září a říjnu. Dozvíte se o jejich významech, ale také připomeneme všechny státní symboly, které k nim patří a které bychom měli všichni znát.

Nové dvojčíslo Školních listů (září - říjen) naleznete na tomto odkazu
Školní listy září - říjen 2017.

  6. listopad 2017 

První třídy v městské knihovně
V pátek 3. listopadu se všechny první třídy vydaly do dětského oddělení městské knihovny. I letos se prvňáčci zúčastní projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Paní knihovnice Zdeňka Krpálková poutavě vyprávěla příběh z lesa, což děti plně zaujalo a ochotně slíbily, že budou pilně celý školní rok číst, aby mohly na konci roku získat slíbenou odměnu.

Za 1. třídy pí u. Jana Marelová


  

    


Další fotografie naleznete ve fotogalerii v položce 2017_18_06_Knihovna

  1. listopad 2017 

Okresní kolo ve florbalu kategorie IV.
Ve středu vyrazili žáci 8. a 9. tříd na okresní kolo sportovní soutěže ve florbalu. Sehráli celkem 5 zápasů - 3 ve skupině s týmy Chyšky, Čimelice a ZŠ Tylova Písek. Pak se ve finálové skupině do cesty postavilo Gymnázium Písek a 2. ZŠ Milevsko. Ani v jednom zápase nenašli přemožitele a skóre 19 : 0 je excelentní. Jistě, určité rezervy v taktice i technice ještě hráči mají, ale to všechno dopilují než se rozjedou na krajské kolo. Děkujeme za trenérskou pomoc panu Dolejšovi a za reprezentaci školy patří dík týmu ve složení: Radek Bican (brankář), Martin Dolejš, Petr Dolejš, David Prokop, Lukáš Trojáček, Daniel Hrůza, Vojtěch Soulek, Matyáš Pátek, Marian Sivák a Jiří Lípa.


  

    


Krátký šot z florbalového turnaje.


  31. říjen 2017 

Halloweenské dopoledne v 1. B
V úterý 31. října 2017 jsme si v naší 1. B zpestřili vyučování. Přestože se u nás v ČR Halloween neslaví, my jsme jeho symboly využili k výzdobě naší třídy. Během výuky nás provázelo nejedno strašidlo. Plnili jsme nejrůznější úkoly s halloweenskou tematikou a za zdárné splnění jsme obdrželi odměnu. Vyučování nám dnes rychle uteklo a už se těšíme na podobnou akci.
Třídní učitelka Andrea Zelenková


  

    

      25. říjen 2017 

Přehled akcí na měsíc listopad 2017
Z akcí, které nás čekají v měsíci listopadu, vybíráme:
- ve středu 1. listopadu okresní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd
- ve čtvrtek 2. listopadu návštěva budějovického planetária (5. třídy)
- účast v celostátní soutěži z informatiky - Bobřík informatiky
- ve středu 8. listopadu se naši žáci představí jako recitátoři básní na Poetickém večeru pro Senior klub
- v úterý 21. listopadu okresní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd
- návštěva táborského divadla 29.11. - 5. třídy
- a mnoho další ..................

Celkový přehled akci v měsíci listopad naleznete na Plán akcí listopad 2017.

  24. říjen 2017 

Třída 2. B už ví, co je to IZS!
Po besedě s policejní mluvčí jsme pokračovali v poznávání dalších složek integrovaného záchranného systému. Už všichni víme, že Martinova maminka pracuje na záchrance a Kubův tatínek je hasič. Na jejich pracovištích nám ukázali techniku, prohlédli jsme si sanitku i hasičské auto. Z některých spolužáků se stali pacienti, z jiných záchranáři, kteří zafixovali dlahou zlomenou ruku či nohu. Ulehnout do nosítek si přál snad každý. Tak skvělé odpolední vyučování jsme ještě nezažili. Děkujeme za to nejen krásnému počasí, ale především našim milým hostitelům.


  

    

      20. říjen 2017 

Třídní rodičovské schůzky
Važení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat v úterý 24. 10. 2017 na třídní rodičovské schůzky.
Schůzky na 1. stupni začínají 15:00 hodin.
Začátek schůzek na 2. stupni je v 15:30 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Pedagogický sbor.

  19. říjen 2017 

Návštěva Alšovy jihočeské galerie
Dne 10. 10. navštívili žáci sedmých tříd Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou, kde je čekala prohlídka uměleckých sbírek ve stálé expozici "Meziprůzkumy / Sbírka Ajg 1300 - 2017". Pro žáky zde byl připravený doprovodný edukační program zaměřený na symboliku barev, který vyžadoval aktivní spolupráci ve skupinách, do kterých se děti rozdělily na základě vlastního barevného vzezření v důmyslné úvodní hře. Všech úkolů se žáci zhostili se zaujetím a úspěšně.


    16. říjen 2017 

Soutěž ve sběru papíru
První odvoz papíru v tomto školním roce se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. v 11 hodin.

  16. říjen 2017 

Přírodovědný klokan
Ve středu 11. 10. řešilo 60 žáků 8. a 9. ročníku úlohy Přírodovědného klokana. Nejlépe si s 24 úlohami z fyziky, přírodopisu, zeměpisu a matematiky poradila Eliška Netrvalová, 2. místo obsadil Lukáš Trojáček, oba z 9. A. Na 3. – 5. místě skončili Michal Hejl (9. A), Marek Janda a David Prokop (oba 9. B).
O tom, že úlohy nebyly jednoduché, se můžete přesvědčit na Přírodovědný klokan - úlohy.

  12. říjen 2017 

Sběr kaštanů a žaludů
Dnes proběhl výkup nasbíraných kaštanů a žaludů. Technicky máme již všechno výborně zajištěno, ale bohužel v letošním roce bylo méně kaštanů i žaludů. Tuto informaci nám potvrdili i samotní lesáci, kteří chodí po okolních lesích. A samozřejmě, že podíl na tomto faktu má i nemoc - klíněnka jírovcová. Takže z připravených tří valníků se naplnil pouze jeden kaštany a žaludů bylo také pouze několik pytlů. Celkem bylo vykoupeno 2164 kg kaštanů a 430 kg žaludů. Všem, kteří se do sběru zapojili, děkujeme.


  

      3. říjen 2017 

2. ročník florbalového turnaje žáků 1. stupně základních škol
V úterý se v milevské sportovní hale konal již 2. ročník florbalového turnaje žáků 1. stupně milevského regionu. Do turnaje nastoupilo celkem 12 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Naši školu reprezentovaly 2 týmy žáků 4. tříd (Borci a Piráti) a 3 týmy žáků 5. tříd (Drsňáci, Rafani a Tygři). Za vydařený turnaj patří dík všem organizátorům z FBC Došwich. Naše týmy se v turnaji neztratily a potvrdily, že florbal patří na naší škole k atraktivním sportům, které baví. Na 1. místě skončil tým Tygrů, 2. místo patří Pirátům, 6. místo obsadil tým Drsňáků, 8. místo Rafani a 9. místo Borci.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.
Celkovou tabulku s výsledky naleznete Výsledky florbalový turnaj.


  

    Za další fotografie děkujeme fotografům z FBC Došwich a můžete si je prohlédnout na tomto odkaze Florbal turnaj 3. 10. 2017

  3. říjen 2017 

Podzimní vyrábění v 1. A
Děti v 1. A si vyzkoušely své šikovné prstíky při navlékání jeřabin, kukuřice, šípků i trnek. Bavilo je to a spoustu přírodnin zbylo, takže další týden ještě vyrobily zvířátka, kytičky a další zajímavé výrobky....


  

    

  2. říjen 2017 

Přehled akcí na měsíc říjen 2017
Z akcí, které nás čekají v měsíci říjnu, vybíráme:
- v úterý 3. října proběhna 2. ročník florbalového turnaje žáků 1. stupně v milevské hale
- v pátek 6. října zahájení výuky plavání, která probíhá v píseckém plaveckém bazénu
- v pátek 6. října v DK Milevsko proběhne anglické divadlo s názvem One day in London
- v úterý 10. října exkurze do Jihočeské Alšovy galerie Hlouboká nad Vltavou
- ve čtvrtek 12. října výkup kaštanů a žaludů
- v úterý 17. října informativní schůzka pro žáky a rodiče 9. ročníků se zástupci středních škol a učilišť
- v pátek 20. října zkrácení výuky z důvodu konání voleb

Celkový přehled akci v měsíci říjnu naleznete na Plán akcí říjen 2017.

  30. září 2017 

Policie ve škole?
Nelekejme se. Nic se neděje. Abychom dokázali neštěstí předcházet, přišla mezi naše druháky tisková mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová. Připomněla dětem nejenom bezpečné chování na ulici, ale i mimo ni, především při oslovení cizími osobami nebo při nálezu různých předmětů. Její vyprávění bylo zajímavé, o čemž svědčí i následné hodnocení dětí. Doufejme, že bylo i účinné.


  

    

  29. září 2017 

Pozvánka na florbalový turnaj žáků
V úterý 3. října 2017 se v milevské hale uskuteční 2. ročník florbalového turnaje pro žáky 3. - 5. tříd milevského regionu. Zatím přislíbily účast týmy z 2. ZŠ Milevsko (3 týmy), ZŠ Chyšky, ZŠ Bernartice a ZŠ Kovářov (2 týmy). Za naši školu se zúčastní 5 týmů. Na pořádání turnaje spolupracujeme s FBC Došwich, který nám zajišťuje komplexní technický servis (pronájem haly, hřiště, rozhodčí, vybavení a výstroj). Za tento servis moc děkujeme.
Turnaj začíná od 8:30 h, a pokud budou mít rodiče a příznivci tohoto sportu čas, jsou srdečně zváni!

  29. září 2017 

Výkup kaštanů a žaludů
I v letošním roce proběhne tradiční výkup kaštanů a žaludů. Výkupní cena kaštanů je 5,- Kč/kg a žaludů 10,- Kč/kg. Termín výkupu je 12. října od 7:00 h na parkovišti za školní jídelnou.
Připomínáme, že i v tomto školním roce probíhá sběr papíru.

  25. září 2017 

Pohádka o Balynce, hodném štěněti
Ve čtvrtek 21. září se 1. a 2. třídy vydaly do Domu kultury na ekologickou pohádku - O Balynce, hodném štěněti. Před představením se děti měly naučit písničku, které text byl zašifrován. Předkládáme tento text rodičům, aby si vyzkoušeli, zda by oni byli schopni dle návodu najít řešení. Děti se formou pohádky seznámily, jak správně třídit jednotlivé odpady do správných kontejnerů.


  

    

    

     25. září 2017 

Okresní kolo sportovní soutěže Atletický čtyřboj
Ve středu 20. září 2017 se čtyři týmy žáků zúčastnily okresního kola sportovní soutěže Atletický čtyřboj. Soutěžilo se v disciplínách krátký běh, dlouhý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, vrh koulí. Soutěž probíhala v kategoriích mladší žáci/žákyně (6. - 7. třída) a starší žáci/žákyně (8. - 9. třída). Naši žáci opět prokázali, že jsou sportovně založeni, a dosáhli následujících výsledků. Družstvo mladších žáků (P. Pešata, V. Baštýř, J. Trojáček, V. Šobek, A. Špánek) obsadilo 3. místo. Družstvo starších žáků (M. Hejl, L. Dolejší, P. Dolejš, M. Dolejš, D. Prokop) obsadilo 5. místo. Starší žákyně (T. Doubková, K. Suchanová, N. Podlisková, D. Chvojanová, D. Hanzlová) skončily na 3. místě. A družstvo mladších žákyň (S. Marešová, D. Kotalíková, B. Sulanová, M. Kortanová, K. Masopustová) nenašlo přemožitele a obsadilo 1. místo.
Všem žákům děkujeme za sportovní výkony a reprezentaci školy.


  

    

    

     18. září 2017 

Námořnický den ve 3. A
Třída 3. A měla 15. září Námořnický den. Všichni jsme zavzpomínali na prázdniny a pomocí hry a zábavy jsme vypluli do nového školního roku 2017/2018. Kromě plnění zajímavých úkolů z matematiky a češtiny si třída pomocí zážitků sestavila Třídní pravidla. Paní třídní učitelka je velmi zvědavá, zda se její žáci budou pravidly řídit a budou spolu dobře vycházet.


  

    

Další námořnické fotografie naleznete ve fotogalerii: 2017_18_05_Námořníci_3A

  15. září 2017 

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem pro prvňáčky
V pátek 15. září 2017 se všichni žáci 1. tříd zúčastnili besedy s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Beseda proběhla v městské knihovně. Pan Dudek připravil pro děti zábavnou hodinu. Děti setkání tak zaujalo, že na konci spontánně skandovaly: "Ještě jednou !!!"


  

    

    

   Další fotografie naleznete ve fotogalerii: 2017_18_04_Knihovna

  14. září 2017 

Orientační závod "S mapou v ruce skrz Vinice"
V úterý 10. září se přes 60 žáků 2. stupně vydalo s mapou v ruce na orientační závod "S mapou v ruce skrz Vinice", který organizovalo milevské gymnázium. Všichni se v mapě vyznali (nikdo se při závodě neztratil) a zdárně trefili do cíle. Ve všech kategoriích naši žáci vystoupili na stupně vítězů.


  

    

    

   Další fotografie z orientačního běhu naleznete ve fotogalerii: 2017_18_03_Orient

  12. září 2017 

Republikové finále soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
Od 7. do 9. září se v Brně konalo celostátní finále OVOV, kterého se zúčastnila žákyně naší školy Bára Sulanová (kategorie dívky 2004) a i bývalá žákyně naší školy Pavla Molíková (kategorie dívky 2003). Kromě sportovních disciplín (běh 60 m, dálka, medicimbal, shyby, švihadlo, trojskok, kliky, lehy-sedy, hod míčkem a běh 1000 m) si děvčata užila spoustu zábavy a setkala se s olympijskými legendami, ale i současnými olympioniky. A děvčata si nevedla vůbec špatně - Bára z 80 závodníků skončila na úžasném 5. místě a Pavla ve své kategorii obsadila 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme Báře za reprezentaci školy.


  

    

Celkové výsledky republikového finále naleznete na Výsledky OVOV 2017.
Další informace naleznete na internetových stránkách: Republikové finále OVOV 2017

  11. září 2017 

Florbalový ukázkový den FBC Došwich na naší škole
V pondělí 9. září si všichni žáci 1. stupně mohli vyzkoušet záludnosti, které přináší florbalová hokejka a míček. Celý den byly plně vytíženy obě tělecvičny a všechny třídy prošly ukázkovým florbalovým tréninkem, který si pro ně připravili trenéři milevského florbalového klubu Došwich a za vydatného přispění již zkušených hráčů tohoto sportu (žáků 2. stupně naší školy). Děkujeme za ukázku a z fotografií, které si můžete prohlédnout, je patrné, že dětem pohyb není cizí a že se jim ukázka líbila.


  

    

    

   Další fotografie z florbalové ukázky naleznete ve fotogalerii: 2017_18_02_Florbal

  8. září 2017 

Fotíme se a učíme se
V pátek 8. září nás v 1. třídách navštívil pan fotograf Martin Pelich a proběhlo tradiční focení. Už se moc těšíme na fotky. Ale focení bylo ani ne jednu vyučovací hodinu, a pak už zase hurá do školní práce. Učíme se písmenka, číslice a pěkně uvolňujeme ruku, aby se nám pěkně psaly obloučky a kličky.


  

    

  

    

  

  5. září 2017 

Exkurze po škole aneb prvňáčci objevují
Dnes se vydaly všechny první třídy na malou prohlídku školy. Malí školáci už vědí, jak se ve škole pohybovat, kde najdou vše potřebné nejen pro výuku. Na závěr byla zastávka v ředitelně, kde si děti povídaly o prázninách a o tom, jak se těšily do školy. Nechyběla ani malá sladká odměna ve formě lízátka. Děti nezapomněly také navštívit paní sekretářku a paní zástupkyni. Takže, teď už svou školu znají o něco více!


  

    

  

  5. září 2017 

Přehled akcí na měsíc září 2017
Z akcí, které učitele a žáky čekají v měsíci září, vybíráme:
- žákyně 7. B Bára Sulanová se zúčastní celorepublikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Brně
- v pátek 8. 9. pan Pelich vyfotí žáky 1. tříd
- žáci se mohou hlásit do zájmových kroužků
- inovovaný projekt Školní mléko - od 19. 9. budou 1x týdně všichni žáci školy dostávat neochucené mléko
- projekt Ovoce do škol - od 20. 9. budou 1x týdně všichni žáci školy dostávat ovoce či zeleninu nebo ovocný nápoj
- sportovní akce - 12. 9. orientační závod pořádaný gymnáziem S mapou v ruce skrz vinice, 20. 9. - Písek - Atletický čtyřboj (6. - 9. ročník)

Celkový přehled akci v měsíci září naleznete na Plán akcí září 2017.

  4. září 2017 

První školní den
Dnes začal nový školní rok a do lavic poprvé zasedli naši prvňáčci, které doprovodili do školy jejich rodiče a další blízcí. Na prvňáčky čekaly krásně připravené třídy se spoustou pomůcek a dárků. Prvňáčky přivítaly paní učitelky Jana Marelová, která učí 1. A, Andrea Zelenková 1. B a Magdalena Vavříková 1. C. Také se na ně přišel podívat pan ředitel Martin Hrych za doprovodu pana starosty Ivana Radosty. Pan starosta prozradil, že dvě paní učitelky, které nyní učí první třídy, jsou jeho spolužačky ze studia na milevském gymnáziu.
Přejeme, ať se prvňáčkům daří :-).

Dalších několik fotografií naleznete ve fotogalerii: 2017_18_01_Prvňáčci


  

    

    

  
Ale školní rok začal ve všech 23 třídách naší školy. To, že se určitě těšily i deváté ročníky, dokládají fotky z 9. B, kde se všichni pěkně usmívají. Také jim přejeme úspěšný rok, který bude rokem, kdy budou skládat přijímací zkoušky na střední školy a učiliště.

  

    

  
  30. srpen 2017 

Nový školní rok už klepe na dveře
Z letošních prázdnin zbývá už jen pár dní. V pondělí 4. září v 7:50 se ozve školní zvonek a rozběhne se nový školní rok 2017/2018. Na naší škole probíhají poslední přípravy.
Obzvlášť v 1. třídách se kvaltuje a připravuje. Zveme rodiče i prarodiče prvňáčků na slavnostní zahájení školní docházky jejich dětí.
Výuka bude v pondělí pro prvňáčky končit v 8:35 h, pro ostatní třídy v 9:30 h.
V úterý budou mít prvňáčci dvě vyučovací hodiny, tedy do 9:30 h.
Žáci 1. stupně v tento den budou končit v 11:25 h a žáci 2. stupně ve 12:20 h.
Další dny již budou probíhat dle rozvrhů jednotlivých tříd, pouze 1. třídy budou mít ve středu 3 hodiny a ve čtvrtek již dle rozvrhu.
To, že přípravy jsou v plném proudu, dokládají níže uvedená fota.


  

    

     17. srpen 2017 

Přípravy na nový školní rok
Přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu. Ve třídách na 2. stupni byly vyměněny tabule, proběhlo malování v učebnách, i malé tělocvičně. Postupně do tříd instalujeme dataprojektory. Proběhly opravy parketových podlah v učebnách. Do konce prázdnin dostane malá tělocvična nové vstupní dveře s čipovým ovládáním. Dále jsme začali s modernizací interiéru školní družiny. V letošním roce proběhne výměna nábytku v jednom oddělení a v příštím roce budeme pokračovat.


  

    

  

    

     30. červen 2017 

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017
Dnes nastal poslední den školního roku 2016/2017. Všichni žáci, rodiče jsou plni očekávání, jaký bude ten výsledek snažení za celý školní rok. Pro někoho radostný, pro někoho malinko méně, ale tak to v životě už bývá. Věřte, že se
s celým týmem školy snažíme, aby výsledky byly co nejobjektivnější a aby si žáci odnesli především to, co se skrývá již v samotném názvu školy - tedy ty základní znalosti. Vždyť bez pořádných základů nelze stavět žádnou pořádnou stavbu a já vím a mám zpětné informace, že ty znalosti a vědomosti mají, a tedy, že mohou stavět!
Dovolte mi, abych popřál všem žákům krásné prázdniny, pracovníkům školy zaslouženou dovolenou a těším se na setkání v novém školním roce
v pondělí 4. září.
Vyvrcholením dnešního slavnostního dne bylo předání vysvědčení žákům 9. tříd.
Ještě jednou přeji krásné prázdniny a těším se na shledanou.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy


  

    

  

    

   Další fotografií ze slavnostního předávání nabízí fotogalerie 2016_17_9_třídy_vysvědčení

  26. červen 2017 

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd
Srdečně zveme na slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd, které se uskuteční v pátek 30. 6. 2017 ve venkovní učebně školy.


  

  26. červen 2017 

Poslední letošní číslo Školních listů
Obsahem červnových Školních listů je představení jednotlivých žáků 9. B třídy.

Nové číslo Školních listů naleznete na tomto odkazu Školní listy 6_2017.

  23. červen 2017 

Fotografie tříd ve školním roce 2016/2017
V následujícím přehledu si můžete prohlédnout 22 tříd, které ve školním roce 2016/2017 navštěvovaly naši školu. Náš velký dík patří panu Martinu Pelichovi, který kromě těchto fotografií tříd vyfotil dalších cca 1650 fotografií jednotlivých žáků a skupinek.


  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

     23. červen 2017 

Beseda se zástupcem městské policie
Ve čtvrtek 22. června jsme v naší 4.A třídě měli návštěvu zástupce městské policie. Před nadcházejícími letními prázdninami jsme společně diskutovali o bezpečném chování a o nejrůznějších nástrahách, které na nás mohou číhat. V druhé části jsme si povídali o šikaně a v samotném závěru jsme se mohli dozvědět o zajímavé práci městské policie.


  

    

     23. červen 2017 

Plavecko běžecký pohár
V úterý 20. června proběhl již 16.ročník Plavecko-běžeckého poháru v Milevsku, jehož se zúčastnili také žáci naší školy. Závody proběhly za nádherného počasí a v celkovém počtu 95 závodníků se reprezentanti naší školy vůbec neztratili. Bojovalo se v šesti kategoriích. Nejprve všichni absolvovali 50 m plavání jakýmkoli plaveckým způsobem. Do běžecké části závodu už každý vybíhal v pořadí a časovým handicapem podle dosaženého času v plavání. Náročnější část zřejmě byla běžecká, protože už probíhala za parného počasí. Naše úspěchy: kategorie hoši 4.+5. třída - zvítězil Petr Molík, druhý skončil Jakub Schorník a třetí místo obsadil Jan Bejšák. V stejné věkové kategorii pak kralovala Kateřina Mullerová a zvítězila v obou disciplínách. V kategorii dívek 6.+7. třída se na krásném druhém místě umístila Bára Sulanová. V nejstarší kategorii zabodovala Tereza Doubková a obsadila krásné 3. místo. Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci školy.


  

    

  

  
  22. červen 2017 

Organizace školního roku 2017/2018
Všichni víme, jak nám čas letí, a tak se nám neúprosně blíží konec školního roku. Proto si na níže uvedeném odkazu můžete přečíst, jaká bude organizace následujícího školního roku.

Organizaci školního roku 2017/2018 neleznete na odkazu zde.
  22. červen 2017 

Sazka olympijský víceboj a 20 000,- Kč pro naši školu
Kromě předávání vědomostí se snažíme na naší škole podporovat i sportovní aktivity žáků. Již několik let se zapojujeme do Sazka Olympijského víceboje, kde všichni žáci školy plní řadu sportovních disciplín. Soutěž má dva programy, pokud žáci splní všechny disciplíny, získávají Olympijský diplom, a vybraní sportovci mohou při sportovní soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů získat Olympijský odznak. Protože do konce května všechny disciplíny splnilo více než 80% žáků, byla naše škola zařazena do losování o sportovní vybavení v hodnotě 20 000,- Kč. Při losování jsme měli štěstí, a tak jsme si mohli 14. června v kongresovém sále České národní banky při slavnostním předávání z rukou českých olympioniků převzít šek. Naši žáci jsou zapojeni nejen v Sazka Olympijském víceboji, ale v letošním školním roce probíhá na naší škole i projekt podporovaný ministerstvem školství Hodina pohybu navíc, kdy žáci ve školní družině mají týdně jednu hodinu tělesné výchovy navíc. Dále jsou v letošním školním roce nepřehlédnutelné úspěchy našich žáků všech kategorií ve florbalovém sportu, atletice, štafetovém poháru i gymnastice.


  

    

     21. červen 2017 

Cvrnkání kuliček ve školní družině
V úterý 20. 6. proběhl na školním hřiště tradční turnaj v kuličkách. Akce se moc vydařila a i přes velké horko děti ukázaly, že hru skvěle ovládají. Děkujeme panu Vilému Finkovi z DDM za organizace a fotodokumentaci.


  

    

     16. červen 2017 

Open Air odpoledne za školou
V úterý 13. 6. se uskutečnila dlouho očekávaná akce - Open Air odpoledne za školou. Od rána se vše připravovalo - zvuková technika, atrakce pro děti, občerstvení a ve 13:15 mohla akce začít. Nejprve se do strun opřelo improvizované učitelské trio LSH, pak následovalo vystoupení taneční skupiny NGR Crew. Dále přidala do programu své písničky Adéla Klímová. Během programu mohly děti navštívit celkem dvanáct atrakcí, mezi kterými vévodil skákací hrad. Nejdelší frontu však děti vytvořily před stánkem s cukrovou vatou, které se spotřebovalo něco přes 450 kusů, což je naprostý rekord. Program pokračoval kouzelnickým číslem, v kterém se představil Ondřej Hrtoň. Překvapením programu bylo vystoupení Kláry Brožové, která zazpívala několik písní. Posledním oficiálním číslem programu bylo opět dech beroucí vystoupení dvou tanečníků ze skupiny NGR Crew. V následném afterpárty pak bylo možné slyšet nové hity naší hudební scény. Některé děti se rozprchly na atrakce a další si s tanečníky NRG Crew mohly vyzkoušet základní taneční kroky a choreografii. Doufáme, že se akce dětem, rodičům i učitelům líbila. Pokud ano, není problém si ji v příštím roce zopakovat. Akce se mohla uskutečnit za finančního přispění Města Milevska, kde akce byla podpořena v rámci grantového programu Kultura 2017. Dále velké poděkováním všem, kteří se na organizaci podíleli. Zvláštní poděkování patří Martinu Kalinovi za moderování, fm Křižík Servis za zajištění atrakcí a výrobu cukrové vaty a fm JK Art Production za zajištění ozvučení akce.


  

    

  

  

  16. červen 2017 

Pasování na čtenáře
V pátek 9. června 2017 byly všechny tři třídy našich prvňáčků pasovány do řádu čtenářského. Každé dítě předvedlo své čtenářské dovednosti královně Písmenkového království a jejím dvěma pomocníkům, skřítkům Knihomolovi a Knihomilovi. Za odměnu si odnesly upomínkový list a pěknou knihu.


  

    

  15. červen 2017 

Odměny za účast v soutěži SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
Jak jsme Vás již na našich webových stránkách informovali, žáci 6. tříd se zúčastnili celorepublikové soutěže Srdce s láskou darované – 6. B zanesla srdce do milevského psího útulku a do domova důchodců, 6. A srdce věnovala Pavlu Hejhalovi. Na prvních místech jsme se sice neumístili, ale všichni šesťáci obdrželi drobné odměny, které je potěšily. Třída 6.B dokonce přišla s nápadem, který ještě více podpořil smysl soutěže - každý si tajně vylosoval jméno spolužáka a během týdne se měl pokusit o nějaký dobrý skutek pro něj. Dnes o výchově ke zdraví se dobré skutky hodnotily – nejčastěji žáci uváděli, že za kamaráda zvedli židli, připravili mu věci na vyučování či mu srovnali věci v šatně. Nejvíce děti ale potěšilo, když objevily nějaký pěkný osobní vzkaz a k tomu nějakou sladkost na zlepšení nálady. Pavel Pištěk dal například Michalu Hlaváčkovi do lavice 2 Kinder čokoládky se vzkazem „Dobrou chuť, Míšo“ a Lucie Anna Černá pro Karolínu Divišovou připravila překvapení ve formě bonbonů a dopisu převázaného červenou mašlí, ve kterém Káje psala o tom, co pro ni jako člověk znamená a co by jí přála do budoucnosti. Tyto 2 skutky jsme vyhodnotili jako nejlepší, a i přesto, že jak děti správně poznamenaly, jde především o nenahraditelný pocit z toho, že jste někomu udělali radost, obdrželi žáci jako motivaci pro další dobré skutky bloky od firmy OPTYS.


  

    


  15. červen 2017 

Čtvrťáci na dopravním hřišti
Ve čtvrtek 8. června si všichni čtvrťáci oprášili své znalosti pravidel silničního provozu na místním dopravním hřišti. Každé třídě byla vyhrazena jedna hodina. V samotném začátku si všichni prošli problémovými úseky tratě a všemi křižovatkami. Přilby na hlavy a hurá na vypůjčená kola! Během celého výcviku strážníci městské policie bedlivě sledovali, zda teoretické znalosti dokážeme používat i při samotné jízdě na silničním kole. Některé dopravní značky nám zpočátku trochu zamotaly hlavy, ale ke konci výcviku už jsme vše bravurně zvládali.


  

    

    


  13. červen 2017 

Open Air za školu aneb zábavné odpoledne je tu!!
Prijďte se dnes od 13:15 pobavit za školu! Na zahradě školy bude probíhat akce Open Air, doufáme, že nám počasí bude přát. Co nás čeká: kapelu FuskyDus, která se z programu omluvila, nahradí učitelské trio LSH, dále vystoupí taneční skupina NRG Crew, zpěvačka Adéla Klímová, kouzelník Ondřej Hrtoň a nebude chybět ani překvapení!  Pro děti jsou připravedny zábavné atrakce, skákací hrad a drobné občerstvení. Vše moderuje a hraje Martin Kalina.
Akce se koná za finančního přispění Města Milevska v rámci grantu Kultura 2017.
Velký dík patří fm Křížík Servis Milevsko za zajištění dětských atrakcí a fm JK Art Production za ozvučení celé akce.


  


  9. červen 2017 

Výlety 2017 - 4. třídy
V úterý 30.května 2017 se žáci všech čtvrtých tříd zúčastnili školního výletu do Chýnovských jeskyní a Jindřichova Hradce. Počasí nám přálo, všichni jsme si výlet užili a máme spoustu nádherných zážitků.


  

    


  8. červen 2017 

Návštěva Muzea milevských maškar
Ve čtvrtek 1. června navštívili žáci 5. C Muzeum milevských maškar. Byli srdečně přivítáni pracovníkem muzea PhDr. Janem Pokorným a po zajímavém výkladu o historii maškar si prohlédli vystavené exponáty. Na památku se s některými maskami vyfotografovali.


  

    


  8. červen 2017 

Krajské kolo štafetového poháru
Po 2. místě na okresním kole Štafetového poháru v Písku se naše štafeta žáků 1. stupně vydala na krajské finále do Českých Budějovic. V konkurenci 15 škol jsme obasadili 13. místo. Je nutné si uvědomit, že některé zúčastněné školy jsou přímo sportovně zaměřeny, takže konkurence je veliká. Poděkování patří všem zúčastněným žákům za bojovnost a sportovního ducha a paní učitelce Ivě Kolářové za přípravu.


  

    


  6. červen 2017 

Open Air odpoledne za školou
V úterý 13. června se uskuteční na zahradě a hřišti školy kulturní akce Open Air odpoledne za školou. Akce začíná odpoledne ve 13:15 hodin a srdečně zveme žáky i rodiče na možnost zajímavě stráveného odpoledne. A co nás čeká?
V programu se představí také současní, ale i bývalí, žáci naší školy. Hudební skupina FuskyDus, taneční skupina NRG Crew, zpěvačka Adéla Klímová, kouzelník Ondřej Hrtoň. Pro děti budou připraveny různé zábavné atrakce a soutěže. Nebude chybět ani malé občerstvení.


  

Plakát a časový program akce naleznete zde.


  6. červen 2017 

Pozvánka na setkání rodičů a dětí budoucích 1. tříd
Dovolujeme si pozvat rodiče a děti budoucích 1. tříd na dvě schůzky s třídními učitelkami - Mgr. Janou Marelovou (1. A, současná 3. A - přízemí vlevo), Mgr. Andreou Zelenkovou (1. B, současná 4. A - přízemí vlevo) a Mgr. Magdalenou Vavříkovou (1. C, současná 4. C - přízemí vpravo).
Schůzka pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 15 hodin a schůzka pro budoucí prvňáčky v úterý 13. 6. 2017 od 15 hodin
v současných třídách, kde paní učitelky učí.
Srdečně zveme všechny rodiče i budoucí prvňáčky.

  6. červen 2017 

Nové číslo Školních listů
Obsahem květnových Školních listů je představení jednotlivých žáků 9. A třídy.

Nové číslo Školních listů naleznete na tomto odkazu Školní listy 5_2017.

  6. červen 2017 

Přehled akcí na měsíc červen 2017
Celkový přehled červnových akcí na tomto odkazu Akce červen 2017.

  6. červen 2017 

Plávání 2. ročníku
Žáci 2. tříd navštěvují v píseckém bazénu hodiny plavání. Výuka plavání probíhá dle Školního vzdělávacího programu na naší škole v 2. a 3. ročníku vždy po 20 hodinách. Tedy nemusíme reagovat na sdělení MŠMT o povinném zařazení plavání do výuky, protože jsme ho nikdy nepřestali realizovat. Myslíme si, že se jedná o základní dovednost, kterou bychom měli všichni ovládat.


  

      5. červen 2017 

Den dětí v zahradě Domu kultury
Ve čtvrtek 1. června si to děti z 1. stupně užily na dětských atrakcích, které pro ně v zahradě Domu kultury připravili zaměstnanci Domu dětí a mládeže. Z fotek je vidno, že děti zábava bavila a pěkně si svůj svátek užily. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci.


  

      31. květen 2017 

Zdravotníci uspěli i v krajském kole
V úterý 30. května vyrazilo družstvo našich sedmáků do Prachatic, aby reprezentovalo okres Písek na krajském kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků. V historickém centru Prachatic museli naši žáci na jednotlivých stanovištích opět prokázat znalosti z první pomoci, poradit si s transportem zraněných či obvazovými technikami. Družstvo ve složení Veronika Blechová, Natálie Kukačková, Anna Peterková, Marcela Lípová, Jiří Lípa a Radek Dvořák v průběhu soutěže nasbíralo minimum trestných bodů, a tak se při závěrečném vyhlašování výsledků mohlo radovat z 3. místa! Žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!


  

      31. květen 2017 

Kolečkový den 2017
V sobotu 27. 5. se naše družstvo 12 žáků zúčastnilo tradičního Kolečkového dne. Soutěžilo se v disciplínách - zručnost, sprint a cyklokros. Naš družstvo ve složení Matyáš Bauer, Kamil Šoule, Teraza Kozáková, Nela Jedličková, Jan Bejšák, David Polanecký, Adam Polanecký, Milan Mrzena, Matyáš Gruber, Dominik Fábera, Kristína Mošanská, Pavel Charypar, Eliška Lipanská, Samuel Pikous a Tereza Tomášková nenašlo přemožitele a skončilo na 1. místě. Blahořejeme a už se těšíme na zážitka z jízdy na táborském motokárovém veledromu, kterou družstvo získalo odměnou za vítězství. Děkujeme občanskému sdružení CML za organizaci závodu a žákům za reprezentaci školy.
Výsledky závodů naleznete na stránkách www.cmlmilevsko.cz.

  31. květen 2017 

Výlety 2017: 3. třídy - Zámek Radíč
V pondělí 22. 5. vyrazily 3. třídy na výlet na zámek Radíč, kde si to moc užily.

Autentický popis výletu i s obrázkem naleznete zde.


  

      30. květen 2017 

Výlety 2017: 8. třídy - Praha letiště Václava Havla
Dne 23. 5. 2017 jsme se společně se třídou 8. B a s našimi třídními učitelkami vydali na výlet do Prahy – přímo na Letiště Václava Havla v Ruzyni. Exkurze začala v půl jedenácté a trvala dvě a půl hodiny. Po příjezdu na letiště jsme ještě čekali ve vestibulu na pana průvodce, ze kterého opravdu bylo vidět, že tomu rozumí a baví ho to. Ještě před prohlídkou jsme museli podstoupit kontrolu, zda nemáme u sebe něco ostrého, ale proběhlo to úspěšně. Venku už na nás čekal výletní autobus a rozjeli jsme se na prohlídku letiště. Pan průvodce byl opravdu zkušený, a co mi nebylo dříve jasné, nyní už bylo. Viděli jsme parkoviště pro vrtulníky, pro policii a letadla, později i pro hasičská auta. Po terminálu 3 jsme se přesunuli na teminál 1 a 2, kde se mi to opravdu líbilo. Nejvíc mě zaujaly přílety a odlety letadel a vůbec celková atmosféra na letišti. Také modely byly velice zajímavé a pěkně provedené. Myslím, že nápad na výlet se paním učitelkám moc povedl, a už se těším, až také jednou budu moc na nějaké hezké místo doletět letadlem.


  

      26. květen 2017 

Oběžná dráha 2017
Dnes mohli naši žáci navštívit představení již 6. ročníku pěvecké soutěže talentů s názvem Oběžná dráha. Mladí zpěváci ve věku mezi 10 - 20 lety předvedli úžasné výkony. Dík za organizaci a pozvání na tuto super akcičku patří Jaromiru Kašparovi, děkujeme.


  

    


Krátký sestřih z Oběžné dráhy - dopoledního vystoupení:


  24. květen 2017 

Úspěch našich sportovců na krajském kole OVOV
V pondělí 22. 5. se na atletickém stadionu v Táboře konalo krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Svůj start na něm si na okresním kole vybojovali i tři naši žáci - Petr Molík, Miroslava Kortanová a Bára Sulanová. Soutěžilo se v šestiboji: běh 60 m, skok daleký, shyby, sedy-lehy, hod míčkem a běh na 1000 m. Miroslava Kortanová, která letos soutěž OVOV absolvovala vůbec poprvé, vybojovala mezi 26 startujícími krásné 11. místo. Petr Molík ve všech disciplínách podával skvělý výkon, a tak po zásluze bral 2. místo a stříbrnou medaili! Svůj sportovní talent potvrdila i Bára Sulanová, která za sebou nechala všech 29 soupeřek! Stejně jako v uplynulém roce soutěž vyhrála a přímo se tak kvalifikovala do republikového finále!


  

    

    


  22. květen 2017 

Mladí záchranáři v akci
Ve čtvrtek 18. května se v Českých Budějovicích konalo finálové kolo soutěže Mladý záchranář v akci. Ani letos na něm nechyběli naši žáci. Družstvo chlapců z 6. A ve složení Pavel Charypar, Vít Šobek, Tomáš Dadej, Jakub Trojáček a Petr Pešata se do finálového kola muselo nejprve probojovat plněním zadaných úkolů v průběhu školního roku. Finálové kolo potom probíhalo v režii hasičů a policistů. Družstva například prošla fyzickými testy, které jsou součástí policejního přijímacího řízení, nebo pracovala jako detektivové. Mimo soutěž si pak děti mohly zastřílet na laserové střelnici, prohlédnout tzv. schengenbus či nejnovější policejní vozy. Náš tým patřil v kategorii starších žáků mezi nejmladší, což bylo nevýhodou hlavně ve fyzických testech. V konečném pořadí skončil na 6. místě. Kluci prožili den plný nových zážitků a my jim děkujeme za reprezentaci školy!


  

    

      22. květen 2017 

Atletický závod Pohár rozhlasu
Ve středu 17. května se vybraní žáci z druhého stupně vydali na okresní kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu do Písku. Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích a naši žáci se v konkurenci ostatních škol rozhodně neztratili. Nejvíce se svými výkony blýskly mladší žákyně, a tak po zásluze vybojovaly z 8 starujích družstev 2. místo. Starší žákyně obsadily 6. místo. Mladší žáci se umístili na 5. místě a starší žáci se mohli radovat ze 4. místa. Mezi jednotlivci se nejlépe dařilo Štěpánu Pokornému(vítěz ve skoku dalekém i vysokém), Dominiku Broučkovi (1. místo v běhu na 1000 m, Lukáši Dolejšímu (1. místo ve skoku vysokém) a Báře Sulanové(vítězství ve skoku dalekém).


  

      19. květen 2017 

Úspěch na Dopravní soutěži mladých cyklistů
Ve čtvrtek se na dopravním hřišti v Písku uskutečnila Dopravní soutěž mladých cyklistů. Soutěží se ve dvou kategoriích - mladší do 13 let věku (Nela Jedličková, Nela Čunátová, Adam Sláma a Jakub Řežábek) a starší nad 13 let věku (Vanessa Dvořáková, Michaela Neumannová, Jan Kadeřábek a Ondřej Polanecký). Mladší družstvo skončilo na 3. místě, starší družstvo obsadilo 1. místo a postupuje do Českých Budějovicí na krajské kolo, které se uskuteční 1. června. Mezi jednotlivci na 3. místě skončil Adam Sláma a Ondřej Polanecký se stal absolutním vítězem.


  

    


Celkové výsledky soutěže najdete zde.

  18. květen 2017 

Stavebnice Merkur v hodinách Pracovní výchovy
Na několika fotografiích představujeme výrobky, které žáci 8. ročníků vyrobili při hodinách Pracovní výchovy s panem učitelem Jaroslavem Marešem.


  

    

      17. květen 2017 

Přehlídka pěveckých sborů 2017
V pátek 12. 5. se uskutečnilo v Domě kultury tradiční setkání milevských sborů. Sbor naší školy se představil s lidovými písněmi Teče, voda teče, Široký, hluboký, písní autorů Svěráka a Uhlíře Chválím tě Země a písní, kterou proslavil Kotvald a Hložek, nezapomenutelná, Holky z naší školky.


  

    


Krátký sestřih z vystoupení našeho sboru:  17. květen 2017 

Napsali o nás - Milevské noviny
V dnešním čísle Milevských novin se objevily dva články, které se dotýkají naší školy:
V prvním článku je to reakce na problém výskytu vší ve školách. Chtěl bych v této chvíli rodiče uklidnit, že tento problém v současné chvíli na naší škole není aktuální. Samozřejmě, že ho nemůžeme vyloučit, ale pokud by se objevil, paní učitelky jsou poučeny o jeho řešení. V této souvislosti bychom dále postupovali podle pokynů, na kterých jsme se domluvili na společné schůzce. Daný problém je možné řešit jedině ve spolupráci rodičů, a o tu bychom Vás chtěli v případě potřeby požádat. Děkujeme.
Druhý článek mi udělal velkou radost, protože pochvala od kolegy, s kterým jsme spolupracovali a setkávali se na všemožných sportovních kláních, potěší. Chtěl bych poděkovat Josefu Fukovi za článek a potvrzuji fakt, že se opravdu v pravidlech nic nezměnilo :-).

Článek o našich vlasových souputnících si můžete přečíst zde.

A reakce Josefa Fuky na náš historický sportovní úspěch zde.


  16. květen 2017 

Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků a soutěže Dokaž, že umíš!
I v letošním školním roce se naši žáci vydali 11. května do Písku, aby se zúčastnili okresního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků doplněnou o soutěž z požární ochrany Dokaž, že umíš. Družstva musela postupně prokázat dovednosti při transportu zraněných, obvazové technice a předvést poskytování první pomoci při autonehodě, popáleninách, krvácení, zástavě dechu atp. Z požární ochrany byla připravena stanoviště zaměřená na evakuační zavazadlo, druhy hasicích přístrojů nebo například test odborných znalostí. V mladší kategorii naši školu reprezentovaly dvě hlídky a v konkurenci 10 družstev se jedné z nich podařilo vybojovat krásné 3. místo! Za starší žáky startovaly tři týmy. Ani ony se v konkurenci 11 družstev neztratily. Hlídka 6. tříd vyšplhala na 3. místo a tým žáků ze 7. tříd nakonec na stupínek nejvyšší. Sedmáci se tak mohli radovat z vítězství a stejně jako v uplynulých dvou letech se tak vypraví reprezentovat náš okres na krajské kolo!


  

      15. květen 2017 

Soutěž „Myslivost jako ochrana přírody“.
Dne 5. 5. 2017 v rámci Mysliveckých slavností 2017 v Bažantnici probíhala soutěž tříčlenných družstev žáků pátých tříd z obecných přírodovědných znalostí „Myslivost jako ochrana přírody“. Naši školu reprezentovala dvě družstva, a to velmi úspěšně. Družstvo ve složení Nela Jedličková, Adam Sláma a Jiří Komárek obsadilo 1. místo a druhé družstvo ve složení Anna Soulková, Adam Čermák a Jakub Veselý pěkné 4. místo. Celkové výsledky soutěže najdete zde.


  

    


Další pár fotografií nabízí fotogalerie 2016_17_36_Myslivci

  15. květen 2017 

Lesní pedagogiky v Bažantnici
Dne 5. 5. 2017 se žáci třetích tříd zúčastnili Lesní pedagogiky v Bažantnici. Dozvěděli se ledacos o vysazování, ochraně a těžbě stromů, na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly. Navštívili také výstavu trofejí.


  

      11. květen 2017 

Prvňáčci vyráběli dárečky pro maminky v DDM Milevsko
Pro některé prvňáčky naší školy byla středa 2. května premiérová. Některé děti poprvé v životě zavítaly do DDM v Milevsku, někdo úplně prvně pracoval s keramickou hlínou. Děti vyráběly dárečky pro maminky k jejich svátku. Práce je velice bavila, čemuž odpovídají i krásné výtvory. To bude jen část poděkování za lásku a péči, kterou jim maminky věnují.


  

    

      9. květen 2017 

Okresní kolo Štafetového poháru
V pátek 5. 5. se žáci 1. stupně zúčastnili už 4. ročníku Štafetového poháru v Písku. Děti běhaly štafety 8 x 100 m ( 1. – 3. třída), 8 x 100 m (4. + 5. třída) a smíšená štafeta 8 x 200 (1. – 5. třída). Časy z jednotlivých štafet se sčítaly. Naši žáci skončili celkově na 2. místě o 1 sekundu za Protivínem (za sebou nechali dvě písecké školy, Čížovou a Bernartice). Podali výborné výkony, o první místo nás zřejmě připravila špatná předávka u malých děvčat. Ale byla to jejich první zkušenost a vedla si jinak velmi dobře. Postup do krajského kola je zatím nejistý. Jako doprovodný program byl hod medicinbalem (2kg). Výsledky žáků v družstvu se opět sčítaly. Zde jsme získali 1. místo především díky bezkonkurenčnímu hodu Kristýny Masopustové (8,10m). Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Postupujeme do krajského kola, které se uskuteční 18. 5. 2017 na stadionu na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích!!!
Další informace o Štafetovém poháu naleznete na stránkách Štafetového poháru.


    9. květen 2017 

ČŠI - výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. tříd
V letošním školním roce je naše škola vybrána Českou školní inspekcí do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku. Testování bude probíhat z předmětů Český jazyk, Anglický jazyk a ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Termín testování je stanoven od dnešního dne, tedy 9. 5., do 26. 5.2017. Testování bude probíhat na počítačích v testovacím programu ČŠI.


  


  3. květen 2017 

Přehled akcí na měsíc květen 2017
Z akcí, které učitele a žáky čekají v měsíci květnu, vybíráme:
- 5. 5. okresní kolo Štafetového poháru
- 5. 5. soutěž - Myslivost jako ochrana přírody - soutěž žáků 5. tříd
- 11. 5. soutěž mladých zdravotníků a požárníků
- 12. 5. koncert milevských pěveckých sborů
- 16. 5. Pythagoriáda
- 17. 5. Pohár rozhlasu
- 18. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů, Mladý záchranář v akci
- výlety
Celkový přehled květnových akci naleznete na tomto odkazu Akce květen 2017.

  3. květen 2017 

Nové číslo Školních listů

Z obsahu dubnových Školních listů vybíráme:
- křížovka
- Velikonoce
- ze světa automobilů
- z koňského hřbetu - Trakenský kůň
- z filmového plátna
- florbalové hvězdy
- rozhovor
- Jaromír Jagr
- pálení čarodějnic

Nové číslo Školních listů naleznete na tomto odkazu Školní listy 4_2017.

  2. květen 2017 

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup 2017 v Písku
Fotbalový turnaj McDonald´s Cup je již několik let jarním lákadlem pro naše malé fotbalisty. Letošní počasí nám vůbec nepřálo, přesto kluci bojovali jako o život. V kategorii 4.-5. tříd získali nepopulární bramborovou medaili v konkurenci 11 mužstev. Družstvo tvořili tito hráči: Ondřej Honzík ze 4. B, Matěj Buriánek, Lukáš Čunát a Patrik Novotný z 5. C, Jan Bejšák, Dominik Fábera a Adam Sláma z 5. B, z 5.A brankář Adam Hejný, Michal Říha a jediná dívka našeho týmu Kristýna Matušková. V mladší kategorii naši školu reprezentovali: Denis Panec, David Švejda ze 3. A, Vlastimil Blažek a David Koutník ze 3. B, Jiří Švarc, Filip Blažek ze 2.C, Jakub Pešata z 2. B, Jakub Sulan, brankář Šimon Janouch z 2.A, Adam Buzek a Matyáš Panec z 1. B. Mladíci se neztratili a skončili pátí.


  

    


Další pár fotografií nabízí fotogalerie 2016_17_35_McDonalds

  28. duben 2017 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
U zápisu jsme rodiče informovali o předání písemného rozhodnutí o přijetí, fotografie, DVDčka za zápisu, které mělo být od příštího týdne. Omlouváme se, ale z důvodu zdržení výroby fotografií bychom předávání daných písemností a dárků posunuli o týden. Měli bychom tedy prosbu, zda by rodiče mohli začít chodit pro výše uvedené v týdnu od 9. 5. 2017. Děkujeme. Martin Hrych

  25. duben 2017 

Oslava Dne Země
V pátek 21. 4. jsme si jako starší spolužáci z pátých tříd připravili pro první třídy projektový den k oslavám Dne Země. Nejprve byl program zahájen krátkým seznámením s daným svátkem, pak následovala prezentace ze strany páťáků na téma třídění odpadu, krátká ekopohádka a než se prvňáčci rozutekli plnit úkoly na jednotlivá stanoviště, hádali, jak dlouho trvá některým materiálům rozklad v přírodě. Naši mladší kolegové měli celé dopoledne na splnění úkolů. Nejdříve procvičili svou paměť, prokázali matematické a čtenářské dovednosti a zopakovali si znalosti z prvouky. Na závěr si každý z nich odnesl samostatně vytvořený upomínkový list a sladkou odměnu. Den jsme zakončili plni dojmů a rozloučili se písničkami s přírodní tematikou.


  

    


Další pár fotografií nabízí fotogalerie 2016_17_34_Den_Země

  25. duben 2017 

Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
V pátek 21. dubna jsme na naší škole žili sportem. Zatímco žáci z prvního stupně vyrazili spolu s fanoušky na Republikové finále ve florbalu v Praze, jejich starší spolužáci měli na programu okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Písku. Více než 160 dětí se utkalo v pěti disciplínách - trojskok, hod medicinbalem, kliky, švihadlo a driblink. Všichni žáci se snažili podat co nejlepší výkony, mnozí si v některých disciplínách splnili i osobní rekord. Po zásluze tak naši žáci domů přivezli kompletní sbírku medailí. Tu nejcennější vybojovala Bára Sulanová, stříbrnou Petr Molík a bronzovou Miroslava Kortanová a Štěpán Pokorný, kteří si tak zajistili postup do krajského kola. V hodnocení družstev jsme se zpočátku drželi na druhém místě, po poslední disciplíně jsme bohužel seskočili na čtvrté místo. Při závěrečném ceremoniálu byli vyhlášeni i absolutní vítězové jednotlivých disciplín, mezi nimiž byli i Štěpán Pokorný a Bára Sulanová, kteří v trojskoku nenašli přemožitele. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a jejich bojovnost!


  

    

    


  23. duben 2017 

Pohár základních škol ve florbalu žáků 1. stupně – Panteři slaví historický úspěch
Z republikového finále, které se uskutečnilo 22. března, jsme postoupili z 2. místa do finálového turnaje mezi 6 nejlepších týmů z celé republiky. Už postup byl fantastickým úspěchem, a tak jsme si říkali, že bychom i ve finále mohli něco uhrát. V úterý jsme dali poslední trénink a v pátek 21. dubna jsme posíleni fanoušky vyrazili do Prahy, kde v úžasné sportovní hale Sparty probíhal turnaj. Ve skupině nás čekaly týmy Kozlů Kolín a Mládežka Znojmo. Do prvního zápasu proti Kozlům Kolín jsme naskočili soustředěným výkonem a po chvíli jsme vedli 2 : 0. Zápas jsme měli plně pod kontrolou a vyhráli jsme 5 : 2. Druhý zápas byl vyrovnanější, ale opět výborným výkonem jsme porazili tým Mládežky Znojmo 5 : 3, a po výhře ve skupině jsme rovnou postoupili do semifinále. Bohužel jsme museli skoro tři hodiny čekat na soupeře. Semifinále bylo opakovaným finálovým zápasem z předcházejícího republikového finále, opět jsme narazili na tým Lesní Liberec. Do první poloviny jakoby za nás nastoupil jin tým než ten, co hrál ve skupině – možná se na hráčích projevila dlouhá přestávka mezi zápasy, možná i psychický blok z předcházející prohry s Libercem. Tak jako tak, byli jsme v tlaku, nemohli jsme se dostat ke své hře a po prvním poločase jsme prohrávali 2 : 0. O přestávce museli trenéři hráče podpořit a vyburcovat je k riskantnějšímu stylu hry. I naši fanoušci – spolužáci – napomohli fanděním ke zvýšené aktivitě, děvčata – roztleskávačky – vytvořily příjemnou atmosféru při zápase. Výsledkem bylo, že se hráči postupně dostávali do hry a do tlaku. Do hry nás vrátil gól Dominika Fábery na 2 : 1, ale ihned jsme opět inkasovali, a ještě minutu a půl před koncem jsme prohrávali 3 : 1. Ale pak přišel zvrat, který nikdo nečekal. Nejprve se trefil Daniel Dolejš a v samotném závěru Šimon Klíma, a tak jsme poslali zápas do nájezdů. Zde už to bylo buď anebo. Bohužel našim hráčům se nepodařil vstřelit ani jeden gól, a tak jediným střelcem byl nejlepší liberecký hráč. Do utkání o 3. místo s Dobruškou opět nastoupil náš tým soustředěně, sebevědomě a se svým soupeřem si takřka pohrával. Zápas skončil jednoznačným vítězstvím 7 : 0 a hráči se radovali ze 3. místa. Mezi tři nejlepší hráče turnaje byl vyhodnocen Daniel Dolejš. Chtěl bych klukům poděkovat za úžasné sportovní zážitky. Asi vrcholem byl semifinálový zápas, kdy mají můj neskutečný obdiv za to, jak dokázali za nepříznivého stavu zmobilizovat síly a dotáhnout zápas do remízového konce. Na úspěchu se podíleli hráči spolu se spolužáky a s realizačním týmem. Za tým Panterů Milevsko nastupovali - Adam Hejný, Daniel Dolejš, Michal Říha, Jan Bejšák, Dominik Fábera, Šimon Klíma, Karel Čunát, Antonín Klatovský a Vlastimil Blažek. Spolužáci s transparenty a spolužačky v rolích roztleskávaček podporovali během zápasů své kamarády a reprezentovali své město v červenožlutých barvách. Realizační tým tvořila paní učitelka Eva Syrovátková, ředitel školy Martin Hrych a pan Lukáš Dolejš, kterému patří velké poděkování za jeho čas, rady, taktické připomínky a pomoc při vedení týmu při turnajích. Florbal se na naší škole stal velmi oblíbeným, v letošním roce máme celkem sedm kroužků. A myslím si, že z amatérských podmínek jsme se dostali prací s dětmi k pěkným výkonům. V letošním roce žáci 8. a 9. tříd postoupili až do republikového finále B do Plzně, v kategorii 6. a 7. tříd jsme byli 2. v okrese a úspěch žáků 1. stupně je popsán výše. Co mě však těší nejvíce je fakt, že se sportu, a to nemyslím nejen florbalu, na naší škole daří. Je to zásluhou i učitelů, kteří žáky motivují ke sportovním aktivitám. Za to jim moc děkuji. Už se těším na další sportovní úspěchy naší školy.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

Článek o průběhu finále naleznete na zde

Výsledky z republikového finále naleznete na Výsledky turnaje - Finálový turnaj

Pár fotografií z finálového turnaje naleznete ve fotogalerii 2016_17_33_Florbal_Sparta

Krátký sestřih z finálového turnaje Poháru základních škol v Aréně Sparta:  

      19. duben 2017 

8. ročníky na exkurzi v ZVVZ a.s.
V rámci rozvíjející se spolupráce proběhla v úterý 11. 4. exkurze žáků 8. třídy do ZVVZ a .s. Žáky přivítala Mgr. Šárka Nováková a základní informace o firmě jim poskytl pan Ing. Martin Toman, personální ředitel ZVVZ Group. Při krátké videoprojekci se mohli seznámmit s výrobním programem ZVVZ a.s. Po tomto úvodu se žáci rozdělili do 3 skupin a vydali se do vlastního provozu, kde mohli vidět v praxi, jak vznikají výrobky, které ZVVZ a. s. dodává do celého světa. Určitě je zaujala výroba hliníkových přepravníků, ventilátorů, odlučovacích elektrod a dalších strojírenských komponent. Dlouhou dobu žáci stáli u obráběcích center, která dle navržených programů jsou sama schopná obrábět, měnit si obráběcí nástroje. Exkurze byla velmi zajímavá a dala žáům konkrétní představu, jak vlastně probíhá výroba od projektu, technické dokumentace, vlastní výroby, konečné úpravy a zabalení. Už se těšíme na další aktivity, kterými budou dvě soutěže mezi školami - soutěž o nejlépe zhotovený výrobek a soutěž o nejlepší grafický návrh přepravníku, spojená s přednáškou kontruktéra.


  


  13. duben 2017 

Bovýsek navštívil děti na 1. stupni
Naše škola je zapojena do programu Ovoce do škol, firma Bovys s. r. o. dodává všem dětem 1. stupně každý týden ovoce či zeleninu. V rámci doprovodné akce k tomuto programu naši školu navštívil maskot Bovýsek, který dětem zábavnou formou připomínal zásady správné výživy a potřebnost mít v jídelníčku dostatek ovoce a zeleniny. Každý žák nakonec dostal od Bovýska zdravé pitíčko.


  

      12. duben 2017 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2 vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích do školy a na internetových stránkách školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Od 2. 5. 2017 si mohou rodiče přijít do školy pro DVD a fotografii ze zápisu. Bude jim předáno i písemné rozhodnutí o přijetí.
Přehled o výsledcích zápisu naleznete v přiloze zde.

Martin Hrych, ředitel školy

  8. duben 2017 

Zápis do 1. třídy - 2. den
Dnes pokračoval zápis do 1. třídy. Rodiče si mohou prohlédnout fotografie z pátečního a sobotního dne ve fotogalerii. Povinnost přihlásit své dítě k povinné školní docházce splnilo celkem 77 rodičů. O odklad požádalo 18 rodičů. Z přihlášených bylo 33 dívek (o odklad žádá 5 rodičů) a 44 chlapců (o odklad žádá 13 rodičů). Jeden rodič požádal o plnění školní docházky v zahraniční škole a jeden rodič chce pro své dítě předčasné zahájení školní docházky, zde je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení. V této chvíli tedy vychází, že by v září nastoupilo celkem 57 - 58 prvňáčků. Preferujeme řešení učit ve třech třídách po 19 - 20 žácích, než ve dvou třídách po 28 či 29 žácích. Ale konečné rozhodnutí necháme až po doložení všech žádostí o odklad, kdy bude zcela jasné, kolik dětí nastoupí. Za přípravu a realizaci úžasného "cirkusového" zápisu a dárků pro děti bych chtěl poděkovat paním učitelkám 1. stupně a paním vychovatelkám. Zvláštní poděkování patří žákům, kteří pomáhali při zápisu, a jejich rodičům za přípravu kostýmů. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří si vybrali naši školu. Při letošním zápisu nás překvapila dvě čísla: vysoký počet přihlášených dětí a vysoký počet žádostí o odklad (24 % z celkového počtu). Martin Hrych, ředitel školy


  

    

    


Přehled fotografií z 1. dne zápisu - pátek 7. 4. 2017 naleznete ve 2016_17_32_Zapis_1_den

Přehled fotografií z 2. dne zápisu - sobota 8. 4. 2017 naleznete ve 2016_17_32_Zapis_2_den

Na krátké video z dnešního zápisu můžete mrknout zde.  7. duben 2017 

Zápis do 1. třídy - 1. den
Dnes se otevřely dveře cirkusového šapita a děti, které přišly k zápisu, se ocitly v nefalšovaném cirkusovém prostředí. Mohly se setkat s klauny, šašky, kouzelníky, artistkami a dravými zvířaty (byť jen plyšovými). Všechny děti prošly zdárně úskalími cirkusových úkolů a mohou vstoupit do světa naší školy.


  

    


Na krátké video z dnešního zápisu můžete mrknout zde.


  6. dubna 2017 

Další úspěchy žáků v okresním kole matematické olympiády
Ve úterý 4. 4. proběhlo v Píseku okresní kolo matematické olympiády, kde jsme měli obsazení ve všech věkových kategoriích - Z6 , Z7 a Z8. Naši žáci se opět v soutěži naztratili. V kategorii Z8 skončila na úžasném 1. místě Eliška Netrvalová s plným bodových ziskem, 9. místo obsadila David Prokop a 10. místo Lukáš Trojáček. V kategorii Z7 se úspěšnými řešeteli stali Matouš Pinc na 9. místě a Dominik Brouček na 10. místě. V nejmladší kategorii Z6 obsadil Vít Šobek 7. místo a 9. - 14. místo Pavel Pištěk a Matěj Vaniš.
Všem žákům děkuji za reprezentaci školy. MH
Celkové výsledky okresního kola matematické olympiády naleznete zde.

  6. duben 2017 

Den naruby ve 4. A
Výměna rolí nebo profesí, tak by se dal nazvat vyučovací den 4. dubna ve 4. A. Každý žák si na jednu vyučovací hodinu vyzkoušel, jaké to je být učitelem. Vyučování vedla hned trojice žáků, aby se navzájem podpořili. Příprava nových kantorů byla příkladná. Svůj úkol zvládli všichni, přestože to nebylo vždy jednoduché. V tělesné výchově jsme například obdrželi za zvládnutí gymnastického trojboje zlaté medaile. Jen ty písemné práce si "učitelé - spolužáci" mohli odpustit.;-)


  

    


Další akční fota z Dne naruby naleznete ve fotogalerii 2016_17_31_Den_naruby

  6. duben 2017 

Okresní finále ve vybíjené
Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se vydala dvě družstva sestavená ze žáků čtvrtých a pátých tříd na Okresní finále ve vybíjené. Sportovní soutěž se konala na písecké základní škole T. Šobrova, odkud si dívky přivezly pěkné 3.místo a chlapci skončili na 5.místě.


  

    


  4. duben 2017 

Přehled akcí na měsíc duben 2017
Z akcí, které učitele a žáky čekají v měsíci březnu, vybíráme:
- 4. 4. rodičovské schůzky
- zápis do 1. třídy - v pátek 7. 4. od 14 do 17 h a v sobotu 8. 4. od 9 do 11 h
- 13. 4. - 17. 4. velikonoční prázdniny a svátky
- sportovní akce - 18. 4. a 19. 4. McDonald Cup, 20. 4. minifotbal, 21. 4. národní finále ve florbale Praha

Celkový přehled dubnových akci naleznete na tomto odkazu Akce duben 2017.

  31. březen 2017 

Máme krajské přebornice ve sportovní gymnastice!!!!!
Na úspěchy našich chlapců, florbalistů, navázala i naše děvčata. Ta se ve čtvrtek 30. března vydala do Tábora na krajský přebor ve sportovní gymnastice. Družstvo ve složení Diana Kotalíková, Bára Sulanová, Miroslava Kortanová, Natálie Podlisková a náhradnice Nela Kubíčková předvedlo své gymnastické dovednosti ve čtyřech disciplínách – přeskok, hrazda, kladina a prostná. I přesto, že byl náš tým oslabený o zraněnou Kláru Honzíkovou, svými výkony sbíral hned od začátku vysoké známky. Po zásluze naše děvčata nakonec soutěž vyhrála a mohou se pyšnit titulem krajských přebornic! Radost z vydařeného závodu ještě umocnila Diana Kotalíková, které na krku zacinkala zlatá medaile ze soutěže jednotlivců. Všem závodnicím děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!


  

    


Další akční fota naleznete ve fotogalerii 2016_17_30_Gymnastika

  31. březen 2017 

Návštěva dětí z MŠ Skřítci Zbelítov
Ve čtvrtek naši školu navštívili předškoláčci z mateřské školy Skřítci ze Zbelítova. Prohlédli si 1. třídy, zaskotačili si v tělocvičně a na hřišti. Pak ještě stačili nahlédnout do školní kuchyně, kde se posilnili a mohli vyrazit zpět autobusem do Zbelítova. Bylo krásně, ale při focení nás sluníčko zlobilo a trochu se křeníme. :-).


  

  27. březen 2017 

Projekt Krokus pokračuje
Jsou to už tři roky, kdy děti s paní učitelkou Mitískovou v okolí školy vysázely v rámci projektu Krokus krásné žluté krokusy. Vysázeli jsme je jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během 2. světové války. A žluté kvítky nám opět letos na jaře překrásně vykvetly. Poznávejme a važme si minulosti, abychom mohli tvořit budoucnost.


  

    


  27. březen 2017 

Nové číslo Školních listů
Obsah březnových Školních listů:
- křížovka
- Tomáš Garrigue Masaryk
- Tatra 80 - vůz T. G. Masaryka
- Z koňského hřbetu - Shirský kůň
- Z filmového plátna - Masaryk
- Hudební světa - píseň T. G. Masaryka, Rybičky 48, Ariana Grande
- Rrozhovor s Jakubem Mahdalem - kytarista a kameraman
- Ttank M60
- Nejlepší florbalky
- 8. březen - Mezinárodní den žen
Nové číslo Školních listů naleznete na tomto odkazu Školní listy 3_2017.

  24. březen 2017 

Fotografie a jejich zpracování na iPadech
Minulý týden jsme se vydali se třídou 7. B do Milevského kláštera, kde jsme pořídili ze všech stran fotografie této kulturní a historické památky. A dnes jsme z fotografií vyráběli koláže za pomocí aplikace Pic Collage.


  

    


Další koláže naleznete ve fotogalerii 2016_17_29_Koláže

  24. březen 2017 

Okresní kolo fyzikální olympiády
Ve čtvrtek 23. 3. proběhlo v Domě dětí a mládeže v Píseku okresní kolo fyzikální olympiády v kategorii E - 9. ročník a kategorii F - 8. ročník ZŠ. Naši žáci "zabodovali" v obou kategoriích. V kategorii 8. tříd skončila na 2. místě Eliška Netrvalová, 4. místo obsadila Klára Zdeňková a 7. místě Lukáš Trojáček. V kategorii 9. tříd úžasné 1. místo získal Ondřej Polanecký z celkovým počtem 34 bodů ze 40 možných, 6. místo obsadil Štěpán Pokorný a 8. místo Vít Pokorný. Žáky na olympiádu jako každoročně kvalitně připravila paní zástupkyně Mgr. Marie Jelenová.
Výsledky okresního kola fyzikální olympiády naleznete zde.

  23. březen 2017 

Fantastický úspěch našich florbalistů na republikovém finále B
Ve středu 22. března se v Praze uskutečnilo republikové finále B (Západ) v Poháru základních škol ve florbale pro žáky 1. stupně ZŠ. Naše škola reprezentovala Jihočeský kraj a v konkurenci mnohem větších měst se vůbec neztratila. Naši skupinu tvořily týmy: Gepardi (Praha Chodov), Kozlové (Kolín), Seventeam.cv (Chomutov). První zápas jsme zahájili s týmem Seventeam. Po několika minutách jsme vedli 2 : 0 a zdálo se, že zápas máme pevně v rukách. Opak byl ale pravdou. Po několika našich chybách jsme rázem prohrávali 2 : 3. I přes veškerou snahu jsme zápas prohráli 3 : 5. Do druhého zápasu jsme nastupovali s Gepardy. Ačkoli gepardi jsou v přírodě mnohem rychlejší, v tomto zápase jsme jako panteři prokázali taktiku a nasazení a vyhráli jsme největším rozdílem na turnaji 11 : 2. To se později ukázalo jako velmi důležité. Poslední zápas s Kozly byl zápasem, který přinesl vyrovnanou hru po všech stránkách. V závěrečné infarktové situaci za stavu 4 : 3 jsme přežili díky několika vynikajícím zákrokům Adama přesilovku soupeřů, a pak několik desítek sekund power play. Při něm jsme se nám podařilo zpečetit naše vítězství gólem do prázdné branky na 5 : 3. A byli jsme vítězové skupiny s přímým postupem do semifinále. V semifinále jsme se utkali s týmem 4. ZŠ Kladno. Tým Kladna se domníval, že by mohl uspět, ale kluci mu nedali šanci. Za stavu 1 : 1 jsme ukázkově rozehráli standardní situaci a Dan se nekompromisně trefil. Po chvíli jsme ještě tento stav navýšili o jeden gól a zápas jsme dotáhli do vítězného konce 3 : 1. A bylo tu finále ze ZŠ Lesní Liberec. Finále nezačalo dobře, po několika sekundách jsme neudrželi nejlepšího hráče Liberce, který se obtočil kolem našeho obránce a dával do horního rohu na 1 : 0. Soustředili jsme zbytky sil, které nám zbývaly, a po chvíli se nám podařilo srovnat na 1 : 1. Za stavu 3 : 2 nám chybělo trochu štěstí, kdy pěkná rána Dana trefila tyč liberecké branky. Z následného protiútoku jsme dostali gól, na který jsme již nedokázali odpovědět. Ale fantastické 2. místo na turnaji nás posunulo do národního finále, které se uskuteční 21. 4. ve sportovní hale Sparty Praha. Na turnaji se střetneme s týmem Liberce, Kolína, dvěma týmy Znojma a Dobrušky. Cestu k úspěchu od okresu až po republiku si prokousal tým ve složení: Adam Hejný, Michal Říha, Dominik Fábera, Šimon Klíma, Daniel Dolejš, Jan Bejšák, Karel Čunát, Antonín Klatovský a Vlastimil Blažek. Nebyli bychom asi tam, kde teď jsme, kdyby nám při přípravě, ale hlavně při turnajích, s taktikou a motivací nepomohl nezištně pan Lukáš Dolejš, trenér florbalového oddílu Došwich.
No, a 21. 4. si to pojedeme užít!!!!!! MH
Článek o průběhu finále naleznete na Liberec králem Čech. Korunní princové pochází z Milevska a Kolína
Výsledky z republikového finále naleznete na Výsledky turnaje - finále B


  

    


  20. březen 2017 

Naši žáci recitují
Dne 7. března se v Písku uskutečnila soutěž v recitování a i naše škola měla mezi soutěžícími svá želízka v ohni - Nikola Šímová, Monika Stehlíková a Kateřina Kouklová se představily s nacvičenými texty a v silné konkurenci rozhodně ostudu neudělaly. Nejlépe se umístila Kateřina Kouklová, která se ve své kategorii dostala mezi 5 nejlepších recitátorů. O týden později se 5 žáků z naší školy (Monika Stehlíková, Amálie Klatovská, Kateřina Kouklová, Matouš Pinc, Šárka Štvánová) pokusilo vykouzlit dobrou náladu členům Senior klubu ZVVZ na setkání jubilantů. Doufáme, že se nám záměr podařil.


  

    


  15. březen 2017 

Výuka s iPady v mateřských školkách
To, že nejsou tablety pouze k zábavě, si mohly vyzkoušet děti - předškoláčci z MŠ Skřítci Zbelítov, MŠ Sluníčko, MŠ Kytička a MŠ Pastelka. Děti si mohly za spolupráce žákyň 8. B vyzkoušet řadu aplikací, kde prokázaly svůj postřeh, představivost, psaní, matematické znalosti, puzzle a další. Šlo jim to dobře a "výuka" je moc bavila.


  

    


Další fotografie z "výuky" nejdete ve fotogalerii 2016_17_28_MŠ_iPady

  13. březen 2017 

Výtvarná výchova v 5. B - linoryt
V rámci výtvarné výchovy si žáci v 5. B mohli vyzkoušet i jednu z grafických technik - linoryt. Práce s rydly i samotný tisk na grafickém lisu byl pro děti zajímavou zkušeností. Tato grafická technika děti velmi bavila a výsledky jejich práce jsou opravdu povedené.


  

    


Další fotografie z tisku linorytu nejdete ve fotogalerii 2016_17_27_Linoryt

  13. březen 2017 

Jééé, indiáni!!!
A kdo jsou vlastně ti indiáni? Kde a jak žili? Existují ještě? Chodí taky indiánské děti do školy? Chodí! Na naší škole jich bylo počátkem března na šedesát … V prvních třídách totiž propuklo indiánské tažení. Indiánské téma provázelo děti celé dopoledne. Prvňáčci se za indiány dokonce i převlékli, aby iluze „tažení“ byla dokonalá.


  

  


Další fotografie z nájezdu indiánů na školu nejdete ve fotogalerii 2016_17_27_Indiani

  13. březen 2017 

Mezinárodní matematická soutěž Pangea
V uplynulých dnech se téměř sto žáků 4. – 9. ročníku zapojilo do mezinárodní matematické soutěže Pangea. Tato soutěž vznikla v roce 2007 v Německu a rozšířila se již do 18 evropských zemí. V tomto školním roce je zaregistrováno téměř 553 000 žáků, v České republice se této soutěže účastnía asi 32 200 žáků. Každý žák je registrovaný a vedený pod speciálním Pangea kódem, řeší celkem 15 úloh po dobu 45 minut. Materiály dodává školám Pangea tým, který také vyhodnocuje odpovědi a statisticky je zpracovává. Cílem soutěže je motivovat žáky, podporovat jejich vztah k matematice a ukázat jim její důležitost a spojitost s každodenním životem.


  

    


  7. březen 2017 

Okresní kolo olympiády z chemie
V pátek 3. března proběhlo na naší škole okresní kolo olympiády z chemie. Soutěž má dvě 90 minutové části - teoretickou a praktickou. Náš zástupce v soutěží Vojtěch Bečka obsadil pěkné 4. místo. Děkujeme za reprezentaci školy.
Celkové výsdledky olympiády neleznete zde.


  

    


  1. březen 2017 

Nové číslo Školních listů
A máme tu nové číslo Školních listů, kde na Vás čeká:
- křížovka
- svátek sv. Valentýna
- srdce s láskou darované
- ze světa automobilů - Tatra 87
- tanky - Tiger I
- novinky z filmového, hudebního a tanečního světa
- masopust - Milevské maškary

Nové číslo Školních listů naleznete na tomto odkazu Školní listy 2_2017.

  1. březen 2017 

Přehled akcí na měsíc březen 2017
Z akcí, které učitele a žáky čekají v měsíci březnu, vybíráme:
- od 1. března nastupuje nová paní asistentka pedagoga Ivana Kalinová
- v pátek 3. března jsme společně s DDM Milevsko organizátory okresního kola chemické olympiády
- 6. 3. je to tradiční návštěva českobudějovického planetária pro 3. třídy
- 7. 3. recitační soutěž v Centru kultury města Písek
- 22. 3. se pokusíme udělat zázrak a postoupit v turnaji v Praze ve sportovní hale na Děkance z republikového finále B ve florbale do celkového finále
- 23. 3. okresní kolo fyzikální olympiády
- a mhoho dalších akcí

Celkový přehled březnových akci naleznete na tomto odkazu Akce březen 2017.

  28. únor 2017 

Preventivní program Veselé zoubky
V pondělí 27. února navštívila naše prvňáčky Zoubková víla, která spolu se svým pomocníkem Zoubkovým skřítkem hravou formou dětem vysvětlila, jak si správně čistit zoubky. Děti si mohly vyzkoušet techniku správného čištění chrupu, a také se seznámily se zásadami správné péče o chrup. Všechny děti na závěr dostaly dáreček, který obsahoval přípravky pro dentální hygienu. Dík za tuto akci, která na naší škole probíhá již řadu let, patří dm drogerie markt s.r.o.
Více informací o tomto projektu můžete nalézt na Veselé zoubky.


  

    


Další fotografie najdete ve fotogalerii:
2016_17_26_Vesele_zoubky

  27. únor 2017 

Prvňáčci kuchtili
V hodinách prvouky poznáváme jednotlivé části těla, učíme se pečovat o svoje zdraví, seznamujeme se se zásadami zdravé výživy. Během posledních dvou týdnů jsme si ukazovali svačiny a hodnotili jsme jejich složení. S radostí musíme konstatovat, že postupem času převažovaly zdravé potraviny nad méně zdravými či dokonce nezdravými. V pátek před prázdninami jsme se vypravili do školní kuchyňky a z přinesených potravin si vyrobili zdravou svačinu. Kuchtění jsme si užili a po odvedené práci si i pochutnali.


  

    


Další fotografie najdete ve fotogalerii:
2016_17_25_Kuchtění

  20. únor 2017 

Lyžařský výcvikový kurz
Již tradičně jsme vyrazili do Horní Vltavice na lyžařský kurz. První den jsme se ujistili, že ty lyže pěkně zlobí. Ale brzy jsme nad nimi za pomoci učitelů vyzráli a nic nestálo v tom, abychom jsme se mohli zdokonalovat na těžším svahu. Počasí přálo, sněhové nadílky bylo dost a my jsme si mohli užít i krásných pádů na běžkách. Na konci kurzu jsme při závodech ukázali, že obě techniky zvládáme a těšíme se na to, až to budeme moci ukázat rodičům, třeba o jarních prázdninách na Monínci.


  

    


Další fotografie z lyžařského kurzu najdete ve fotogalerii:
2016_17_24_LVK_2017

Krátké video z lyžařského kurzu:


  20. únor 2017 

Svatba nanečisto
Svátek zamilovaných připadá na 14. února a kdy jindy si vyzkoušet svatbu nanečisto než právě na Den svatého Valentýna? Žáci 6. B si v tento den vyzkoušeli, jak takový svatební obřad probíhá, protože hlavními aktéry byli samotní žáci. V občanské výchově, která se žáky snaží připravit na různé životní situace, je dokonce téma "manželství" zařazeno do učebních osnov, a proto kromě simulace civilního sňatku nechybělo vyplňování a podepisování oddacího listu, házení svatební kytice či první společný tanec novomanželů. Pro velký úspěch si průběh svatebního obřadu vyzkoušela 17. února i třída 6. A - na fotky z obou svateb se můžete podívat na našich webových stránkách.


  

    


Další fotografie ze svatebních obřadů najdete ve fotogalerii:
2016_17_25_Svatba

   18. únor 2017 

Jarní prázdniny
V termínu od 20. 2. 2017 do 25. 2. 2017 mají žáci jarní prázdniny.
Přejeme všem žákům i rodičům jejich pěkné prožití a k výuce se opět sejdeme v pondělí 27. 2. 2017.

   7. únor 2017 

Jazykové kurzy pro seniory s vnoučaty
DDM Milevsko bude pořádat kurzy anglického a německého jazyka pro senoiry s vnoučaty. Kurzy budou probíhat na naší škole a výuku povedou naši zkušení učitelé cizích jazyků.
Více informací naleznete na tomto odkazu Informace o jazykových kurzech.
Další informace k obsahu kurzů můžete přečíst Zde.
No, a pokud se rozhodnete, vyplňte tuto Přihlášku.
Odevzdejte do DDM nebo ve škole. Budeme se těšit.


  

  6. únor 2017 

Výsledky didaktických soutěží - olympiády z ČJ, Ma a Dě
V lednu a v únoru se rozběhla první okresní kola olympiád. Jako každoročně se naše škola účastní všech těchto soutěží. Děkujeme všem žákům, kteří se soutěží učastní, a učitelům děkujeme za jejich přípravu.
Známe již výsledky ze tří okresních kol olympiád:
1. Dne 16. 1. 2017 proběha Olympiáda z dějepisu, výsledky naleznete zde.
2. Dne 22. 1. 2017 proběha Olympiáda z matematiky 5. a 9. tříd, výsledky naleznete zde. Kristýna Masopustová obsadila úžasné 2. místo.
3. Dne 2. 2. 2017 proběha Olympiáda z českého jazyka, výsledky naleznete zde. Denisa Krupková obsadila krásné 4. místo.

  3. únor 2017 

Nové číslo Školních listů
Žáci 8. ročníků s paní učitelkou Dvořákovou připravili nové číslo Školních listů,
co na Vás čeká:
- křížovka
- florbalová škola - základní postoj
- ze světa automobilů - Škoda Sagitta
- gaming (herní) doplňky
- novinky z filmového a hudebního světa
- ze světa vojenské techniky - tanky
- Fríský kůň
- náš příspěvěk do soutěže Srdce s láskou darované

Nové číslo Školních listů naleznete na tomto odkazu Školní listy 2017.

  3. únor 2017 

Přehled akcí na měsíc únor 2017
Z akcí, které žáky čekají v měsíci únoru, vybíráme:
- v měsíci únoru proběhne řada olympiád - z českého jazyka, zeměpisu, chemie (tato olympiáda se již tradičně uskuteční na naší škole) a konverzační soutěž
v německém jazyce
- 11. 2. odjíždí žáci 7. tříd na lyžařský výcvikový kurz do Horní Vltavice
- i když termín letošních Milevských maškar nešťasně vyšel na jarní prázniny
(25. 2.), pokusíme se s dětmi akce účastnit

Celkový přehled únorových akci naleznete na tomto odkazu Akce únor 2017.

   3. únor 2017 

Florbalové žně - další výhra v krajském kole a postup do národního finále!!!
Ve středu 1. 2. 2017 se v Soběslavi uskutečnilo krajské kolo Poháru základních škol ve florbalu žáků 1. stupně. Náš tým Panterů ve složení Daniel Dolejš, Dominik Fábera, Šimon Klíma, Michal Říha, Jan Bejšák, Antonín Klatovský, Vlastimil Blažek, Karel Čunát a Adam Hejný nenašel na turnaji přemožitele a po soustředěném výkonu postoupil do národního finále západ, které se uskuteční 22. 3. 2017 v Praze ve sportovní hale Na Děkance. Michal Říha byl vyhlášen jako nejlepší brankář turnaje. Všechny výsledky z krajského turnaje si můžete prohlédnout na webu Český florbal - Pohár základních škol. Děkujeme klukům za reprezentaci školy a panu Dolejšovi a paní učitelce Syrovátkové za koučování týmu během turnaje.


  

    


Další fotografie z turnaje ve fotogalerii: 2016_17_23_Florbal1

  29. leden 2017 

Informace pro rodiče
Dle organizace školního roku 2016/2017 končí výuka 1. pololetí v úterý 31. 1. 2017. V tento den bude žákům vydán výpis z vysvědčení. Předání výpisu bude pro žáky 1. stupně 4. vyučovací hodina a vyučování končí v 11:25 hod. Žáci 2. stupně obdrží výpis 5. vyučovací hodinu a vyučování končí ve 12:20 hod. Ve středu 1. 2. 2017 a ve čtvrtek 2. 2. 2017 probíhá vyučování dle rozvrhu hodin. Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 3. 2. 2017.

  28. leden 2017 

Republikové finále "B" ve florbalu
V pátek 27. 1. 2017 jsme odjížděli do Plzně na republikové finále ve florbalu. Našimi soupeři byly týmy Kladno (Středočeský kraj) a Klatovy (Západočeský kraj). Po proběhlém rozlosování jsme hráli až 2. zápas. V prvním zápase nastoupilo Kladno a Klatovy. Oba soupeře jsme si tedy mohli prohlédnout v akci, družstva hrála velmi tvrdě a hlavně v družstvu Kladna byli dva tři hráči, kteří svou technikou a fyzickými předpoklady byli takřka od míčku neodělitelní a když, tak pouze za cenu faulu. Zápas skončil 4 : 1 pro Kladno. V druhém zápase nám bylo soupeřem družstvo Klatov. První třetina byla velmi vyrovnaná, skóre se rychle měnilo, dokonce jsme vedli i 2 : 1. Zlom utkání nastal na konci druhé třetiny, kdy se nám za nepříznivého stavu 5 : 3 nepodařilo, i přes veškerou snahu, dobrou kombinaci a řadu šancí, vstřelit kontaktní gól. Naopak jsme inkasovali na 6 : 3. Poslední třetinu jsme už hráli na útok, ale soupeř se zatáhl do obrany, takticky zdržoval, fauloval a kazil nám kombinaci. Zápas nakonec skončil 7 : 3 pro Klatovy. V posledním zápase jsme nastoupili proti favorizovanému Kladnu. V první třetině na nás hráči Kladna nastoupili. Nadařila se nám kombinace, nemohli jsme se dostat do hry. Fyzickou vyspělost Kladna jsme museli zastavovat často za cenu faulů. To přineslo několik vyloučení a po první třetině jsem prohrávali hrozivých 5 : 0. V druhé a třetí třetině jakoby za nás nastoupilo jiné mužstvo. Naše kombinace se zlepšila, soupeři naopak odešla a i individuální vyspělost jim nebyla nic platná. Podařilo se nám vstřelit tři góly (bylo to 5 : 3) a soupeř nejednou znejistěl, vypadl z rytmu. Byli jsme v laufu a kluci hráli jako o život, šance stíhala šanci. Bohužel opět se nám nepodařilo vstřelit kontaktní gól a jeden ze soupeřovým nejlepších hráčů po ukázkové individuální akci nechytatelně trefil do levého horního rohu naší brány. Už jsem neměli čas ani sílu na další odpověď. A tak zápas skončil 6 : 3 pro Kladno, ale tento výsledek vůbec neodráží situaci při zápase, kdy jsme dvě třetiny byli jasně lepším týmem. Z republiky odvážíme 3. místo, ale za předvedený výkon se nemusíme vůbec stydět. Děkuji všem hráčům, kteří se v okrese, kraji i na republice podíleli na reprezentaci školy.
Krátké video z turnaje:     24. leden 2017 

Sbírka na pomoc dětem
Již několik let spolupracujeme s několika prověřenými fondy, kterým pomáháme při organizování sbírky na získávání finančních prostředků, např. pro vybavení dětských zdravonických zařízení či při výchově koní pro hypoterapii. V listopadu a v prosinci proběhla sbírka pro Fond Sidus formou prodeje pěkných náramků. O náramky byl takový zájem, že jsme museli fond požádat o zaslání další dodávky. Celkově v obou sbírkách jsme fondu předali 5950,- Kč. Děkujeme všem rodičům a dětem za podporu dobré věci. V přílohách předkládáme potvrzení o převzetí finannčních částek fondem a certifikáty, které fond udělil škole, ale především všem, kteří přispěli.


  

    


  13. leden 2017 

Srdce z lásky darované
Minulý rok jsme se účastnili soutěže Srdce s láskou darované, která podporuje základní lidské hodnoty. Vyrobili jsme srdíčka, která jsme věnovali Pavlu Hejhalovi, jehož velmi obdivujeme, a milevskému psímu útulku a lidem, kteří se o něj starají, protože jejich práci oceňujeme. Mimo těchto srdcí, která jsme zaslali do soutěže, jsme vyrobili a darovali i další srdce organizacím či jednotlivcům, např. do DPS Milevsko. Na tomto odkazu Srdce z lásky darované si můžete naše práce prohlédnout a přečíst si doprovodné texty k nim. Pokud se Vám budou líbit, můžete nám věnovat i svůj hlas.


  

    

    


Další fotografie z výroby a předávání srdcí najdete ve fotogalerii:
2016_17_22_Srdce

  12. leden 2017 

Sportovní úspěch - naši florbalisté vyhráli krajské kolo v Kaplici
Včera 11. 1. naše mužstvo žáků 8. a 9. tříd odjíždělo do Kaplice na krajské kole ve florbale. Již výkon v okresním kole dával naději, že i na kraji bychom mohli dosáhnout dobrého umístění. Našimi soupeři ve skupině byla mužstva ZŠ Soběslav, ZŠ Školní Kaplice a ZŠ Fantova Kaplice. Nastoupili jsme hned do pvního zápasu turnaje a naším soupeřem bylo mužstvo Soběslavi. Na hráčích byla vidět ještě nervozita, ale přesto se nám podařilo vyhrát 1 : 0. Ve druhém zápasu jsme se již rozehráli a ZŠ Školní jsme přehráli 5 : 0. Již v této chvili jsme měli zajištěn postup do semifinále. V posledním zápase ve skupině jsme hráli ze ZŠ Fantova Kaplice. Zápas jsme začali velmi dobře a po 10 minutách jsme vedli   3 : 0. Pak ale chybou několika špatných rozehrávek a nedůsledného bránění bylo rázem 3 : 3, tak i zápas skončil. V semifinále nás čekal soupěř z Kardašovy Řečice, kterého jsme přehráli rozdílem jednoho gólu 1 : 0, a byli jsme ve finále!!! Finálové utkání bylo pikantní tím, že jsme se potkali s týmem ZŠ Máj České Budějovice, v kterém nastoupili naši bývalí žáci - Adam Kotrba v bráně a Jakub Stejskal v útoku. Finále jsme plně ovládli, ani fyzická převaha a nasazení soupeřů nastačila na kombinační hru našeho týmu. Konečný výsledek 5 : 0 byl jednoznačný úspěchem a otevřel nám cestu do republikového finále B, které se bude konat 27. 1. 2017 v Plzni za účasti nejlepších týmů z krajů Jihočeského, Středočeského a Západočeského. Tento postup je největším úspěchem našich florbalistů v dosavadní historii školy. Děkujeme za super výkon týmu ve složení: Radek Bican, Martin Dolejš, Petr Dolejš, David Prokop, Lukáš Trojáček, Daniel Hrůza, Matyáš Pátek, Vojtěch Soulek, Vít Hron, Štěpán Pokorný, Vojtěch Bečka a Martin Sedlák. MH


    

    


Krátké video z turnaje:


Další fotografie najdete ve fotogalerii:
2016_17_21_Florbal_kraj

  10. leden 2017 

Čtvrťáci na Hůrkách
Dnes jsme se všichni, a s chutí, v rámci tělesné výchovy vyřádili na sněhu. Pravda, některé "povozy" nám daly co proto. Ten kdo nezvládl techniku sjezdu, musel za nimi i utíkat. Dneska to z kopce jen fičelo.


    

    


Další fotografie z dnešního sáňkování naleznete ve fotogalerii: 2016_17_20_Sáňkování

  5. leden 2017 

Výtvarná výchova ve 4. A trochu jinak
Dnes jsme své obrázky ve výtvarné výchově vytvářeli vleže. Leckdo by mohl namítnout, že se jen tak válíme. Na začátku jsme to brali jako velkou legraci, ale netrvalo dlouho a zjistili jsme, že to není nic jednoduchého. Naše ruka neměla pevnou oporu a naše tahy byly dost nejisté. Ještě, že jsme nemalovali barvami, to bychom byli zmalovaní i my.:-D Výtvory se nakonec podařily.


    

    


Další fotografie z vánočních dílniček najdete ve fotogalerii: 2016_17_19_Vytvarka_4A

  2. leden 2017 

Přehled akcí na měsíc leden 2017
Dobrý den, vítáme Vás v novém roce 2017 a ještě jednou přejeme, ať je úspěšný.
První aktualitou v letočním roce je přehled akcí, které nás čekají v měsíci lednu, na některé bychom chtěli upozornit:
- ve čtvrtek 5. ledna se uskuteční konzultační třídní schůzky - 1. stupeň 14 - 17 hod. a 2. stupeň 15 - 17 hod. Srdečně zveme všechny rodiče!
- v úterý 31. ledna bude zakončeno 1. pololetí školního roku a žáci převezmou výpis vysvědčení, odpolední vyučování odpadá
- v pátek 3. února budou jednodenní pololetní prázdniny

Celkový přehled lednových akci naleznete na tomto odkazu Akce leden 2017.

  27. prosinec 2016 

Přání k Vánocům a do nového roku 2017
Všem rodičům, žákům i pracovníkům školy přejeme krásné prožití vánočních svátků a v novém roce se těšíme na další školní práci.

    


Za vedení školy Mgr. Marie Jelenová a PaedDr. Martin Hrych

  23. prosinec 2016 

Vánoční besídky
Poslední předvánoční den ve škole jsme si pěkně užili. Ve všech třídách převládla předvánoční nálada, všude zněly koledy, jedlo se cukroví a na závěr jsme si dali dárečky. Tak teď už se těšíme na Vánoce a vánoční prázdniny :-).
Fotky ukazují jaká byla vánoční nálada ve třídách 2. B, 2. C a v 5.A.


    

    


Předchozí | Další
 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko