20. prosinec 2016 

Informace pro rodiče

Vyučování ve čtvrtek 22.12.2016 končí pro 1. stupeň v 11:25 a pro 2. stupeň 12:20.

Ve čtvrtek 5.1.2017 proběhnou konzultační třídní schůzky
1. stupeň    14:00 - 17:00 h
2. stupeň    15:00 - 17:00 h

  19. prosinec 2016 

Vánoční číslo Školních listů
Ve vánočním čísle Školních listů si můžete přečíst:
- exkurze do Polska
- Krakov
- Osvětim
- ze světa motorů Škoda Populár 1100, Skútr Čezeta
- filmový a hudební svět
- rozhovory, křížovka
Kdo se chce začíst do tohoto nového čísla, nalezne ho právě zde.

  15. prosinec 2016 

Vánoční dílničky
Dnes na naší škole proběhly na 1. stupni vánoční dílničky, na kterých si každý mohl vyrobit krásný vánoční dáreček či vánoční dekoraci na vánoční stůl. S výrobou dětem pomáhaly paní učitelky, ale i žáci vyšších ročníků. Také bychom chtěli poděkovat rodičům a prarodičům, kteří se přišli na vánoční dílničky podívat. Děkujeme.


    

    


Další fotografie z vánočních dílniček najdete ve fotogalerii: 2016_17_18_Dílničky

  15. prosinec 2016 

Česko zpívá koledy
Včera 14. 12. se přesně v 18 hodin rozezněl amfiteátr Domu kultury vánočními koledami. Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí, tak ty krásně zazpíval sbor naší školy.


    


Malá ukázka, jak zpíváme koledy v rámci akce Česko zpívá koledy


  14. prosinec 2016 

Česko zpívá koledy
Dnes od 18 hodin v amfiteátru Domu kultury vystoupí náš pěvecký sbor při tradiční akci Česko zpívá koledy. Koledy se sborem nacvičila paní učitelka Hana Ctiborová a o doprovod se postará paní učitelka ZUŠ Gabriela Molová. Zveme všechny na krásné zpívání vánočních koled.
Zpěvníček s koledami je možno stáhnout zde.


  14. prosinec 2016 

Vánoční dílničky
Zítra se na naší škole konají na 1. stupni tradiční vánoční dílničky. Dovolujeme si pozvat všechny rodiče i děti. Společně si budete moci vyrobit vánoční dáreček. V hodinách informatiky jsme vyráběli se žáky 7. tříd pozvánky. Předkládáme malou ukázku.


    

    


  9. prosinec 2016 

4. A v píseckém muzeum
V úterý 6. prosince jsme my čtvrťáci vyrazili vlakem do muzea v Písku. Čekal nás naučný program Dobývání středověkého hradu. Měli jsme tak možnost zábavně a přímo v prostorech bývalého hradu rozšířit své znalosti vlastivědy. Prohlédli jsme si také výstavu Proměny českých Vánoc 19. a 20. století. Nejvíce ovšem zabodovala "hrací skříň", tzv. orchestrion, kterou má muzeum pouze zapůjčenou.

Další fotografie z našeho výletu vlakem do píseckého muzea najdete ve fotogalerii: 2016_17_17_Muzeum


    

    


  8. prosinec 2016 

Návštěva SOŠ a SOU Písek
Dne 6. prosince se zájemci o studium na SOŠ a SOU Písek vydali do Písku, kde je velmi ochotně provedl nejen pan inženýr Jíška, ale i mistrové různých učebních oborů. Chlapci si tak například u tesařských učňů vyzkoušeli, zda zvládnou zatlouct hřebík, ale i naše dívky zde ukázaly, že se chlapské práce nezaleknou, a chopily se vrtačky. V truhlářské dílně měli poté naši žáci možnost vyzkoušet si pilu na dřevo a naprogramovat si ve speciálním počítačovém programu srdíčko, které jim následně vyfrézoval stroj, který umí pracovat v 5 osách. Po těchto zajímavých činnostech se žáci rozdělili, kluci si prohlédli dílny automechaniků a autotroniků a dívky navštívily učně kuchařských a cukrářských oborů.


    

    


  8. prosinec 2016 

Zájezd do Polska
Druhá světová válka je pro nás všechny velmi citlivé téma a závažnost holocaustu zanechala silný dojem i na našich žácích, kteří projevili přání jet se podívat do koncentračního tábora v Osvětimi. Ve dnech 1. a 2. prosince se tedy 58 žáků vydalo na dvoudenní exkurzi, při které během prvního dne navštívili solné doly ve Wieliczce a prohlédli si historické centrum Krakova, kde v tuto dobu probíhají také vánoční trhy. Po přenocování ve velmi příjemném krakovském hostelu je už pak následující den čekala prohlídka komplexu dvou koncentračních táborů Osvětim a Březinka, kde zemřelo na 1 300 000 lidí převážně židovského náboženství. Všichni si díky tomu uvědomili nejen hrůzy druhé světové války, ale připomněli si i to, že si člověk musí vážit toho, co má.


    

    


Další fotografie najdete ve fotogalerii:
2016_17_16_Polsko

  5. prosinec 2016 

Mikulášská nadílka
Dnes byl pro naši školu kritický den. Trochu jsme se obávali, že by se počet žáků školy mohl o několik jedinců snížit. A opravdu, čerti se pokoušeli některé zlobivé jedince odnést, ale na přimluvu Mikuláše a hodných andělů se jim to nepodařilo. A tak i po dnešku zůstává počet žáků školy nezměněný, za což jsme rádi.


    

    


Krátké video z dnešní Mikulášské nadílky:


Další fotografie najdete ve fotogalerii:
2016_17_15_Mikuláš

  2. prosinec 2016 

Další úspěšný turnaj našich florbalistů
Včera 1. prosince se v písecké obloukové hale uskutečnil turnaj florbalistů Pohár základních škol v kategorii 1.-5. tříd, který pořádala společnost Český florbal. Náš tým Panterů ve složení Adam Hejný, Daniel Dolejš, Dominik Fábera, Šimon Klíma, Michal Říha, Jan Bejšák, Antonín Klatovský, Karel Čunát a Vlastimil Blažek v turnaji nanašel přemožitele, jednoznačně vyhrál a postupuje do krajského kola. Všem hráčům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


    

    


Celkové umístění a výsledky jednotlivých zápasů můžete nalézt: zde.

  30. listopad 2016 

Přehled akcí na měsíc prosinec
V měsíci prosinci nás čekají například tyto akce:
- 1.- 2. prosince odjíždí 8. a 9. ročníky na dvoudenní zájezd do Polska - Osvětim
- 1. prosince Florbalový pohár - turnaj pro žáky 1. stupně
- 5. prosince tradiční Mikulášská nadílka
- 14. prosince tradičně pěvecký sbor vystoupí v rámci akce Česko zpívá koledy
- 15. prosince zveme rodiče na vánoční dílničky
- 22. prosince - vánoční besídky a ukončení výuky

Celkový přehled prosincových akci naleznete právě zde.

  29. listopad 2016 

Listopadové číslo Školních listů
Třetí číslo Školních listů přináší následující články:
- státní svátek 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
- nahlédnutí do literární tvorby 8. ročníků
- ze světa automobilů - Škoda 105 L
- ze světa motorek
- florbalové vybavení
- z filmových pláten
- tank Tiger
- aktuality z hudebního světa
- kočka domácí
- literární výtvory žáků 7. B

Listopadové číslo Školních listů neleznete právě zde.

  28. listopad 2016 

Vyhodnocení soutěží v milevské knihovně
V sobotu dopoledne se v Městské knihovně v Milevsku uskutečnilo slavnostní shromáždění, na kterém se vyhodnocovaly dvě akce, kterých se účastnili i žáci naší školy. První akce bylo vyhodnocení soutěže Král čtenářů, tedy čtenáře, který za rok přečetl nejvíce knih. Tento titul si převzal z rukou loňské vítězky Moniky Řezáčová Tomáš Dadej. Druhou akci bylo vyhodnocení literárně dramatické soutěže Jak je to s králem věnované Karlu IV. Děti malovaly obrázky i tvořily drobná literární díla. Do soutěže se zapojila řada našich žáků, kteří patřili mezi nejúspěšnější. Jmenujme alespoň Nelu Kubíčkovou, Šimona Fošenbauera, Nelu Jedličkovou, Matěje a Kláru Marii Hrtoňovi a další. Obrázky byly draženy a výtěžek bude použit na rekonstrukci místnosti, která bude mít název Bukrum a bude sloužit dětem. Do aukce se zapojili rodiče, prarodiče dětí i paní zástupkyně Marie Jelenová vydražila několik obrázků, které věnovala na výzdobu školy. Akci sledovaly i Milevské noviny, které na svém serveru www.jcted.cz o akci informovaly. Celou reportáž si můžete přečíst zde.


    

    


  28. listopad 2016 

Výuka náboženství ve středu 30. 11. odpadá
Oznamujeme rodičům i žákům, kteří se zúčastňují výuky náboženství, že ve středu 30. 11. hodiny náboženství odpadají z důvodu zdravotní indispozice pana faráře.


  25. listopad 2016 

Prvňáčci dostali své první Slabikáře
Dnes byl slavnostní den pro všechny naše žáčky 1. tříd. Všechny třídy se shromáždily 3. hodinu ve společenské místnosti, kde nejprve žáci ukázali, jaká písmenka se již naučili, a že jsou připraveni na to, že z nich budou dobří čtenáři. Potom tedy již nic nebránilo tomu, aby každý z nich dostal svůj první Slabikář a začal si ho prohlížet, i v něm číst své první řádky.


    

  


Další fotografie z předávání Slabikářů najdete ve fotogalerii:
2016_17_12_Slabikare_1A

2016_17_13_Slabikare_1B

2016_17_14_Slabikare_1C

  23. listopad 2016 

Informace pro rodiče - Kroužek parkouru
Žáci projevili zájem o novou pohybovou aktivitu, která se nazývá parkour. Více informací o této aktivitě můžete nalézt na www.parkour.cz
Jedná se o techniku zvyšující tělesnou zdatnost, sílu, obratnost, tyto předpoklady umožňují v konečné fázi překonávání překážek s akrobatickými prvky. Zveme všechny zájemce z řad žáků a samozřejmě i rodiče na tuto ukázkovou hodinu, která se bude konat v pondělí 28. 11. od 14:10 hodin v malé tělocvičně naší školy. Ukázky provedou žáci 7. ročníku, kteří se parkourem již zabývají.

  18. listopad 2016 

Bruslím, bruslíš, bruslíme
Už několik týdnů máme možnost využívat nabídku od společnosti SPOS na bezplatné bruslení na zimním stadionu v dopoledních hodinách. V rámci tělesné výchovy to bereme jako další možnou sportovní aktivitu, která dříve patřila mezi jednu ze základních dovedností každého dítěte. S lekcemi bruslení budeme pokračovat i v následujících týdnech.


    

    


Další fotografie z bruslení najdete ve fotogalerii: 2016_17_11_Brusleni

  18. listopad 2016 

Plavecký výcvik 3. tříd
Minulý pátek jsme byli na posledním plavání v Písku. Za 10 lekcí jsme se naučili plavat prsa, kraula i znak, zkoušeli jsme zachraňovat kamaráda, potápěli se, skákali do neznámé vody, chytali jsme kroužky pod hladinou, splývali jsme, dělali kotouly ve vodě a hvězdy na zádech i na břiše. Poslední hodinu jsem si užili, protože jsme si jenom hráli a všichni jsme dostali zasloužené mokré vysvědčení.
Žáci 3. tříd


    

    


Další fotografie z našeho plavání najdete ve fotogalerii: 2016_17_10_Plavani

  16. listopad 2016 

Soutěž o nejlepšího čtenáře 2. tříd
V úterý 15. 11. 2016 se žáci druhých tříd zúčastnili v dětském oddělení milevské knihovny soutěže O nejlepšího čtenáře druhé třídy. Každý žák přečetl úryvek z knihy Knihožrouti a všichni se opravdu snažili číst co nejlépe. Ve 2. A zvítězil Jakub Kdolský, ve 2. B Elena Pincová a ve 2. C Karolína Himmelová.


    

    


  10. listopad 2016 

Poetický večer
Středeční podvečer v Galerii M patřil našim žákům, kteří recitovali básně známých českých básníků. Zazněly i básně milevského rodáka Petra Šulisty. Žáky na vystoupení i celkový scénář večera připravila paní učitelka Lenka Dvořáková. Večer doplnilo hudební duo Petra Kalinová - klavír a Jan Hátle - saxofon. Tato akce byla realizována pro Senior klub ZVVZ jako nápad pana Zdeňka Vávry, který jsme rádi uskutečnili.


    

    


    

    


O tomto poetickém večeru si můžete dále přečíst na webu www.jcted.cz zde

  9. listopad 2016 

Okresní kolo ve florbale žáků 6. a 7. ročníku
V úterý 8. 11. se v písecké obloukové hale uskutečnilo okresní kolo ve florbale žáků v kategorii III., tedy žáků 6. a 7. ročníků. Na turnaj jsme vyrazili v této sestavě: Jiří Lípa, Petr Pešata - obrana, Radek Dvořák, Vojtěch Baštýř - střed, Radek Mánek, Matěj Mácha, Adam Špánek, Jakub Trojáček - útok a Marian Sivák, výborný brankář. V nelehké skupině jsme skončili na 2. místě, seminifinále vyhráli na nájezdy a ve finále jsme nestačili pouze na družstvo ze ZŠ T. G. Masaryka Písek. Celkové 2. místo je úžasný úspěch, pokud si uvědomíme, že jsme prohráli pouze se žáky ze sportovní školy. Musím všechny hráče pochválit za bojovnost a touhu po vítězství. Martin Hrych


    

    


Celkové výsledky a výsledky jednotlivých utkání naleznete zde.

  8. listopad 2016 

Pišqvorky
Dne 2. listopadu se v Písku na ZŠ a MŠ Tomáše Šobra konal oblastní turnaj v piškvorkách. Proti sobě se postavilo celkem 17 týmů a naše škola byla letos zastoupena dokonce dvěma týmy: Elektrický odpor (ve složení Zdeněk Slivka a Kateřina Kouklová ze 7. B, Jindřich Hlavín a Radim Jaroš z 9. A a Šárka Štvánová z 9. B) a Piškwermacht (v sestavě Jan Kadeřábek a Ondřej Polanecký z 9. A, Štěpán Pokorný, Vít Hron a David Januška z 9. B). Obě družstva se snažila, ale konkurence byla hodně silná a boj byl nelítostný. Do krajského kola v Českých Budějovicích mohly postoupit pouze první 3 týmy. Piškwermacht měl postup na dosah, ale v závěrečném boji byl bohužel poražen konkurenčím týmem VATVP z milevského gymnázia, a obsadil celkové 4. místo, což je velice pěkné umístění.


    

    


  4. listopad 2016 

Prvňáčci v knihovně
Listopad prvňáčci zahájili návštěvou dětského oddělení Městské knihovny v Milevsku. Děti se seznámily s tím, co se v knihovně dělat smí a co nesmí, co do knihovny patří a co nikoliv. Pozorně si poslechly ukázku z knihy o masožravé kytce a vyzkoušely si, jak opatrně takovou kytičku nakrmit. Nad některými knihami si děti společně poseděly a prohlédly si je.


    

    


    Další fotografie z návštěvy knihovny naleznete ve Fotogalerii: 2016_17_09_Knihovna

  3. listopad 2016 

Strašidelné učení v 2. B
V úterý 1. 11. 2016 probíhalo v 2. B Strašidelné učení. Děti si hravou formou připomněly Dušičky i Halloween.


    


  2. listopad 2016 

Halloween na naší škole
V pondělí 31. 10. se na naší škole objevily podivné postavičky, které si připomínaly starý, původně keltský svátek Halloween. V tento den si děti oblékají strašidelné kostýmy a symbolem tohoto svátku je i je zapálená svíčka umístěná ve vydlabané dýni. Ač se najedná o náš tradiční svátek, některé třídy si takto zpestřily výuku. Příkladem je třída 4. A, která celý den plnila zapeklité halloweenské úkoly.


    

    Jak to dětem slušelo v kostýmech můžete posoudit na fotografiích ve Fotogalerii: 2016_17_08_Halloween

  1. listopad 2016 

Plán akcí na měsíc listopad

Kompletní přehled akcí na měsíc listopad si můžete přečíst zde.


  31. říjen 2016 

Druhé číslo letošních Školních listů
Druhé číslo Školních listů přináší
- perličky ze školních lavic
- Máchův Máj v podání fb mládeže
- historie motorismu - Škoda 110 L, motocykly ČZ 175 a Jawa Mustang
- florbalové vybyvení
- filmový a hudební svět
- rozhovory, křížovka
Kdo se chce začíst do tohoto nového čísla nalezne ho právě zde.

  27. říjen 2016 

Druháčci v Milevském muzeu
V Milevském muzeu probíhá výstava věnovaná milevskému školství. To si nemohli nechat ujít žáci 2. A a 2. B a v minulém týdnu se tedy vydali na jeho návštěvu. Kromě zmiňované výstavy si samozřejmě prohlédli i další expozice muzea. Průvodcem nejpovolanějším jim byl pan ředitel muzea Vladimír Šindelář.


    

    


    

    


  20. říjen 2016 

Den výběru kaštanů a žaludů
Upozorňujeme všechny sběrače, že v úterý 25. října od 7 hodin se uskuteční za školní jídelnou výběr kaštanů a žaludů.


  20. říjen 2016 

1. místo našeho týmu v okresním kole florbalu
Naši žáci pokračují ve vítězném tažení ve florbalových turnajích. Po vítězství našich žáků 1. stupně na úterním regionálním turnaji v Milevsku i tým žáků 8. a 9. tříd potvrdil vysokou úroveň milevského florbalu. V okresním kole, které se konalo 19. 10. ve sportovní obloukové hale v Písku nenašel mezi 10 týmy přemožitele a obsadil úžasné 1. místo s přímým postupem do krajského kola, které se bude konat v Kaplici. Dík patří všem žákům za předvedený výkon, především v posledním utkání, kdy jsme potřebovali k celkovému vítězství porazit soupeře ZŠ Tylova Písek 5:0, protože náš finálový soupeř ZŠ TGM Písek (s tímto týmem jsme pouze remizovali) dal Tylovce 4 góly. Když jsme po 50 sekundách dali první gól, tak jsem začal věřit v náš úspěch. V deváté minutě padl 5. gól, a pak jsme si již výsledek pohlídali. Na závěr je potřeba doplnit, že na tomto úspěchu mají svůj velký podíl trenéři FBC Došwich, protože řada našich žáků jsou hráči tohoto týmu. Úroveň všech zúčastněných týmů se každoročně zvyšuje, o to víc je letošní úspěch cennější. @MH


    

    Další fotografie z florbalového turnaje ve fotogalerii: 2016_17_08_Florbal_okres

Krátké video z okresního florbalového turnaje:


  18. říjen 2016 

Florbalový turnaj 3. - 5. tříd v milevské hale
Florbalový klub FBC Došwich ve spolupráci s naší školou uspořádal v úterý 18. 10. florbalový turnaj pro žáky 3. - 5. tříd základních škol milevského regionu. Zúčastnilo se celkem 8 týmů - 4 týmy z 1. ZŠ Milevsko, 3 týmy z 2. ZŠ Milevsko a tým žáků ZŠ Chyšky. Každý tým si vymyslel svůj název, takže za naši školu hrály tyto týmy: Machři, Tygři, Buldoci a Florbaloví lvi. A právě tým Florbaloví lvi obsadil bezkonkurenční hrou 1. místo a hned za nimi se na 2. místo vyhoupl tým Machrů.


    

    Další fotografie z florbalového turnaje ve fotogalerii: 2016_17_07_Florbal

Krátké video z florbalového klání:


  17. říjen 2016 

Třetí třídy v Milevském muzeu
Minulou středu děti třetích tříd navštívily Milevské muzeum.Zajímala je výstava o dějinách školství a prohlédly si i celé muzeum. Podívaly se na archeologické expozice a nejvíce je bavilo pracoviště malého archeologa, kde si našly různé střepy. Viděly sbírky hodin, zbraní a výstroje z válek, prohlédly si Světnici naší babičky a Loutkový salónek.


    

    


  17. říjen 2016 

Přírodovědný klokan
Ve středu 12. října si žáci 8. a 9. tříd vyzkoušeli své znalosti v přírodovědných předmětech v soutěži Přírodovědný klokan. Soutěž vyhlašuje Přírodovědná fakulta a Pedagogická fakulta v Olomouci. Nejlépe si se záludnými otázkami poradil Martin Dolejš z osmého ročníku, na 2. místě se umístil Jan Kadeřábek a na 3. místě Ondřej Polanecký, oba z devátého ročníku. Pokud si chcete vyzkoušet, jak jste na tom se svými přírodovědnými znalostmi, přikládáme zadání i řešení zde.
Část výsledkové listiny najdete zde.


      13. říjen 2016 

Orientační závod "S mapou v ruce skrz Vinice"
Skupina žáků z 2. stupně měla ve čtvrtek 13. 10. možnost protáhnout své tělo a poměřit své dovednosti na soutěži v orientačním běhu pořádaném milevským gymnáziem. Pro většinu našich závodníků to byla nová zkušenost. Kromě vytrvalosti museli prokázat schopnost orientovat se s mapou v ruce v terénu. Na trase vedoucí skrz Bažantnici, klášter a Vinice nakonec všichni žáci objevili kontrolní stanoviště a šťastně se vrátili do cíle, za což jim patří velká pochvala.
V kategorii mladších žáků si nejlépe vedl Dominik Brouček, který obsadil 1. místo. Kategorii mladších žákyň vyhrála Natálie Podlisková, 2. místo patřilo Vanesse Dvořákové a na 3. místě skončila Marcela Kovářová. Medaile zacinkaly na krku i   v kategorii starších žákyň, když se na 2. místo probojovala Tereza Doubková, bronzový stupínek patřil Pavle Peterkové.


    

    Další fotografie z orientačního závodu ve fotogalerii: 2016_17_06_Orient

  11. října 2016 

Návštěva třeťáků na milevské radnici
Minulý týden žáci třetích tříd navštívili milevskou radnici, protože se při prvouce učí o našem městě. Pracovnice matriky seznámily děti se svojí prací na městském úřadě, s historií města, vyprávěly o významných památkách. Zajímavá byla i návštěva u pana starosty, který si s dětmi pěkně popovídal. Děti si odnesly spoustu nových informací o radnici i městě, a také drobné dárky.


    

  


  10. října 2016 

Princezny a rytíři z 2. A
Naše třída 2. A se ve čtvrtek 6. 10. proměnila v princezny a rytíře. Celý den děti plnily úkoly ze všech předmětů. Za správně splněné úkoly děti získávaly klíče, které jim pomohly vysvobodit zakleté princezny, které zavřel čaroděj Valsorim do věže (školní knihovny).


    

    Další fotografie princezen a rytířů z 2. A naleznete ve fotogalerii: 2016_17_05_Princezny

  7. října 2016 

Námořnická výprava za poznáním
Vzhůru na palubu, vyplouváme za poznáním! Takto bychom mohli nazvat začátek školní docházky. V našich prvních třídách to platilo doslova v pondělí 26. 9., kdy se všechny tři první třídy vydaly na pomyslnou námořnickou výpravu. Čekaly je různé úkoly, které perfektně zvládly, a získaly i námořnický poklad.


    

    Další fotografie z námořnické výpravy za poznáním 1. tříd naleznete ve fotogalerii: 2016_17_04_Námořníci

  6. října 2016 

Fotbalový turnaj Coca Cola Cup 2016
Ve čtvrtek 6. 10. proběhlo na fotbalovém hřišti v Chrášťanech úvodní kolo letošního fotbalového turnaje Coca Cola Cupu, do kterého se každoročně naše škola přihlašuje. Našimi soupeři byla mužstva z 2. ZŠ Milevsko a ZŠ Chrášťan. V souboji milevských škol vyšla vítězně 2. ZŠ rozdílem jednoho gólu. V utkání s týmem Chrášťan jsme již nic nenechali náhodě a vyhráli vysoko 9:0. Celkově jsme tedy skončili na druhém nepostupovém místě.

    

    


Krátký záznam z turnaje můžete zhlédnout zde:


  4. října 2016 

Plán akcí na měsíc říjen

Kompletní přehled akcí na měsíc říjen si můžete přečíst zde.


  4. října 2016 

Naše škola v Milevské zpravodaji
Do nového Milevského zpravodaje, který se Vám v těchto dnech dostává do rukou, jsme přispěli dvěma články.
V prvém článku se vracíme k republikovému finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) a druhý článek mapuje první krůčky našich prvňáčků.
Pokud si chcete články přečíst, naleznete je na straně 11 v Milevském zpravodaji .

  4. října 2016 

První číslo letošních Školních listů je na světě
První číslo letošních Školních listů, které se vrací k našemu původnímu názvu, je na světě. Odchodem žáků 9. ročníků se tvorby časopisu ujala nová redakční rada - třída 8. B, kterou bude řídit, a také jí pomáhat paní učitelka Lenka Dvořáková.
Kdo se chce začíst do tohoto nového čísla nalezne ho právě zde.

  29. září 2016 

Výzva - sběr kaštanů a žaludů
Jako každoročně, i letos, budeme organizovat výkup kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka na zimu. O přesném termínu svozu vás budeme včas informovat, předpokládáme někdy v druhé polovině října. Výkupní ceny zůstávají stejné: kaštany 4,- Kč/kg a žaludy 6 ,- Kč/kg.
Proto, pokud budete mít čas a chuť, můžete začít se sběrem :-).


    

  21. září 2016 

3. A a 4. A v písecké Sladovně
20. září 2016 se žáci třetí a čtvrté A třídy přesvědčili, že se vyplatí zapojit se na naší škole do sběru papíru! Za odměnu jsme vyrazili na výlet do Písku a příjemně jsme strávili dopoledne ve Sladovně. Navštívili jsme interaktivní výstavy Tiskařiště a Loutkovou akademii. Všichni se dozvěděli i spoustu zajímavých informací prostřednictvím hry a tvoření. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak náročný je knihtisk, vyrobili jsme si vlastní razítko či vlastní loutku. Všichni si své výrobky dokonce mohli odnést


    

    


    


Další fotografie z návštěvy ve Sladovně naleznete ve fotogalerii: 2016_17_03_Sladovna

  13. září 2016 

Dějiny školství na Milevsku
Pokud byste v sobotu 17. 9. v 15 hodin měli chvilku času, srdečně vás zveme na vernisáž výstavy o dějinách školství na Milevsku "Ema má mísu", která se bude konat v Milevském muzeu.

  

  13. září 2016 

Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
657 dětí ze 181 škol se ve dnech od 8. do 10. září sjelo do Brna na finále sedmého ročníku OVOV, který založili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Soutěž je projektem Českého olympijského výboru, jehož cílem je ukázat dětem sport jako součást zdravého životního stylu a motivovat děti ke sportu a všestrannosti. Do letošního finále se v uplynulém školním roce přes okresní a krajská kola z naší školy kvalifikovala hned čtyři děvčata - Kristýna Masopustová z 5. A, Bára Sulanová z 6. B, dále pak Pavla Molíková a Adéla Pecková, nyní již studentky milevského gymnázia. Za tropických teplot plnila děvčata v průběhu dvou soutěžních dnů 10 sportovních disciplín. Nejmladší ze závodnic, Kristýna Masopustová, se ve své věkové kategorii dokázala probojovat na krásné 10. místo, v hodu medicinbalem dokonce dosáhla 2. místa. V další věkové kategorii se svými výkony blýskla talentovaná Bára Sulanová, která v konkurenci 51 závodnic vyšplhala na druhé místo, a při závěrečném ceremoniálu tak mohla z rukou olympioniků přebrat stříbrnou medaili. Nejlépe si vedla především v atletických disciplínách - přemožitelku nenašla v trojskoku a skoku dalekém, druhého místa dosáhla v hodu míčkem. Další z milevského čtyřlístku, Pavla Molíková a Adéla Pecková, své síly poměřovaly s dalšími 77 závodnicemi. O to větším potěšením bylo, když Pavla Molíková v silné konkurenci dosáhla konečného 11. místa a ve shybech dokonce 5. místa. Do první poloviny se vyrovnanými výkony prodrala i Adéla Pecková, která obsadila pěkné 35. místo. Pro závodníky byl připraven i bohatý doprovodný program. Vyzkoušeli si různé sportovní aktivity včetně lukostřelby, korfbalu, horolezecké stěny nebo simulátoru surfování. Velkou motivací a zážitkem pak bylo samotné setkání se sportovními legendami a současnými olympioniky. Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho sportovních úspěchů i v novém školním roce.
Dík patří paní učitelce Mgr. Iloně Jelínkové a rodičům za organizaci celé akce.

    

    


Další několik fotografií z republikového finále naleznete ve fotogalerii: 2016_17_02_OVOV

  12. září 2016 

Už v tom zase plaveme
Tak tohle přesně si mohli říci naši žáci třetích tříd, když jim začala výuka plavání v píseckém plaveckém bazénu. Na plavecký kurz budou jezdit po dobu deseti týdnů, vždy v pátečním termínu.

    

    


  6. září 2016 

Proleťme se nad školou
Pokud byste chtěli vidět, jak naše škola vypadá z ptačí perspektivy, pusťte si přiložené video. :-)


  5. září 2016 

Prvňáčci na prohlídce školy
Další den pro prvňáčky ve škole nebyl jenom o učení, ale také se byli podívat po škole, aby se v ní neztratili. Teď už ví, kde jsou třídy, tělocvičny, školní jídelna, družina. Také se byli podívat v kanceláři školy, u paní zástupkyně i v ředitelně. Všichni se těšili, jak budou ředitelnu navštěvovat "za odměnu". Pan ředitel každou třídu vyzkoušel z počítání do dvaceti a každý dostal bonbón jako odměnu po náročné vycházce po škole.


    

    


    

  2. září 2016 

Plán akcí na měsíc září
První měsíc letošního školního roku začíná, a tak předkládáme přehled akcí, které nás ještě čekají.
Pro informaci:
- 3. ročníky již od 2. 9. začínají s plaveckým výcvikem
- 8. - 10. 9. se zúčastníme sportovního republikového finále OVOV v Brně
- během září budou zahájeny dodávky školního mléka a ovoce do škol

Kompletní přehled akcí si můžete přečíst zde.


  1. září 2016 

První školní den
Vážení rodiče, žáci, učitelé,
dovolte mi, abych nás všechny uvítal v novém školním roce 2016/2017. Ať se nám splní, co si od něho přejeme. Někdo má již naplánováno, kam půjde po devátém ročníku. Nědo si přeje projít školním rokem klidně a postoupit ve své školní docházce do vyššího ročníku. No a někdo dnes usedl do školní lavice úplně poprvé. Takže bych chtěl nejvíce přivítat naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Jak říkal první kosmonaut na Měsíci: "Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo", tak snad se nebude zlobit, pokud to trochu upravím: "Je to malý krůček pro lidstvo, ale velká změna v životě dítěte, a nejen v jeho." :-)
Přeji pěkný a úspěšný školní rok.
Martin Hrych, ředitel školy

    

    


Fotografie prvních tříd z dnešního slavnostního dne naleznete ve fotogalerii: 2016_17_01_Prvni_den

  30.8.2016 

Článek o naší škole v Milevském zpravodaji č.9
Co vše se dělo na naší škole o velkých prázdninách, to si můžete přečíst v Milevském zpravodaji č.9 na straně 11. právě zde.

Několik fotografií z prováděných oprav na škole:


    

    


    

  30.8.2016 

Projekt "Hodina pohybu navíc"
Naše škola se od letošního školního roku zapojí do projektu MŠMT „ Hodina pohybu navíc“. Projekt bude realizován ve školní družině, kdy se skupiny žáků (1. - 3. ročníku) zúčastní 1 hodiny týdně rozličných sportovních aktivit pod vedením proškolených učitelů tělesné výchovy Mgr. Ilony Jelínkové a Mgr. Andrey Zelenkové. Předpokladem pro zařazení dítěte do projektu je souhlas rodičů. Aktivita je pro děti zdarma.
Více informací o projektu najdte na stránkách: Hodina pohybu navíc
Vybrané informace o projektu je možné získat právě zde.
Formulář souhlasu k zapojení do této aktivity rodiče dostanou při přihlášení do školní družiny nebo, pokud byste již věděli, že o ni budete mít zájem je ke stažení právě zde.
Jsme rádi, že dětem můžeme nabídnout další sportovní aktivitu.

  29.8.2016 

Organizace záčátku školního roku 2016/2017
Vážení rodiče,
1. září stráví žáci ve škole 2 vyučovací hodiny (kromě 1. ročníku), tedy od 7:50 do 9:30 hodin. Oběd se bude vydávat od 9:30 - 12:00 hodin.
V pátek 2. září bude výuka probíhat dle rozvrhu na 1. stupni do 11:25 hodin a na 2. stupni do 12:20 hodin. Žáci 1. ročníku budou mít výuku do 9:30 hodin. Upozorňujeme, že žáci 3. ročníku již tento pátek pojedou na plavání.

  26.8.2016 

Pohledy na školu z dronu
První školní den se blíží a jako upoutávku předkládáme několik fotek školy a okolí, které jsme pořídili dronem.


    

    


    

    


  19.8.2016 

Aktualizace škoního webu
Vážení rodiče,
snažili jsme se zaktualizovat školní web na školní rok 2016/2017. V sekci Školní rok 2016/2017, popřípadě Pro rodiče, byste měli nalézt potřebné informace o organizaci školního roku (termíny prázdnin), přehled zaměstnanců školy, třídních učitelů, umístění tříd, aktualizované rozvrhy atd. Pokud byste našli nějaké nesrovnalosti, či nejasnosti, budeme rádi, pokud nám je sdělíte na mail školy.
Děkujeme a přejeme pěkné prožití zbytku prázdnin.

  18.8.2016 

Informace pro rodiče
Vážení rodiče, školní rok se blíží, můžete se již nyní přihlásit na stravování v kanceláři školní jídelny (tel. 775700064):
19.8. - 29.8.    8- 14 hodin.
30.8. - 31.8.   8 - 16 hodin
Od 22.8. od 8 do 14 hodin je možné vyřizovat školní věci (např. průkazky) v kanceláři školy.

  30.6.2016 

Slavnostní zakončení školního roku
Vážení rodiče, milí žáci a kolegové, včera byla předána vysvědčení a školní rok 2015/2016 se stal minulostí. Pro prvňáčky to bylo úplně první vysvědčení, pro další to bylo zakončení další třídy a pro naše deváté ročníky to bylo poslední vysvědčení, které dostali na naší škole. Ve venkovní učebně školy proběhla malá slavnost pro žáky 9. tříd a jejich rodiče. Trochu jsme se za těch 9 let změnili, ale tak to v životě chodí. Jak se říká a rodiče určitě potvrdí: " Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti". Ta první velká starost, kterou letos žáci zvládli, byly příjímací zkoušky a věřím, že se jim na jejich vybraných středních školách a učilištích bude dařit. Dovolte mi, abych rodičům poděkoval za spolupráci v letošním roce, žákům popřál krásné prázdniny, pracovníkům školy relaxační dovolenou a těším se na setkání ve čtvrtek 1. září 2016, kdy zahájíme nový školní rok 2016/2017. Děkuji a přeji pěkný letní čas ......

Ředitel školy PaedDr. Martin Hrych


    

    


Další fotografie ze slavnostního předání vysvědčení 9. ročníkům naleznete ve fotogalerii:
20156_Vysvedceni

  23.6.2016 

Den otevřených dveří u hasičů v Milevsku
V úterý 21. 6. 2016 navštívili žáci obou pátých tříd milevské hasiče. Prohlédli si hasičská auta, zkusili si požární obleky a vyzkoušeli si i stříkání z hadice. Návštěva se jim moc líbila, děkujeme za pozvání.


    

    

  23.6.2016 

Olympijský den 2016
Rozličně běhy, skoky, hody, přetahování a vytrvalost si žáci vyzkoušeli v 19 disciplínách při sportovním Olympijském dnu 2016. Součástí dne byl i Olympijský běh 2016, ke kterému jsme se přihlásili a přesně v 10 hodin symbolicky vyrazili do závodu společně s dalšímmi tisíci žáky v celé rebuplice.


    

    

    


Další fotografie z Olympijského dne 2016 naleznete ve fotogalerii:
20156_olymp

Olympijský den 2016


Součástí Olympijského dne 2016 byl i Olympijský běh 2016 s T-Mobilem


  20.6.2016 

Poslední číslo Tomových listíků v tomto školním roce
Poslední letošní číslo Tomových listíků je věnován profilům žáků 9.A.
Kdo se chce začíst do tohoto čísla nalezne ho právě zde.

  20.6.2016 

Besídka třídy 1.C
Dne 16.6. uspořádala třída 1.C besídku na zakončení školního roku. Děti předvedly, jak se naučily číst, recitovat a zpívat. Někteří žáci ukázali i svoje volnočasové aktivity - hru na kytaru, piáno a gymnastiku. Na závěr si si všichni společně zatančili.


    

    


  20.6.2016 

Dopoledne na Školním statku Dobešice
V pátek 17. června strávili žáci 8. ročníků příjemné dopoledne na Školním statku Dobešice. Zde pro ně učitelé a studenti ze Střední zemědělské školy Písek připravili aktivity pod názvem "Co možná nevíte o hospodářských zvířatech, zemědělských plodinách a produktech". Na 11 stanovištích si naši žáci postupně doplnili znalosti z oblasti chovu zvířat, ekologie, pěstování rostlin, včelařství, zemědělské mechanizace či myslivosti. Došlo i na prohlídky stájí, teletníků či prasat a na závěr i na jízdu v traktůrku.


    

    


  17.6.2016 

T-Mobile Olympijský běh pro školy
Ve středu 22.6. se uskuteční na naší škole sportovní olympijský den, který bude probíhat na školním hřišti od 8:30. Pro děti budou na hřišti připravené stanoviště, kde budou plnit různé sportovní, ale i zábavné úkoly. Kromě těchto sportovních disciplín, které jsme pro děti vymysleli, se naše škola přihlásila do T-Mobile Olympijského běhu, který bude hromadně odstartován přesně v 10:00 hodin, kdy na trať vyběhnou běžci z jednotlivých tříd. Od rána se bude připravovat startovací plocha - parkoviště za jídelnou. Děti zde budou malovat na asfalt běžecký obrázek křídami, které v rámci akce poskytl firma KOH-I-NOOR Hardtmuth. Pro každého běžce bude připraven malý dárek. Více informací o tomto běhu najdte na stránkách: Olympijský běh pro školy
Pokud budou rodiče mít čas, tak jsou srdečně zváni, aby se podívali nebo třeba i nám pomohli.

  17.6.2016 

Pozvánka pro rodiče žáků 9. ročníků
Dovolujeme si pozvat rodiče žáků 9. ročníků na slavnostní zakončení školní docházky, které se uskuteční ve čtvrtek 30. června v 9 hodin ve venkovní učebně.


    

  17.6.2016 

Třídy - školní rok 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo naši školu celekm 450 žáků ve 21 třídách. Již druhým rokem děkujeme panu Martinu Pelichovi za perfektní a profesionální focení tříd, skupinek i jednotlivců. Celkový počet fotografií, které rozdělila o víkendu pro jednotlivé třídy paní zástupkyně Marie Jelenová, byl 2389 kusů. Náhledy fotografií jednotllivých tříd uvádíme níže, po kliknutí se objeví fotografie v plném rozlišení.


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  15.6.2016 

Přírodovědná exkurze žáků 8. ročníku – Šumava, Český Krumlov
V úterý 13.6. se osmé ročníky vydaly na přírodovědnou exkurzi do Českého Krumlova a na Lipno. V Českém Krumlově navštívily grafitový důl, prohlídka byla moc zajímavá a poučná. Žáci byli od horníků k nerozeznání. Poté pokračovali na Lipno, kde navštívili Stezku korunami stromů, z které se jim objevil krásný pohled na celou Šumavu. Exkurze byla podpořena částkou 6000,- Kč v rámci dotačního programu Města Milevska "Práce s mládeží a ochrana přírody 2016".


    

    


  15.6.2016 

První třídy na výletě v ZOO Tábor
V pondělí 13.6. se prvňáčči vydali na školní výlet do ZOO Tábor. Viděli mnoho našich i exoticých zvířátek, dokonce si i některé mohli nakrmit. Výlet se jim moc líbil.


    

    


  10.6.2016 

Turnaj v kuličkách
Dnešní odpoledne si děti v družině užily. Na hřišti jsme měli turnaj v kuličkách, který tradičně pro nás pořádá pan Vilém Fink z DDM. Cvrnkání kuliček do důlků nám šlo a byla to pěkná zábava.

No, nevím, zda si ještě rodiče pamatují pytlíček s hliněnými kuličkami. No, a co potom tzv. skleněnky. Kontrolní otázka: Za kolik hliněných kuliček se měnila jedna skleněná?


    

    

    


  9.6.2016 

Lukostřelba v Domě dětí
V úterý 7.6. si šla třída 5.B zastřílet z luku do DDM v Milevsku. Nejprve pan Vilém Fink provedl pro všechny instruktáž, a pak jsme stříleli do terčů. Nebyla to žádná legrace, protože terče byly vzdálené více jak 10 metrů. Nejlepší z nás byla Bára, která střed zasáhla hned 3x. Mohli jsme použít i posilovnu, herní nebo počítačovou místnost.


    

    


Několik dalších fotografií z aktivit v Dmě dětí: 20156_ddm
  7.6.2016 

Velká přestávka
O velké přestávce se můžeme proběhnout před školou!!!


  

  3.6.2016 

Folklórní festival v Milevsku
Dnes v Domě kultury proběhl 20. ročník folklórního festivalu, kterého se zúčastnili jako diváci žáci 3. - 6. ročníku. Žáci viděli přehlídku tradičních lidových krojů, tanců a hudby. Představilo se celkem 6 dětských folklórních souborů. Přehlídka byla doplněna o ukázky tradičních ručních dílen - zdobení perníčků, tvorba šperků ze skla, keramika a dokonce si děti mohly zkusit vytočit keramiku na hrnčířském kruhu. Vystoupení se dětem líbila, ale v závěru již na nich byla vidět určitá únava, vzhledem k délce programu. Přesto všechna vystoupení i celkově festival odměnily bouřlivým potleskem.


    

    


Několik fotografií, ktreé nám poskytl pořadatel akce uvádíme ve fotogalerii: 20156_Folklor
  2.6.2016 

Jak jsme oslavili Mezinárodní den dětí
Den dětí, 1.6., oslavili žáci 1. – 4. tříd návštěvou hudebně divadelního pořadu, který proběhl v DK Milevsko. Děti si s účinkujícími mohly zazpívat a zatančit na známé písně, zkusit si casting na herce, nebo vystoupit na přehlídkové molo. Po představení se přesunuly ven, kde pro ně byly nachystány sportovní soutěže se sladkou odměnou. 5. třídy měly program svůj. Děti nejprve rozvlnily svá těla v rytmu hudby při soukromé diskotéce a poté se zapotily v tělocvičně, kde odehrály zápas ve vybíjené. Všichni si svůj den pěkně užili.


    

    


Několik fotografií ze soutěží k MDD naleznete ve fotogalerii: 20156_MDD
  1.6.2016 

Plán akcí na měsíc červen je tu :-)
Poslední měsíc letošního roku začíná, a tak předkládáme přehled akcí, které nás ještě čekají do konce školního roku.
Pro informaci:
- dnes 1. června proběhly akce k Mezinárodnímu dnu dětí
- v pátek se 3. - 6. ročníky zúčastní Folklórního festivalu, přehlídky dětských folklórních souborů
- 2. ročníky nám každý pátek jezdí na plavání, poslední plavání bude 24.6.
- v úterý 14.6. a ve čtvrtek 16.6. od 15:30 hod. si dovolujeme pozvat rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku (informace budou k dispozici v MŠ)
- pokračují třídní výlety, exkurze (Temelín)
- 30. června srdečně zveme rodiče žáků 9. tříd na slavnostní předání vysvědčení od 9 hodin do venkovní učebny školy

Kompletní přehled akcí si můžete přečíst zde.


  1.6.2016 

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře
Žáci prvních tříd absolvovali "Pasování na čtenáře" v Městské knihovně Milevsko. Paní knihovnice si pro ně připravily krátké divadlo, ve kterém vystupovala Královna knihovny, Knihomol a Knihomil. Poté každý žák přečetl krátký úryvek a následně byl pasován na čtenáře. Akce se dětem velmi líbila.


    

    


Několik fotografií z pasování na čtenáře naleznete ve fotogalerii: 20156_Čtenáři
  30.5.2016 

Nové 10. číslo školního časopisu - Tomovy listíky
Vstupujeme do posledního měsíce školního roku, a tak nové číslo školního časopisu je věnované profilům žáků 9.B. Další číslo bude věnováno profilům žáků 9.A.

Nové číslo se můžete přečíst právě zde.

  30.5.2016 

Připomenutí - třídní schůzky

Zítra v úterý 31. května 2016 proběhnou letošní poslední společné třídní schůzky:

Na 1. stupni schůzky začínají v 15 hodin

Na 2. stupni budou schůzky od 15 - 17 hodin (konzultační formou)

Zveme srdečně všechny rodiče!!!!!! @mh

Informace pro rodiče:

Organizace nového školního roku 2016/2017 je uvedena zde.


  27.5.2016 

Tři zlaté madaile na krajském kole atletické soutěže OVOV
Nejen ve znamení pěkného počasí, ale i pěkných výsledků, se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo OVOV. Svoji všestrannost v 6 disciplínách (běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem, leh-sedy, shyby na lavičce a běh na 1000 m) si otestovali Daniel Dolejš, Kristýna Masopustová, Barbora Sulanová, Pavla Molíková a Tereza Kutišová. Ve svých kategoriích kralovaly Barbora, Kristýna i Pavla a domů si tak odvezly zlaté medaile. Daniel obsadil 6. místo a Tereza 20. místo v silné krajské konkurenci. Nevšedním zážitkem bylo i setkání s mistryní světa v trojskoku Šarkou Kašpárkovou a dalšími známými sportovci.


    

    


Několik fotografií z krajské atletické soutěže OVOV (Odznak všetrannosti olympijských vítězů) naleznete ve fotogalerii: 20156_OVOV_kraj
  26.5.2016 

Krajské kolo soutěže "Hlídek mladých zdravotníků".
Ve čtvrtek 26. května odjelo družstvo žáků 9. tříd poměřit své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci na krajské kolo soutěže "Hlídek mladých zdravotníků". V zahradách a přilehlých uličkách zámku v Jindřichově Hradci musely jednotlivé hlídky prokázat teoretické znalosti ze zdravovědy, předvést obvazovou techniku, transport zraněných a poskytování první pomoci při utonutí, popálení,autonehodě atp. I přesto, že byl tým oslaben o kapitánku Elišku Reindlovou, která se pro nemoc nemohla zúčastnit, mohl se nakonec těšit ze 3. místa a bronzových medailí! Družstvu ve složení Eliška Jedličková, Pavel Hroch, Jakub Prokop, Filip Kolařík a Lucie Pilíková děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!


    

    

    


  26.5.2016 

Páté třídy na výletě v Praze
V Praze jsme nejdříve navštívili Petřínskou rozhlednu, kde většina z nás zdolala všech 299 schodů. Potom jsme bloudili mezi zrcadly, ale nejvíce zážitků jsme měli ze ZOO s roztomilými zvířaty.


    

    


  25.5.2016 

Druhé třídy na výletě v Zeměráji
23. 5. druhé třídy vyrazily na výlet do Zeměráje nedaleko Kovářova. Děti v historické vesnici poznaly, jak se liší život ve středověku od toho současného. Zkusily si mletí mouky, práci s hlínou, poznaly, co se pěstovalo na polích i zahradách dříve. Vyzkoušely si stezku naboso, interaktivní hernu a zbyl čas i na různé hry a hlavolamy.


    

    


Další fotografie z výletu naleznete ve fotogalerii: 20156_vylet_2
  25.5.2016 

Čtvté třídy na výletě v českém Krumlově
Dne 24. 5. 2016 jely čtvrté třídy na školní výlet do Českého Krumlova. Navštívily zámek, muzeum tortury a voskových figurín a nakonec probádaly podzemí grafitových dolů. Odvezly si spoustu zážitků. I přesto, že jim počasí nepřálo, se výlet vydařil.


    

    


Několik fotografií z výletu naleznete ve fotogalerii: 20156_vylet_4
  25.5.2016 

Bronzová medaile mladších žákyň na krajském kole Poháru rozhlasu
Dne 24. května se v Táboře uskutečnilo krajské kolo atletické soutěže pro školy "Pohár rozhlasu". Písecký okres zde reprezentovalo i naše družstvo mladších žákyň. I přes nepřízeň počasí se děvčatům podařilo vybojovat krásné 3. místo v konkurenci 9 nejlepších družstev v kraji. V jednotlivcích si nejlépe vedla Pavla Molíková, která ve skoku dalekém obsadilo 3. místo, v běhu na 600 m dokonce 1. místo. Celému družstvu děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.


    

    


  23.5.2016 

Informace pro rodiče - třídní schůzky

V úterý 31. května 2016 proběhnou letošní poslední společné třídní schůzky:

Na 1. stupni schůzky začínají v 15 hodin

Na 2. stupni budou schůzky od 15 - 17 hodin (konzultační formou)

Všichni rodiče jsou srdečně zvání.


  23.5.2016 

Hasiči v akci
Dne 18. května 2016 proběhla v Českých Budějovicích soutěž „ Mladý záchranář: Hasičem v akci“, které se zúčastnila i děvčata ze 7. A. Soutěžilo se v 8 disciplínách, kde si, možná budoucí :-)) mladí hasiči prověřili své teoretické znalosti, ale vyzkoušeli si i, jak by naučenou teorii aplikovali v praxi (příprava evakuačního zavazadla, nahlášení požáru, požární zásah včetně nácviku použití hasičské hadice). Naše družstvo se umístilo na krásném 2. místě a kromě poháru si odvezlo i plno hezkých cen.


    

    


Několik fotografií ze soutěže naleznete ve fotogalerii: 20156_Hasiči
  23.5.2016 

Šesťáci na výletě
V úterý 17. května se šesté třídy vydaly do Prahy. V našem hlavním městě nejdříve navštívily Muzeum Karlova mostu, kde si prohlédly modely nejen Karlova mostu, ale i mostu Juditina, který byl Karlovým mostem nahrazen. Vybraní siláci si mohli v muzeu i vyzkoušet atrapu zvedacího zařízení na těžké kameny. Součástí prohlídky byla také platba loďkou kolem Karlova mostu a skrz Čertovku, kterou hlídá vodník Kabourek. Na loďce naši žáci dostali svačinu (nápoj a perník) do hladových bříšek, aby jim platba pohodlně ubíhala. Z muzea se poté třídy přesunuly kratší procházkou na Karlovo náměstí, kde má svoji expozici Neviditelná výstava. Děti si čekání na prohlídku, kterou mohli absolvovat pouze osmičlenné skupinky, krátily zajímavými aktivitami – vyzkoušely si chůzi se slepeckou holí a různé jiné kompenzační pomůcky pro naše nevidomé spoluobčany. Samotná prohlídka pak probíhala úplně ve tmě, všichni si ji moc užili, ale víc už neprozradíme, abychom případné zájemce nepřipravili o zážitek.


    

    


Další fotografií z výletu naleznete ve fotogalerii: 20156_vylet_6
  23.5.2016 

Tradiční setkání pěveckých sborů
V pátek 20.5. se sbor naší školy účastnil tradičního setkání pěveckých sborů. Kromě našeho sboru, pod vedením paní učitelky Hany Ctiborové, se účastnil Milevský dětský sbor, sbor 2. základní školy a jako host vystoupil sbor z Českých Budějovic. Vystoupení našeho sboru bylo moc pěkné a chytlavé písničky si jistě při kocertu broukal nejeden posluchač, já tedy ano. @mh


    


Na písničky, které si náš sbor pro vystoupení připravil, se můžete podívat na tomto videu:


  19.5.2016 

Okresní kolo Mladý zdravotník
Ve středu 18.5. se uskutečnilo v Písku okresní kolo soutěže Mladý zdravotník, která je spojená s hasičskou soutěží Dokaž, že umíš. Soutěžící musí prokázat znalosti v první pomoci při poranění břicha, poranění hlavy, při ošetření zlomenin, po bodnutí hmyzem, ošetření řezných ran, zvládnout transportu zraněného, zvládnout obvazovou techniky. Ve starší kategorii družstvo ve složení Eliška Reindlová, Eliška Jedličková, Pavel Hroch, Jakub Prokop a Filip Kolařík obsadilo 1. místo v hasičské soutěži "Dokaž, že umíš", v soutěži Hlídek mladých zdravotníků 1. místo, po součtu bodů z obou soutěží pak 1. místo všestranného záchranáře a postupuje do krajského kola. Družstvo šesťáků ve složení Anna Peterková, Natálie Kukačková, Marcela Lípová, Jiří Lípa, Veronika Blechová a Radek Dvořák 5. místo v hasičích, 7. místo zdravotníci. Družstvo Vojtěch Bečka, Lucie Pilíková, Andrea Bernatíková, Simona Chvojanová, Šárka Štvánová a Pavla Peterková obsadilo 4. místo v hasičích i 4. místo ve zdravotnících. Na zdravotnickou soutěž pripravovaly paní učitelky Jana Kahounová a Ilona Jelínková.
Výsledky družstev 2. stupně jsou zde.
Výsledky družstev 1. stupně naleznete zde.


    

    

    


Několik fotografií ze soutěže naleznete ve fotogalerii. Dnes jsme ještě doplnili o fotografie mladší kategorie. 20156_Zdravotnik
  18.5.2016 

SOŠ a SOU Milevsko pořádá příměstský tábor
V minulém roce jsme spolupracovali na projektu Rozvoj technického vzdělávání se SOŠ a SOU Milevsko. Součástí tohoto projektu bylo i příměstský tábor pro děti o hlavních prázninách. O tábor byl zájem, tak i v tomto roce se škola rozhodla o uspořádání příměstského tábora. Informace, případně přihlášku k táboru můžete přečíst v přiložených dokumentech. @mh

Informační leták naleznete zde.
Další informace je možno najít zde.
Přihláška na tábor zde.
  16.5.2016 

Výstava Českého svazu chovatelů
První třídy navštívily v pátek 13. 5. výstavu chovatelů. Viděli jsme mnoho druhů králíků a drůbeže, dále kůzlata, prasátka, morčata, včely a dokonce i dravce raroha. Největší úspěch sklidilo mazlení s králíčky a kůzlaty. Děti u vstupu uvítalo " obří kuře " a později měly zábavný program se šaškem. Zazpívaly si, zatančily a řešily hádanky z pohádek. Bylo to vydařené dopoledne!


    

    


Několik fotografií z výstavy naleznete ve fotogalerii: 20156_Chovatele
  13.5.2016 

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Písku
Dne 12.5.2016 se v Písku konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Na soutěž jsme vyslali dvě družstva. Soutěž má čtyři části: jízda zručnosti, test dopravních znalostí, jízda dle pravidel na dopravním hřišti a první pomoc. Družstvo mladších žáků (Vanessa Dvořáková, Michaela Neumannová, Jakub Trojáček, Jakub Hruška) obsadilo 3. místo a družstvo starších (Zuzana Veselá, Šárka Štvánová, Ondřej Polanecký, Jan Kadeřábek) 6. místo. Děkuji za účast a reprezentaci školy všem soutěžícím. @mh

Celkové výsledky dopravní soutěže zde.

  13.5.2016 

Štafetový běh - krajské kolo v Táboře
Dne 12.5.2016 se žáci 1. - 5. tříd zúčastnili krajského kola Štafetového poháru    v Táboře. Sčítaly se časy tří štafet. Nejlépe se dařilo starším dětem, které obsadily krásné 2. místo ve štafetě 8x100m. V konkurenci 14 družstev jsme celkově obsadili nádherné 6. místo. Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


    

    


  12.5.2016 

Setkání s ministryní školství
V úterý 10.5. se v českobudějovickém kongresovém centru IGY uskutečnilo setkání s paní ministryní Mgr. Kateřinou Valachovou. Setkání pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje, který zastupoval pan hejtman Mgr. Jiří Zimola. Kromě paní ministrně byla přítomna náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání PhDr. Jana Zapletalová a náměstek ministrně školství Ing. Václav Pícl. Moderování se zhostila vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ JČ Ing. Hana Šímová. Vedení ministerstva ujišťuje, že se zaváděním a financováním společného vzdělávání nevidí žádný problém. Dále ministerstvo tvrdí, že existence speciálního školství není ohrožena.
@mh


  


  12.5.2016 

Sportovní úspěchy žáků naší školy
Dvě největší sportovní lehkoatletické soutěže Atletický čtyřboj a Pohár rozhlasu máme za sebou a naši žáci se v těchto soutěžích v žádném případě neztratili. Ano, tak to mám být, cílem výuky na základní škole je všestranný rozvoj. A sport určitě učí děti soutěživosti, vytrvalosti, motivaci, odpovědnosti. V Atletické čtyřboji mladší žákyně obsadily 1. místo a starší žáci 2. místo. V Poháru rozhlasu opět mladší žákyně 1. místo, starší žákyně 3. místo a starší žáci také 3. místo. Mladší žákyně postoupily do krajského kola. Za mladší žákyně se soutěží účastnily - Adéla Pecková, Tereza Doubková, Pavla Molíková, Kateřina Suchanová, Daniela Hanzalová, Dominika Chvojanová, Sandra Čunátová, Tereza Kutišová, Kateřina Suchanová, Gabriela Ctiborová. Nejen jim, ala všem sportovcům, bych chtěl poděkovat za super výkony. Na posledním snímku skoro všichni reprezentanti naší školy, kteří se účastnili lehkoatletických závodů. Poděkování patří i učitelům, kteří připravovali naše sportovce. @mh


    

    


Celkové výsledky Atletického čtyřboje naleznete zde.
Výsledky jednotlivců v Atletickém čtyřboji nalezenete zde.
Celkové výsledky Pohár rozhlasu naleznete zde.
Výsledky jednotlivců v Poháru rozhlasu nalezenete zde.
Další fotografie ze soutěží naleznete ve fotogalerii: 20156_Atletika
  9.5.2016 

Soutěž přírodovědných znalostí
V rámci Myslivecké výstavy, která se konala 5. května v Bažantnici, byla i soutěž přírodovědných znalostí tříčlenných družstev žáků pátých tříd pod názvem "Myslivost jako ochrana přírody". Této soutěže se zúčastnila 3 družstva naší školy. Celkově družstva obsadila 2., 4. a 5. místo. To ukazuje, že dětem nedělají problémy znalosti z přírody, i se střelbou ze vzduchovky či luku si věděly rady. Děkujeme za pěknou soutěž, kterou připravila Okresní myslivecká jednota Písek, a našim soutěžícím za super výsledky :-).


    

    


Další fotografie z přírodovědné soutěže naleznete ve fotogalerii: 20156_Myslivost
  6.5..2016 

E.ON MisePlus
Energetická skupina E.ON podporuje děti v regionu, ve kterém působí. Ve svém E.ON Energy Trucku, pojízdném vzdělávacím centru, přiváží nejen energii a zábavu, ale také návody, jak ušetřit, a recept na efektivní využití energií. A právě s těmito programy se mohli ve čtvrtek 5.5. a v pátek 6.5. seznámit žáci 1. stupně naší školy. Programy byly moc pěkné, závabné, ale i poučné. V závěru nechyběly i malé dárky pro děti. Co říci, určitě moc děkujeme a příští rok bychom chtěli akci udělat i pro žáky 2. stupně.


    

    


Fotografie z akce jsou umístěné na webu wwww.miseplus.cz v položce Kalendář akcí nebo přímo na odkazech: E.ON MisePlus 5.6.
a další fotografie na tomto odkazu E.ON MisePlus 6.6.
Pro představu, jak to asi v trucku vypadalo, přikládáme kratičké video zde:


  6.5.2016 

Lesní pedagogika
Ve čtvrtek 5.5.2016 jsme byli v parku Bažantnice, kde byla různá stanoviště, u kterých jsme měli splnit úkoly, a za to jsme dostali razítka. Byly tam tyto úkoly – střílet ze vzduchovky, poznávat stromy a keře, poznávat, k jakému zvířátku patří hovínko, střílet z luku do terče, řezat dříví, poznat kůže zvířat, zařadit komu patří stopy, poznávat byliny. Nejvíc se mi tam líbila střelba z luku a ze vzduchovky. Byli jsme i na výstavě trofejí a tam byly hlavy jelenů, srnců a srnek. Potom jsme se byli kouknout na fotografie zvířátek a ptáků. A také jsem se z toho poučil a už vím, že je příroda krásná a zajímavá. A když jsme šli zpátky, tak jsme viděli veverku!

Autor příspěvku: Antonín Matějovský, 3.C


    

    


Další fotografie z pěkbé akce, kterou pro děti připravili myslivci naleznete ve fotogalerii: 20156_Lesni_pedagogika
  5.5.2016 

Tomovy listíky - 9. číslo
Redakční radu tvoří žáci 9. ročníků, kteří byli zaneprázdněni přijímacími zkouškami na SŠ, takže si omlouváme za menší zpoždění ve vydání tohoto čísla.
Nové číslo se můžete přečíst právě zde.

  3.5.2016 

Den Země
Dne 22.4.2016 se některé třídy z prvního stupně zúčastnily projektového dne na oslavu Dne Země. Žáci si nejprve zopakovali zásady třídění odpadu u interaktivní tabule, a poté se přesunuli ven. Třídy 4. C, 4. B a 1. A se rozdělily do družstev, které na stanovištích pod dohledem žáků 5. A plnily různě náročné úkoly. Družstva se potýkala se sportovními disciplínami, na jiných stanovištích nastartovala chuťové a čichové buňky, jinde zase trénovala paměť. Samozřejmě jsme nezapomněli na třídění odpadu a na práci s přírodninami. Nakonec si všechny týmy musely najít svůj poklad a odměnu spravedlivě rozdělit mezi členy družstva.


    

    


Další fotografie z akcí, které třídy pořádaly ke Dni Země, naleznete ve fotogalerii: 20156_Den Země
  2.5.2016 

Informace, aktivity a akce na měsíc květen 2016
Jaké akce nás čekají v měsíci květnu si můžete přečíst zde.


  29.4.2016 

Ekologie očima dětí
Z pohledu odborníků je ekologie věda zabývající se vztahy mezi živými tvory a životním prostředím. Podle slov Johanna Wolfganga Goetheho, německého básníka a prozaika, „jedině příroda ví, co chce …nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk“. Ale jak se k této problematice staví děti? Člověk už stihl v přírodě nadělat těch chyb opravdu mnoho, takže se ekologické problémy dotýkají nás všech. Žáci sedmých tříd se v rámci občanské výchovy snažili toto téma uchopit po svém. Jejich projekty si nyní můžete prohlédnout v prostorách 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko i na přiložených fotografiích. Někteří zpracovávali aktuální ekologické problémy písemně, jiní pomocí 3D modelů znázorňovali, jak bychom se k přírodě chovat neměli a jak by nás životní prostor vypadal, kdybychom se chovali ohleduplně. Když to ví naše děti, tak se pojďme i my nad sebou a naším chováním k přírodě zamyslet!


    

    


  28.4.2016 

Sedmáci na Kavčích horách

    

    


  28.4.2016 

Když se nás dotkne historie
Dne 14. dubna zavítala na naši školu Ernestina Švorcová, válečná veteránka, která žáky devátých ročníků seznámila se svými zážitky. Při besedě s touto výjimečnou paní všem zúčastněným běhal mráz po zádech a v mnohých zanechalo setkání s paní Švorcovou hluboký dojem. O válce se učíme ve škole, čteme různé knížky, sledujeme filmy, ale pokud si můžeme vyslechnout autentické prožitky člověka, který si tím vším prošel, vryje se nám to do paměti i srdce víc než cokoliv jiného. Tímto ještě jednou děkujeme paní Švorcové za návštěvu a přejeme jí, aby si dlouho uchovala svou životní vitalitu.
Mgr. Lenka Dvořáková


    


  27.4.2016 

Kuchaři z 5. B
Při pracovních činnostech jsme šli do učebny kuchyněk. Rozdělili jsme se do čtyř skupin. Každá skupinka si sama vybrala, co bude vařit. Připravili jsme si a nazdobili sýrovou roládu, zmrzlinový pohár, pizzu, pečené šneky a tousty. Užili jsme si i legraci a hotová jídla nám moc chutnala.
Kuchaři z 5. B


    

    


  27.4.2016 

Štafetový pohár 2016 - okresní kolo
Včera 26.4. proběhlo okresní finále Štafetového poháru. Naše družstva běžela úžasně a opět jsme obsadili 1. místo a postoupili do krajského kola, které bude 12.5. v Českých Budějovicích. Celkový závod se skládá ze štafety na 8 x 100 m, kterou běží 4 dívky a 4 chlapci (1. - 3. třída), další štafeta 8 x 100 m ( 4. - 5. třída ) a na závěr se běží smíšená štafeta 8 x 200 m (2 mladší dívky,chlapci a 2 starší dívky, chlapci). Nutno říci, že tato trať je hlavně pro mladší kategorii velmi náročná. Všechny časy štafet se sčítají. Čas naší štafety byl 9:04:00. Dík za přípravu štafet patří paní učitelkám Ivě Kolářové a Andree Zelenkové. @MH


    

    


Na krátkou upoutávku ze zápasů se můžete podívat zde:


  25.4.2016 

Pomáhame :-)
Co by se člověk měl naučit na základní škole? Jistě znalosti, dovednosti, ale neměli bychom zapomínat na to, že především rodina, ale i škola má vychovávat, naučit nás, jak se k sobě máme chovat a že si máme pomáhat. Proto jsem velmi rád, že se naše škola zapojila do sbírání víček od PET láhví pro Vládíka Šovkoplase, který bydlí a chodí do školy ve Voticích. Požádal jsem jeho rodiče, zda bychom mohli zveřejnit pár informací o Vládíkovi. Tatínek mi napsal:“ Vládíkovi je dvanáct let a od tří let trpí Duchennovou muskulární distrofií (nemoc svalů). Tato nemoc je v současné době nevyléčitelná, postihuje především chlapce a nemocní se nedožívají vysokého věku. Vládík vloni v prosinci usedl na invalidní vozík a v současné době se už neobejde bez cizí pomoci. Jeho nemocné svaly ho už celý den neunesou. Do budoucna bude potřebovat elektrický invalidní vozík, aby tím trochu ulehčil rodičům, kteří se o něho nyní starají 24 hodin denně. Vozík mu také umožní podívat se do přírody nebo si vyjet na výlet". Před týdnem kamarádi rodičů Vládíka již poněkolikáté odvezli další nasbírané pytle s víčky. Chtěl bych poděkovat všem žákům, rodičům, učitelům, kteří se do akce zapojili. Pokud by i někdo z veřejnosti chtěl pomoci, rádi od něho víčka převezmeme a předáme. Vždycky říkám – všichni lidé nemají stejné předpoklady k učení, ale všichni bez rozdílu se k sobě můžeme chovat slušně a pomáhat si. Není to možná jeden z nejdůležitějších cílů školy? Nevím, možná jsem idealista, ale věřím, že když nám rodiče pomohou, tak ho můžeme v naší škole dosáhnout. Ještě jednou díky a sbíráme dále. @mh


    


  25.4.2016 

Fotbalový turnaj McDonald`s Cup
Krásného jarního sluníčka i skvělého fotbalu si užili kluci a jedna dívka ze čtvrtých a pátých tříd ve čtvrtek 21. dubna na dalším ročníku fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Přestože skončili na 7. místě, zaslouží si pochvalu za bojovnost a kázeň. Fotbalového klání se zúčastnili: Petr Pešata, Jakub Hruška, Jakub Trojáček, Vojta Baštýř, Jan Bejšák, Matěj Buriánek, Lukáš Čunát, Michal Říha, Adam Hejný, Adam Kolář a ozdoba našeho týmu a bojovnice Kristýna Matušková.


    

    


  20.4.2016 

Okresní finále v minifotbale Písek
Dnes proběhlo okresní finále v minifotbale v kategorii žáků 8. a 9. tříd. V prvním zápase jsme až v závěru neudrželi vedení nad favorizovaným týme TGM Písek, prohráli jsme 2:3, s týmem Sepekova jsme remizovali 1:1. Hráli jsme tedy s týmem JAK Milevsko o 3. - 4. místo. Zápas jsme prohráli 3:1 a obsadili jsme celkové 4. místo. Děkuji za předvedené výkony všem hráčům. Tým hrál ve složení:Vít Hron (brankář), Tomáš Bulín, Martin Hejný, David Hejný, Jan Matuška, Štěpán Pokorný, Vojtěch Bečka, Dušan Šmolík a František Čechmánek. @MH


    

    


Na krátkou upoutávku ze zápasů se můžete podívat zde:


  19.4.2016 

Recitační soutěž 3. tříd
Počátkem dubna proběhla v našich třetích třídách recitační soutěž. Z té vzešlo vždy šest finalistů, kteří se ve středu 13. dubna utkali v ročníkovém kole přednesu vybraných básní. 1. místo obsadila Nikola Šímová ze 3.B s básní Jak voní levandule, 2. místo patří Emě Kortanové ze 3.B a 3. místo obsadila rovněž žákyně 3.B Michaela Nováková. Na 4. – 5. místě skončila Kateřina Tůmová ze 3.A a Antonín Klatovský ze 3.C. Oproti loňskému roku došlo u všech soutěžících k výraznému zlepšení, takže odborná porota složená z našich paní vychovatelek neměla vůbec jednoduchou práci.
Další fotografie z recitační soutěže naleznete ve fotogalerii 20156_Recitace


    

    


  12.4.2016 

O nejsilnějšího žáka
V pondělí 11.4. se v milevském Domě dětí uskutečnilo klání nejsilnějších žáků základních škol. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Naše škola obsadila 1. místo v kategorii žáků 6. - 7. ročníku a 2. místo 8. - 9. ročníku. Mezi mladšími soutěžícími byli nejlepší žáci naší školy Jaroslav Hlavín a na 2. místě Václav Tůma. Ve starší kategorii obsadil Vít Kučera 2. místo.
Celkové výsledky zde.


    

    


  7.4.2016 

Okresní kolo matematické olympiády
V úterý 5.4. se v Písku konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 6. - 8. ročníku. Naši žáci se tradičně mezi ostatními účastníky neztratili.
6.ročník: úspěšnými řešiteli byli Dominik Brouček a Matouš Pinc
7.ročník: 3. místo Eliška Netrvalová, 7. místo Veronika Kadlecová,
          8. místo Pavla Molíková
8.ročník: úspěšným řešitelem byl Ondřej Polanecký

  6.4.2016 

Poděkování za vystoupení pěveckému sboru

Dne 22.3. pořádal Senior klub ZVVZ pro své jubilanty slavnostní odpoledne. Na této akci vystoupil pěvecký sbor naší školy pod vedením p.u. Hany Ctiborové, který doprovodila p.u. Gabriela Molová. Vystoupení bylo velmi chváleno, což dokládá i děkovný dopis, který naše škola obdržela.
Děkujeme sboru za pěknou reprezentaci!
Text děkovného dopisu si můžete přečíst zde.

  4.4.2016 

Informace pro rodiče a akce na měsísc duben

Dovolujeme si pozvat rodiče na třídní schůzky, které se konají v úterý 5.4.2016:
I. stupeň - začátek v 15:00 hodin
II. stupeň - začátek v 15.30 hodin

Další přehled plánovaných akci na měsíc duben si můžete prohlédnout právě zde.

  29.3.2016 

Velikonoční Tomovy listíky!!!!
Redakční rada pod vedením paní učitelky Lenky Dvořákové pro Vás připravila super velikonoční číslo Tomových listíků, které naleznete právě zde.

  29.3.2016 

Úspěchy našich žáků v okresních soutěžích - Pythagoriáda a Fyzikální olympiáda
V pondělí 21.3. se žáci 5. tříd vydali do Písku na okresní kolo Pythagoriády. Všichni naši zástupci se stali úspěšnými řešiteli a obsadili Pavel Pištěk 5. místo, Vít Šobek 6. a Matěj Vaniš 7. místo. Hned ve středu 23.3. proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády. Opět jsme tradičně dosáhli super výsledků. V kategorii 9. tříd Marek Masopust obsadil 2. místo, Eliška Jedličková 3. místo a Jakub Prokop se dělí o 5. - 7. místo. V kategorii 8. tříd obsadil Ondřej Polanecký 2. místo, Monika Baštýřová 5. místo a Vojtěch Bečka 6. místo. Všem děkujeme za reprezentaci naší školy a za přípravu nad rámec běžných povinných znalostí z fyziky. Za přípravu a předání těchto znalostí patří dík především paní učitelce Marii Jelenové, která žáky na olympiádu připravovala.
Celkové výsledky Pythagoriády 5. tříd naleznete zde.
Celkové výsledky Fyzikální olympiády 8. tříd najdete tady.
A kategorii 8. tříd si můžete prohlédnout tu.


  29.3.2016 

Pyžamový den v 3.A
Ve středu 23.3. jsme v naší třídě prožili školní den trochu jinak. Do třídy mohl vstoupit pouze ten, kdo byl oblečen do pyžama. Během vyučování jsme plnili nejrůznější úkoly - procvičovali jsme vyjmenovaná slova, díky správným počtům vytvořili obrázek, vymysleli jsme si příběh podle obrázkové osnovy a zažili pravou polštářovou bitvu. Všechny činnosti měly společné téma: spaní-snění. Za každý zvládnutý úkol jsme získali razítko do pyžamové průkazky a v samotném závěru jsme obdrželi odměnu. Den utekl velmi rychle a my jsme si to užili.


    

    


  25.3.2016 

Projekt Krokus má dva roky
Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy. Slovy Zdeňka Svěráka Vám nechceme pouze připomenout, že nastaly jarní dny, chtěli bychom Vás požádat, abyste zpomalili u našich žlutě kvetoucích krokusů a vzpomněli si na děti, které po 2. světové válce už své tváře jarnímu slunci nemohly nastavit. Zapojením do projektu Krokus si připomínáme nejen problematiku holokaustu, ale zamýšlíme se i nad nebezpečím předsudků a fanatismu ve společnosti.


    

    


  22.3.2016 

Světový den vody
Dne 22.3. se 4.C zajímala o Světový den vody, o vodu jako takovou, vyzkoušela pár pokusů a vyrobila akvária. O tomto živlu jsme zjistili spoustu zajímavých věcí a děti si některé z důležitých informací zapamatovaly a osvojily. Už nyní se těšíme na další z významných světových dnů, který nás čeká v dubnu.


    

    


  21.3.2016 

Mezinárodní matematická soutěž Klokan
V pátek 18.3. se 160 žáků z 2. – 9. tříd zúčastnilo matematické soutěže Klokan. Soutěž byla dobrovolná a proběhla ve čtyřech věkových kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Soutěžících bylo tolik, že jsme za místo vlastní soutěže museli zvolit  velké  prostory školní jídelny.   Matematika na naší škole má dobrou úroveň, proto tak hojná účast soutěžících. S výsledky seznámíme, jakmile budou testy opraveny.


    

    


Další fotografie, které dokládají, že jsme se pekelně soustředili, najdete ve fotogalerii 20156_Klokan
  18.3.2016 

Okresní finále ve vybíjené
Ve středu 16. března 2016 se vydala do Písku celkem početná skupinka našich žáků a žákyň reprezentovat naši základní školu v okresním finále ve vybíjené. Soutěžila hned dvě naše družstva - družstvo žáků, které mělo celkem 8 soupeřů, a družstvo žákyň, které mělo za soupeře dvě družstva. Kromě úvodních zápasů, kde děti více zápasily s nervozitou než soupeřem, jsme bojovali jako lvi. Chlapci obsadili 7. místo. Zde je nutné podotknout, že jsme hráli v kvalitněji i početněji obsazené skupině. Rozebírat neprofesionalitu některých výroků rozhodčích by bylo na místě, protože ovlivnily naše zápasy. Ale protesty byly marné. Děvčata při jedné výhře a jedné prohře získala 2. místo. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a sportu zdar!


    

    


  8.3.2016 

Okresní kolo chemické olympiády na naší škole
Včera 7.3.2016 proběhlo na naší škole okresní kolo chemické olympiády. Jedná se o olympiádu náročnou na přípravu žáků, což dokládala i poměrně skromná účast. Celkem se olympiády zúčastnilo 8 žáků. O to větší dík patří za přípravu soutěžících učitelům z obou milevských základních škol, z Kovářova, Chyšek a písecké ZŠ J. Husa. Soutěž měla dvě části, teoretickou a praktickou. Nejvíce bodů a vítězství si odnesl Lukáš Hronek z písecké základní školy, na 2. místě skončil Tomáš Zdeněk z Chyšek a 3. místo patří Elišce Jedličkové z naší školy. Všem účastníkům děkujeme za účast. O perfektní přípravu a průběh se zasloužila paní učitelka Jitka Haškovcová ve spolupráci s paní Hanou Forejtovou z DDM Milevsko. Celkové výsledky si můžete prohlédnout: právě zde.


    

    


Další fotografie z chemické olympiády přinášíme ve fotogalerii 20156_ChO_2016
  4.3.2016 

Indiánský den v 1.A
Dne 3.3. se děti z 1.A proměnily v malé indiány a indiánky a třída v indiánskou vesnici. Zábavnou formou zdolávaly indiánské úkoly z matematiky, češtiny, tělocviku a výtvarné výchovy. Odměnou byl nalezený poklad. Kontrolní otázka pro rodiče, kterou musely děti také vyřešit. Co je to kalumet?


    

    


Další fotografie z indiánského dne v 1.A nejdete ve fotogalerii 20156_1A_Indiáni
  3.3.2016 

Tomovy listíky - únorové vydání !!!!
Z únorového čísla Tomových listíků vybíráme:
- upoutávka mimoškolních kulturních aktivit
- naše škola na Milevských maškarách
- ze světa hudby, filmu a motorek
- pokračování seriálu Příběhy od vody - Lín obecný
- nechybí pár vtípků :-)

Tak, ať se nové číslo líbí a přečíst si ho můžete: právě zde.

  3.3.2016 

Účast v mezinárodní matematické soutěži Pangea
V týdnu od 22. – 26.2. proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Pangea, které se účastní žáci v 17 zemích Evropy. Soutěže se zúčastnilo celkem 91 žáků 4. - 9. ročníku. Cílem soutěže je podpořit zájem o matematiku, přimět žáky k řešení různých zajímavých matematických úkolů. Úkoly školního kola a správná řešení budou uveřejněny dne 7.3.2016 na stránkách www.pangeasoutez.cz.
Konečné výsledky si mohou žáci prohlédnout po vyhodnocení všech odpovědních lístků od 31.3.2016 po přihlášení pod svým kódem na stejných stránkách.


    

    


  2.3.2016 

Indiáni v 1.B a 1.C
V 1.B a 1.C proběhl projekt pod jménem Indiánský týden. Děti se seznámily s životem indiánů, vyrobily si čelenky, vymyslely si vlastní indiánská jména. Hravou formou plnily různé úkoly s indiánskou tématikou.

    

  1.3.2016 

Informace, aktivity a akce na měsíc březen 2016
Jaké akce nás čekají v měsíci březnu, si můžete přečíst zde.
Několik poznámek k programu:
- rodiče budoucích prvňáčků si mohou chodit do kanceláře školy pro rozhodnutí o přijetí a zároveň si vyzvednout fotografie a DVD ze zápisu
- na naší škole půsoobí na pedagogické praxi tři studentky: Dominika Koutníková (M a TV), Petra Blechová (ČJ -AJ) a Aneta Vratislavská (ŠD)
- v tomto měsíci se naši žáci zúčastní olympiád z chemie, fyziky,ruského jazyka, recitační soutěže a žáci 5. ročníku matematické soutěže Pythagoriády
- upozorňujeme rodiče, aby doručili přihlášky na SŠ a SOU do 15.3. !!!!
- Zápisové lístky - žáci 9. ročníků, kterým již bylo 15 let, si mohou ZL vyzvednou v kanceláři školy (občanský průkaz s sebou), ostatním vyzvednou rodiče
- zajímavý datum 28.3.2016 - Velikonoční pondělí a zároveň Den učitelů

  21.- 27.2.2016 

Lyžařský výcvikový kurz - aktuality
22.2. Vzhledem k rekordním vysokým únorovým teplotám v pondělí vlek nejezdil, tak proběhl turistický výlet po okolí Horní Vltavice. Odpoledne proběhl sportovní překážkový běh.
23.2. V úterý severní svah byl náš.
24.2. Středa, ráno sjezdovky a odpoledne zkoušíme snowboard.
25.2. Čtvrtek, ráno výcvik na sjezdovkách, odpoledne i snowboard.
26.2. A máme tu poslední den výcviku, který byl dopoledne ve znamení závodů ve slalomu a odpoledne lyžování na již dosti ledovém povrchu sjezdovky.
Fotografie z 1. dne LVK naleznete ve fotogalarii: 20156_LVK_1_den
Fotografie z 2. dne LVK naleznete ve fotogalerii: 20156_LVK_2_den
Fotografie z 3. dne LVK naleznete ve fotogalerii: 20156_LVK_3_den
Fotografie z 4. dne LVK naleznete ve fotogalerii: 20156_LVK_4_den
Fotografie z 5. dne LVK naleznete ve fotogalerii: 20156_LVK_5_den

Tak takhle jsme prožili lyžařský výcvikový kurz:  19.2.2016 

Lyžařský výcvikový kurz
V neděli 21.2.2016 ve 14 hodin odjíždí žáci 7. ročníku na lyžařský výcvikový kurz, který se koná v Horní Vltavici. Po zvážení sněhových podmínek i výhledu počasí realizujeme výcvik pouze na sjezdových lyžích a snowboardu. Běžecké lyže tedy necháme doma. Budeme jezdit na sjezdovce U Kovárny. Jedná se o severní svah s cca 300 m dlouhou sjezdovkou, která je vhodná pro začínající lyžaře. Doufáme, že nám sníh vydrží! Ubytování a stravování máme zajištěné v hotelu Salivar, který je cca 300 m od sjezdovky. Předpokládame návrat v sobotu 27.2. kolem 12 hodiny.
Další informace o sněhových podmínkách či webkameru najdete na:
Skiareál Horní Vltavice


    

  17.2.2016 

Návštěva Terezína
Deváté ročníky se 15. února vydaly na dějepisnou exkurzi do Terezína, který za 2. světové války sehrál smutnou roli. Vznikl zde totiž největší koncentrační tábor na území českých zemí a žáci naší školy si během své návštěvy připomněli tragické osudy desetitisíců Židů. Hned po příjezdu si vyslechli úvodní přednášku o diskriminaci Židů, seznámili se s funkcemi terezínského ghetta a zhlédli dokumentární film s terezínskou tematikou. Poté se žáci přesunuli na prohlídku bývalého ghetta, expozice Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, kde si ještě po přestávce na oběd při workshopu vyzkoušeli, jaké pocity zažívala školní mládež v době protektorátu. Mimo jiných aktivit si napsali diktát z roku 1941 či si poslechli autentickou výpověď pamětníka. Na závěr celého vzdělávacího semináře si deváťáci ještě prohlédli Malou pevnost, která v nich zanechala nejsilnější dojem.


    

    


  16.2.2016 

Čtvrťáci na bruslích
Včera se vydali žáci 4. tříd na zimní stadion, kde si vyzkoušeli své bruslařské umění. Pravda, někdy si i vyzkoušeli, že Newtonovy zákony gravitace či setrvačnosti opravdu platí :-).


    

  12.2.2016 

Setkání s paní ministryní školství Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D.
Ve středu 10.2.2016 se v Plzni uskutečnilo setkání se zástupci ministerstva školství za účasti paní ministryně školství. Diskutovalo se nad aktuálním tématem dnešních dnů - společným (inkluzivním) vzděláváním všech žáků v základním školství. Mohli jsme se seznámit s představou ministerstva o postupu zavádění společného vzdělávání, prodiskutovat mnoho otázek i získat zajímavé statistické údaje k tomuto tématu. Pokud bych mohl přidat svůj osobní názor, tak z řeči i přístupu paní ministryně mám velmi dobrý pocit, že chce toto téma, ale i další problémy našeho školství, skutečně řešit. Doufejme, že jí politické klima umožní tyto změny prosadit. @MH


    

  7.2.2016 

Jarní prázdniny
V termínu od 8.2 - 12.2.2016 probíhají jarní prázdniny. Přejeme žákům i rodičům jejich příjemné prožití a ve škole se opět uvidíme v pondělí 15.2.2016.


  7.2.2016 

Maškary 2016 - Léčime negramotnost
V sobotu 6.2.2016 jsme opět podpořili Milevské maškary. Na maškarách jsme se objevili jako lékaři a zdravotní sestřičky. Propagovali jsme základní myšlenku, že LÉČÍME NEGRAMOTNOST. K léčbě jsme používali, jak si můžete všimnout na forografiích, speciální velkou injekční stříkačku s elixírem GENIALITY. Myslím, že řadě milevských občanů jsme aplikací velmi pomohli. Výsledek jsme ihned prověřovali na příkladech z matematiky a pravopisných cvičením z českého jazyka. Ohromující účinek. Děkuji dětem, rodičům i učitelům za přípravu na maškary a doufáme, že se jim v průvodu líbilo. Mně osobně určitě :-). MH


    

    


Další pár fotografií z milevských maškar najdete v galerii: 20156_Maškary

Kratičké video, bohužel roli doktora a zároveň kameramana jsem trochu nestíhal :-)

  1.2.2016 

3.A na bruslení
V pondělí 1.února naše třída využila nabídky bruslení. Strávili jsme tak příjemné dopoledne na zimním stadionu. Přestože některé děti stály na bruslích poprvé, popraly se s technikou bruslení velmi dobře. Zdatnější pak měřili výkony v rychlosti bruslení, nebo zdoláváním překážkové dráhy. Celá akce proběhla zdárně také díky ochotě a pomoci rodičů, kterým tímto děkuji.


    

    

  1.2.2016 

Informace, aktivity a akce na únor 2016
Jaké akce nás čekají v měsíci únoru, si můžete přečíst zde.
Z programu bychom chtěli upozornit na několik důležitých akcí:
- využíváme možnosti chodit s dětmi na zimní stadion na bruslení - 1.2. bruslí třída 3.A a koncem měsíce 9. ročníky
- ve čtvrtek 4.2.od 10 hodin navštíví žáci 1. stupně Sokolskou akademii
- jarní prázdniny pro písecký okres jsou v termínu od 8.2. - 12.2.
- 15.1. žáci 9. ročníku navštíví památník Terezín
- i v měsíci únoru proběhne několik okresních a krajských kol olympiád
- v termínu od 21. - 27.2. jedou žáci 7. ročníků na lyžařský výcvik do Horní Vltavice
- od pondělí 22.2. si mohou rodiče přijít pro rozhodnutí o přijetí, DVD a fotky ze zápisu.

  29.1.2016 

Námořnický a pirátský den v 1. a 2. třídách
Poslední den 1. pololetí 28.1. nebyl jenom dnem předání vysvědčení, ale v 1. a 2. třídách proběhl "Námořnický a pirátský den". Paní učitelky využily dekorací a pomůcek, které měly připraveny k zápisu. Děti s nadšením plnily úkoly zábavnou formou nejen ve třídách, ale i v tělocvičně a na chodbách.


    

    


Další fotografie z námořnického dne si můžete prohlédnout ve fotogalerie: 20156_Piráti
  29.1.2016 

Lednové Tomovy listíky !!!!
Lednové číslo našeho školního časopisu Tomovy listíky si můžete přečíst
právě zde.

  28.1.2016 

Pololetní hodnocení s novinkou
Dnes končí 1. pololetí tohoto školního roku a my jsme připravili první změnu. Žáci dostanou výpisy z vysvědčení, které nebudou vracet. Trochu s nostalgií opouštíme tradiční psaní vysvědčení ručně, ale určitě ještě něco vymyslíme :-).
Je to první krok v novinkách, další budou následovat v zavádění nového informačního systému školy.
Jsme v poločase letošního školního roku, a pokud výsledek neodpovídá představám, je třeba zvýšit aktivitu a snahu dětí.
Přeji pěkný prázdninový den a v pondělí 1. února na shledanou.
Martin Hrych, ředitel školy


  27.1.2016 

Pečení chleba ve 2.A
V úterý 26.1. jsme při pracovních činnostech zkoušeli péct chleba. Sami jsme si zadělali těsto a po vykynutí ozdobili různými semínky. Chleba se podařilo pěkně upéct a těšíme se, jak bude další den chutnat při svačině....Děti z 2.A


    

    


  25.1.2016 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017
Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2 vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích do školy a na internetových stránkách školy po dobu 15 dnů.
Seznam přijatých uchazečů, kteří požádali na základě žádosti u zápisu o přijetí k základnímu vzdělávání, naleznete zde.

  25.1.2016 

Cesta za Pohádkovým ostrovem
Ve čtvrtek 21. 1. se „pohádkové postavičky“ (děti ze 4.C) snažily vrátit zpět na svůj pohádkový ostrov. Po splnění úkolů dostaly kufr, do kterého musely nashromáždit potřebné věci pro přežití na pustém ostrově. Žákům se výprava a líbila a těší se na další.


    

    


  23.1.2016 

Zápis - 2. den
Dnes proběhl 2. den zápisu, ke kterému přišlo 13 dětí. Celkem jsme tedy za oba dny zapsali 68 dětí, jeden žák bude zapsán dodatečně z důvodu nemoci. O odklad bude žádat celkem 9 rodičů, několik dalších ještě o možném odkladu uvažuje. Zde bude rozhodující stanovisko školského poradenského zařízení.
Kompletní fotodokumentaci ze zápisu můžete prohlédnout ve fotogalerie: 20156_Zapis


  22.1.2016 

Zápis - 1. den
Dnes proběhl 1. den zápisu, ke kterému přišlo 55 dětí. Děkujeme rodičům za důvěru a doufáme, že se jim zápis líbil. S těmi, co se rozhodli přijít k zápisu zítra od 9 do 11 hodin, se těšíme na shledanou.

   Krátký šot z dnešního zápisu.


  19.1.2016 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD JE TU !!!!!!!
Zítra v pátek 22.1.2016 od 14 do 17 hodin proběhne zápis do 1. tříd, který bude ještě pokračovat v sobotu 23.1.2016 od 9 do 11 hodin. Zveme všechny rodiče, kteří chtějí dám svého syna/dceru na naši školu, k zápisu. Ten se letos opět bude nést v pohádkovém duchu, tentokrát se přenese až k dalekému moři........

      19.1.2016 

Okresní kolo dějepisné a matematické olympiády
Jako každým rokem se snažíme o účast ve všech vyhlášených didaktických i sportovních soutěžích. Začátkem tohoto týdne proběhla okresní kola olympiád z dějepisu a matematiky (kategorie 5. a 9.tříd). V těchto soutěžích se naši žáci neztratili a obsadili pěkná místa. V matematické olympiádě 5. tříd na 2.- 3. místě skončil Tomáš Dadej, na 5. místě Tereze Hemmerová a 7.- 8. místě Vít Šobek. V kategorii 9. tříd Eliška Jedličková 9. - 11. místo, Jakub Prokop 12. - 14. místo a Filip Kolařík 17. místo. V dějepisné olympiádě Eliška Jedličková obsadila 7. místo, Filip Kolařík 8. místo a Eliška Reindlová 22. místo ze 40 zúčastněných. Děkujeme žákům za reprezentaci školy a poděkování patří i učitelům za přípravu.
Celkové výsledky matematické olympiády - kategorie 5. třída zde.
Celkové výsledky matematické olympiády - kategorie 9. třída zde.
Celkové výsledky dějepisné olympiády naleznete zde.


  15.1.2016 

Krajské kolo ve florbale
Ve středu 13.1. se žáci 8. a 9. ročníku zúčstnili krajského kola ve florbale, které se uskutečnilo v Českém Krumlově. V konkurenci velkých škol a měst jsme se nezratili a celkově jsme obsadili 6. místo. Tým nastoupil v sestavě: Dušan Šmolík, Martin Sedlák, Vojtěch Bečka, Vít Hron, Štěpán Pokoný, Martin Hejný, Jiří Tůma, David Januška, Dominik Tahy, Jiří Podojil a branku střežil perfektně David Hejný. Pro zajímavost uvádíme, že do krajského kola se tento tým dostal již čtvrtý rok za sebou. Na společném snímku se prosím všimněte pod jaký okres patří Milevsko :-). Stane se ......


    

    


Celkovou výsledkovou listinu předkládáme
právě zde.

Krátká videukázka z jednotlioých zápasů:

  4.1.2016 

Informace, aktivity a akce na leden 2016
Dovolte, abych Vás přivítal v novém roce 2016 a hned tu máme přehled akcí na měsíc leden, který si můžete přečíst zde.
Z programu bychom chtěli upozornit na několik důležitých akcí:

Ve čtvrtek 7.1.2016 proběhnou třídní schůzky. Tyto schůzky budou mít konzultační charakter a budou probíhat na 1. stupni od 14 - 17 hodin a na 2. stupni od 15 - 17 hodin. Zveme srdečně všechny rodiče .

Ve pátek 22.1.2016 od 14 do 17 hodin proběhne zápis do 1. tříd, který bude ještě pokračovat v sobotu 23.1.2016 od 9 do 11 hodin.
Rodiče dětí posledního ročníku mateřských škol, kteří by se chtěli více dozvědět o zápisu zveme na schůzky, které jsou domlouveny v jednotlivých mateřských školkách:
Mateřská školka Skřítci - Zbelítov dne 6.1.2016 od 15:30 hodin
Mateřská školka Sluníčko dne 11.1.2016 od 15 hodin
Mateřská školka Kytička dne 12.1.2106 od 15 hodin
Mateřská školka Klubíčko dne 13.1.2106 od 14:45 hodin
Mateřská školka Pastelka dne 14.1.2016 od 15 hodin

  23.12.2015 

Vánoční a novoroční přání
Přeji dobrý den všem, kteří tvoří naše velké školní společenství. Tedy rodičům, žákům, učitelům, vychovatelkám a všem provozním pracovníků. Trochu se budu opakovat, ale vždy říkám, že škola je takový složitý mechanizmus, který může dobře fungovat jedině tehdy, pokud všechny jeho součástky do sebe dobře zapadají. Nevím, ale domnívám se, že součástky zapadají, a že se nám daří plnit cíl, který základní škola má, a na který možná trochu zapomínáme, především učit, vzdělávat a vychovávat. Chtěl bych všem, kteří se cítí být s naší školou spjati poděkovat za jejich přízeň a popřát krásné vánoční svátky a v novém roce 2016 mnoho štěstí.
Teď jedna nutná informace pro žáky - v novém roce 2016 se znovu opět uvidíme (jistě k Vaší velké radosti) v pondělí 4.1.2016.
Za zaměstnance naší školy PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

    


  22.12.2015 

Tomovy listíky - vánoční speciální číslo !!!!
Poslední speciální vánoční číslo našeho školního časopisu si můžete přečíst
právě zde.

  18.10.2015 

Vánoční dílničky
Včera ve čtvrtek 17.12. se sešli všichni zájemci, kteří chtěli svým blízkým udělat radost a vyrobit jim malou vánoční dekoraci či dáreček. Za podpory paní učitelek, rodičů i žáků 9. tříd proběhly dílničky bez větších problémů a na fotografiích si můžete prohlédnout jak děti byly pilné při tvoření.:-).

    

    


Další fotografie z vánočních dílniček si můžete prohlédnout ve fotogalerie: 20156_Vanoční_dílničky
  17.12.2015 

Vánoční besídka 3.A
Ve středu 16.12. uspořádali žáci 3.A vánoční besídku pro rodiče a příbuzné. Některá vystoupení si děti připravily samy, některá vystoupení se nacvičovala společně. Všichni jsme si to každopádně užili a naladili se na nadcházející Vánoce, na které se už moc těšíme.


    

    


  17.12.2015 

Návštěva našich žáků na SOU Komenského Písek
Ve středu 16. prosince jsme strávili příjemný den na SOŠ a SOU Písek. Pan inženýr Jíška nás vyzvedl v Milevsku a odvezl nás přímo do areálu školy. Všude nás provedl a ukázal nám, jak to na škole chodí. Holky si vyzkoušely práci v kuchyni a cukrárně a kluci otestovali své schopnosti na dílnách. Domů jsme jeli obohaceni o nové zkušenosti a skvělé zážitky a navíc jsme si odvezli i naše výtvory. Holky vyrobily z marcipánu pro kluky prasátka a vánoční stromeček s dárky pro paní učitelku. Kluci se nenechali zahanbit a zhotovili pro holky dřevěnou bonboniéru, na jejímž návrhu a vyfrézování se podíleli. Velké poděkování patří panu Jíškovi a všem zaměstnancům, kteří nám ochotně věnovali svůj čas a předali nám něco ze svých zkušeností.


    

    


  16.12.2015 

Předvánoční návštěva v Domě dětí a mládeže
Při hodině Pracovní činností a Výtvarné výchovy jsme se vydali do DDM v Milevsku, kde jsme si z keramiky vyrobili ryby a andílky. Další hodinu jsme si šli výrobky vyzvednout. Naše ruce však nezůstaly bez práce. Někdo si andílka či rybku nabarvil, někdo si ji nechal postříkat zlatě nebo stříbrně. Nakonec jsme se s našimi výtvory vyfotili a naše práce byla u konce.
Žáci ze 3.B a 5.B


    

    


  15.12.2015 

Vánoční dílničky
Ve čtvrtek 17.12. od 13:00 h do 16:30 hodin se na 1. stupni uskuteční tradiční Vánoční dílničky. Všichni žáci i rodiče jsou srdečně zváni.
Na obrázcích několik pozvánek, které vytvořili žáci při hodinách informatiky.


    

    


  14.12.2015 

Šesté třídy v táborském divadle
Blíží se nám Vánoce, a tak žáci šestých tříd vyrazili dne 11. 12. do táborského Divadla Oskara Nedbala, aby zhlédli Betlémský příběh a zjistili, jak to s tím Ježíškem vlastně bylo. Po vystoupení se dokonce vyfotili s Ježíškem, Marií, Josefem a andílky a zůstala jim tak na návštěvu divadla milá vzpomínka.


    

    


  11.12.2015 

Informace pro rodiče žáků 1. stupně, kteří plánovali na tento víkend návštěvu kina

V pondělí 21.12. žáci 1. stupně navštívi filmové představení pod názvem Hodný dinosaurus.


  10.12.2015 

Vánoční koncert Milevského dětského sboru a orchestru ZUŠ
Dnes se žáci 2. stupně zúčastnili vánočního koncertu, kde se představil Milevský dětský sbor pod vedením Gabriely Molové a swingový orchestr ZUŠ.


    

    


  10.12.2015 

Česko zpívá koledy
Včera přesně o 18. hodině v amfiteátru Domu kultury začala akce Česko zpívá koledy. Hlavním protagonistou akce byl náš pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Hany Ctiborová a s doprovodem Gabriely Molové. A tak po úvodním slovu pana starosty Ing. Ivana Radosty, zaznělo několik nejznámějších českých koled, které navodily adventní atmosféru. Velká omluva za kvalitu fotografií a videa, ale opravdu počasí nám ukázalo svou nevlídnou tvář plnou deště. Budeme doufat, že nás čekají "bílé" Vánoce.........

    

  7.12.2015 

Mikulášský den
Snad není ani potřeba připomínat, že opět máme adventní čas. Tedy i čas tradiční návštěvy Mikuláše s tlupou čertů a hodnými anděly na naší škole. Tentokrát dorazil v pátek 4.12. a byla to návštěva vydařená. To určitě můžete posoudit z fotografií, které předkládáme ve fotogalerii.


    

    


Mikulášskou nadílku fotorafií naleznete ve složce 20156_Mikuláš
  2.12.2015 

Den s Podravkou v naší školní jídelně
Ve středu 2.12.2015 jsme ve školní jídelně připravili malou gastronomickou akci „VAŘÍME S PODRAVKOU“, při které předvedl své kuchařské umění zástupce této firmy p. Jiří Pšenčík. Věříme, že vybrané menu: sýrová polévka s cizrnou, hovězí maso po chorvatsku s rýží, zeleninový salát s červenou čočkou a bulgur s ovocem, Vám chutnalo. Snad se nám podaří v příštím roce podobnou akci zopakovat.
Kolektiv školní jídelny.


    


  30.11.2015 

Aktivity a akce na měsíc prosinec 2015
Čas roku 2015 dospěl do posledního měsíce. Přehled akcí na tento měsíc prosinec můžete najít zde.
Z programu na tento měsíc bychom chtěli upozornit na několik akcí:
- v pátek 4.12. proběhne tradiční mikulášská nadílka
- ve středu 9.12. od 18 hodin v zahradě DK vystoupí náš pěvecký sbor v rámci akce Česko zpívá koledy
- ve čtvrtek 17.12. od 13 - 16:30 si budou moci děti vyrobit v rámci vánočních dílniček drobné vánoční dárečky

  27.11.2015 

Nové listopadové číslo časopisu Tomovy listíky

Nové listopadové číslo časopisu Tomovy listíky si můežte prostudovat právě zde.

  25.11.2015 

Kouzelný den v laboratořích na SOŠ ekologické a potravinářské ve Veselí n. Lužnicí
Dne 24.11. mělo 11 dětí z 9 tříd možnost navštívit SOŠ ekologickou a potravinářskou ve Veselí nad Lužnicí. Po krátkém seznámení se studijními obory nás čekala prohlídka laboratoří, kde jsme si vyzkoušeli zajímavé chemické pokusy. Ve školním minipivovaru pro nás připravili degustaci nealkoholických piv, ochutnávali jsme i sýry a jogurty ze školní mlékárny, rozpoznávali chutě a vůně. Škola také spolupracuje se ZOO a má i vlastní terárium, kde jsme si některá zvířata mohli i pochovat. Na škole se nám moc líbilo.
Za devátě ročníky Vojta Šobek a Pavel Hroch.

    

    


Pokud bude zájem, tak další fotečky se zvířátky a z laboratoří jsou ve fotogalerii ve složce 20156_SOŠ_Veselí
  19.11.2015 

Tajuplné hledání Slabikářů
Nebylo to vůbec jednoduché, ale podařilo se! Dnes podnikli žáčci 1.A tajuplnou výpravu za pokladem. Na základě několika indícií a nápověď se žáci dali do hledání pokladu - Slabikářů, které byly ukryty někde na škole. Po chodbách byly nalepeny stopičky, které dětem napovídaly, kam asi mají jít. Další nápověda byl obrázek jelena. A nechme na rodičích, ať sami dané nápovědy spojí a zkusí určit, kde vlastně děti našly poklad a měly ze Slabikářů velikánskou radost.

      16.11.2015 

Osmáci na Pišqworiádě
V pátek se v Písku na ZŠ T.Šobra uskutečnilo okresní kolo v hraní piškvorek. Nutno říci, že se jedná o kolo, kde se účastní i žáci středních škol. Náš tým se neztratil, sice nepostoupil do finálových bojů, ale umístil se ihned za favority ze středních škol. Na stránky soutěže, kde můžete najít i výsledky se dostanete
zde - wwww.piškworky.cz


      16.11.2015 

4.C a 5.A na zimním stadioně
Dnes 16.11. se žáci 4.C a 5.A vypravili na zimní stadion, aby zdokonalili techniku bruslení, případně aby se bruslit naučili. Tato netradiční hodina TV se žákům líbila a těší se na některou z příštích.

    

      13.11.2015 

Předávání slabikářů v 1.B
Dnes se uskutečnil ve třídě 1.B Den otevřených dveří, kde děti rodičům předvedly, co již umí po dvou měsících své školní docházky. Písničky, básničky, říkadla, to vše znělo třídou. Hned ráno na děti čekalo malé překvapení, kdy pan ředitel malým školákům předal jejich první Slabikář.

    

  13.11.2015 

Bobřík informatiky
Osmým rokem se účastníme soutěže z informatiky pod názvem Bobřík informatiky. Žáci zde prokazují své znalosti z výpočetní techniky, ale i logiky, kombinatoriky, no prostě myšlení. A to někdy bolí :-).
Soutěžily 8. a 9. třídy v kategorii Kadet, 6. a 7. ročníky v kategorii Banjamín a dnes si vyzkoušely soutěž i 5. ročníky v kategorii Mini. Pokud byste se chtěli podívat, s jakými úkoly se žáci potýkali, najdete řešení již proběhlých soutěží na oficiální stránce soutěže:

Bobřík informatiky

    

    

Další fotografií můžete najít ve fotogalerii 20156_Bobřík
  12.11.2015 

Arkáda - Týden duševního zdraví
V tomto týdnu se naši žáci zapojili do akce Týden duševního zdraví, který pořádalo sociálně psychologické centrum Arkáda. V pondělí deváté ročníky navštívily pobočku Arkády v Milevsku, kdy vyslechly přednášku, která jim přiblížila aktivity centra, a dostaly informace, s jakými problémy se na centrum mohou obrátit.
Ve čtvrtek proběhla na škole přednáška v rámci finanční gramotnosti s názvem Dluhová problematika - od prevence k delikvenci. Přednáška byla velmi zajímavá a děti se seznámily s problematikou možných rizik, které přinášejí finanční operace, půjčky, úvěry.

    

      10.11.2015 

Cassiopea - enviromentální výukové programy na naší škole
V úterý 10.11. proběhlo na naší škole první kolo přednášek společnosti Cassiopeia o enviromentální výchově. Cyklus těchto přednášek byl organizován v rámci projektu, který realizuje Svazek obcí regionu Písecko a byl tedy pro školu zdarma. Děti se aktivně zapojily do těchto pořadů:
1. ročníky - Poznáváme lesní zvířátka
3. ročníky - Včelí království
6. ročníky - Třídit, či netřídit
7. ročník - Supermarket jinýma očima
9. ročníky - Cesta jídla


    

      9.11.2015 

Už mám svůj první slabikář
Po dvou měsících výuky v 1. třídě už známe písmenka, umíme je spojovat do slabik a dokonce i přečteme několik vět. Nastal čas na první Slabikář! To se nám to bude číst! A tak prvňáčči v 1.C dostali svůj první Slabikář. Ještě před tím však ukázali, jaké krásné básničky se naučili a dokonce i zatančili tanec - Mazurku.

    

    
  6.11.2015 

Okresní kolo florbalového turnaje Think Blue Cupu
Ve čtvrtek 5.11. se náš tým žáků 1. stupně ve složení:
Karel Čunát, Daniel Dolejš, Jakub Hruška, Šimon Klíma, Petr Pešata, Jakub Trojáček a Jakub Veselý zúčastnil okresního kola florbalového turnaje pod názvem Think Blue Cup. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev - všechny písecké školy, Protivín a Bernartice. Náš tým si vedl skvěle a skončil na celkovém 2. místě. V posledním zápase o celkové vítězství jsme se střetli s týmem ZŠ Beneše Písek. Ještě několik minut před koncem náš tým vedl 3:2, ale v závěru vedení ztratil a v poslední minutě jsme dostali gól na 3:4. V zápase nevyhrál lepší, ale pouze šťatnější tým. Děkujeme za perfektní reprezentaci školy. MH

    

    

+
  2.11.2015 

Halloween ve 4.B
Ve středu 27.10. se žáci 4.B sešli ve třídě převlečeni za nejrůznější strašidelné bytosti. Celé dopoledne pak řešili halloweenské úkoly. V rámci češtiny hledali různá strašidelná podstatná jména. V matematice řešili mimo jiné i děsivé slovní úlohy či halloweenskou sudoku a při hodině angličtiny se naučili hrůzostrašnou píseň. Celé dopoledne uteklo jako voda a halloweenská atmosféra všechny naladila na podzimní prázdniny.

    

    

  30.10.2015 

Přehled aktivit a akcí na měsíc listopad
Čas školního roku běží jako voda v milevském potoce a máme tu již listopad. Přehled akcí na tento měsíc naleznete zde.

Rodiče bychom chtěli pozvat již v úterý 3.11. do školy na třídní schůzky.
Schůzky začínají pro 1. stupeň v 15:00 h a na 2. stupni v 15:30 h.
Těšíme se na Vaši účast.


  29.10.2015 

Návštěva na milevské radnici
V úterý 27. října všechny třetí třídy zavítaly na radnici v Milevsku. Abychom nijak nenarušili chod městského úřadu, byla naše návštěva naplánovaná a uskutečněná mimo úřední hodiny. Přímo v obřadní síni se naše početná skupinka dozvěděla nejrůznější zajímavosti o Milevsku. Nahlédli jsme do starých matričních knih. Nezapomenutelná ovšem byla prohlídka kanceláře pana starosty Ing. Ivana Radosty, který si na nás i přes velkou vytíženost udělal čas. Děti za velkou zvídavost byly odměněné malým dárečkem, který jim předal místostarosta Mgr. Martin Třeštík. Ani my jsme nezůstali pozadu, obdarovali jsme přítomné malým dárečkem a poděkovali jsme za ochotu.
Žáci třetího ročníku 1. ZŠ Milevsko

    

    

  26.10.2015 

Okresní kolo ve florbale kategorie IV.
V pátek se v obloukové hale v Písku konalo okresní kolo turnaje ve florbale v kategorii IV. (žáci 8. - 9.tříd). Naše družstvo si vedlo velmi dobře, skupinu, kde s námi byly týmy ZŠ Kovářov, ZŠ J.Husa Písek a Gymnázium Písek, jsme s přehledem vyhráli. I v semifinále si vedl tým velmi dobře, ujal se vedení proti ZŠ Čimelice i jsme měli více šancí. Ale v poslední minutě soupeř vyrovnal a v nájezdech se nám nevedlo, no a v zápase o 3. - 4. místo se již projevila únava a i psychická odevzdanost. Přesto je nutné pochválit všechny členy týmu za nasazení a kvalitní hru. Sestava týmu:    zde a diplom za 4. místo    zde.

  21.10.2015 

Druhé třídy v písecké Sladovně
Dne 20.10. žáci z druhých tříd navštívili Sladovnu (Galerii hrou) v Písku. Dětem se líbily obě interaktivní výstavy - Trnkova Zahrada a Mraveniště. Všichni se dozvěděli spoustu zajímavých informací a hlavně prožili dobrodružství a pořádně se vyřádili. Těšíme se na další výstavu.

    

    

  20.10.2015 

Výkup kaštanů a žaludů
Ve středu 20.10. proběhl tradiční sběr kaštanů a žaludů. I když letošní horké počasí těmto plodům příliš nepřálo, přesto valník a půl odvezených kaštanů a žaludů je pěkný výsledek. Celkově bylo nasbíráno 4233 kg kaštanů a 301 kg žaludů. Děkují zvířátka z lesa.

    

    

  19.10.2015 

Okresní kolo florbalu - 7. ročník
V pátek 16.10. se tým našich žáků 7. ročníku zúčastnil v Písku okresního kola florbalového turnaje. V naší skupině byly týmy: ZŠ Chyšky, ZŠ Protivín, ZŠ TGM Písek a Gymnázium Písek. Po herně pěkných výkonech,kdy nám chybělo jenom trochu štěstí, jsme ve skupině obsadili 3. místo, a tedy jsme se nedostali mezi poslední čtyři.
Výsledky:
Milevsko - Protivín 0 : 1
Milevsko - Chyšky 1 : 0
Milevsko - Gymnázium 4 : 0
Milevsko - TGM Písek 0 : 3


    

    

Krátká ukázka z flotbalového turnaje:


  19.10.2015 

Výsledky soutěže - Přírodovědný klokan
Jak jsme ve čtvrtek slíbili, přinášíme správná řešení soutěže Přírodovědný klokan. K těkterým otázkám ještě přikládáme podrobně rozpracovaná řešení (zpracovala paní zástupkyně Mgr. Marie Jelenová).

      Výsledky Přírodovědného klokana

  14.10.2015 

Na naši školu doskákal Přírodovědný klokan
Ve čtvrtek si žáci 8. a 9. tříd mohli vyzkoušet své znalosti v přírodovědných předmětech v kategorii KADET. Soutěž vyhlašuje Přírodovědná a Pedagogická fakulta v Olomouci. Pokud si chcete vyzkoušet i vy, jak jste na tom s přírodovědnými znalostmi, předkládáme test:       právě zde.


    

    


Výsledky testu Vám "prozradíme" v pondělí 19.10.2015. :-)...
  13.10.2015 

Soutěž o nejlepšího čtenáře 2. tříd
Minulý týden se žáci druhých tříd zúčastnili v dětském oddělení knihovny soutěže O nejlepšího čtenáře druhé třídy. Každý z nich přečetl báseň z knihy Odemyky, zamyky a všichni se opravdu snažili číst co nejlépe. Ve 2.A zvítězil Filip Dvořák a ve 2.B Petra Honzíková.

    

    

  12.10.2015 

Informace pro rodiče - sběr kaštanů a žaludů
V úterý 20.10.2015 v 7:00 hodin se uskuteční výkup kaštanů a žaludů
v prostoru parkoviště za školní jídelnou.
Výkupní cena: kaštany 4,- Kč/kg, žaludy 6,- Kč/kg.

Od října bude opět probíhat soutěž tříd ve sběru papíru.

  7.10.2015 

Výrobky z přírodnin
Na hodinu Pracovních činností jsme si přinesli hodně přírodnin. Z nich jsme vyráběli lesní zvířata a postavy. Výrobky se nám povedly. Pracovali jsme s chutí a rádi. Děti z V.B

    

    

  5.10.2015 

Vítězství našich fotbalistů v oblastním kole Coca Cola Cupu
V pondělí 5.10. jsme se sešli na fotbalovém stadionu v Sepekově k sehrání oblastního kola fotbalového turnaje Coca Cola Cup. Našimi soupeři byly týmy ze ZŠ Sepekov, ZŠ Kovářov a z 2. ZŠ Milevsko. Týmu se zadařilo a po dobrém výkonu, kdy jsme dvakrát vyhráli (se ZŠ Kovářov 7:0 a 2.ZŠ Milevsko 2:0) a jedenkrát remizovali (se ZŠ Sepekov 1:1), jsme postoupili do dalšího kola a čekáme na soupeře i místo konání zápasů.

    

    

Krátká ukázka z fotbalového turnaje:


  2.10.2015 

Myslivecké slavnosti a úspěch našich žáků
V sobotu 26.9. se naše tři tříčlenná družstva zúčastnila poznávací soutěže v rámci Mysliveckých slavností. Tradičně naše družstva obsadila přední místa - patřilo jim 2., 3. a 4. místo. Nestačila pouze na družstvo žáků z Chyšek, kterým gratulujeme. Děkujeme dětem za perfektní reprezentaci školy a paní zástupkyní za přípravu :-).

    

    


Další fotografií ze závodů na Mysliveckých slavnostech můžete nalézt ve fotogalerie: 20156__Myslivci
  1.10.2015 

Přehled aktivit a akcí na měsíc říjen

Jaká akce naše žáky čekají v měsíci říjnu můžete najít v tomto přehledu zde.

  30.9.2015 

1. číslo časopisu Tomovy listíky - nástupce Školních listů

Nové číslo časopisu Tomovy listíky, na kterém ještě nezaschnul inkoust si můžete přečíst právě zde.

  29.9.2015 

Žáci 7.B hrají pohádku Three little pigs
Při hodině anglického jazyka žáci 7.B nastudovali pohádku O třech malých prasátkách - Three little pigs.


    

    


Další fotografií z nacvičování této pohádky můžete nalézt ve fotogalerie: 20156_7_Pigs7B
Pohádku jsme natočili a upravili v iMovie, uložili na YouTube a výsledek posuďte níže:


  25.9.2015 

Dětský den s FC ZVVZ Milevsko
Ve čtvrtek se naši prvňáčci zúčastnili dětského dne na fotbalovém stadionu, který pro ně připravili fotbalisté z klubu FC ZVVZ. Děti si užily spoustu her a dovádění, při kterých mohly ukázat, jak jsou šikovné. Vždyť sport upevňuje zdraví i učí fair play jednání. Takže určitě se neztratí, když děti budou dělat nějaký sport, třeba právě kopanou.
Další fotografií z dětského dne dne můžete najít ve fotogalerii 20156_6_fotbal

    

    

  25.9.2015 

Pirátský den ve třídě 3.B
My jsme žáci 3.B. Máme dva nové kamarády, Macha a Šebestovou. Nechybí nám ani kouzelné sluchátko. Právě díky němu jsme se v úterý 22. září vydali na pirátskou výpravu za pokladem. Seznámili jsme se s mapou, světadíly, světovými stranami i kompasem a buzolou. Ve skupinách jsme si vytvořili vlastní koráby, prokázali znalosti z matematiky, českého jazyka a tělesnou zdatnost. Všechny úkoly jsme zvládli a získali jsme i hledaný poklad uzamčený ve staré truhle. Tento den jsme si nejen užili, ale naučili jsme se i nové věci.
Další fotografií z pirátského dne můžete najít ve fotogalerii 20156_5_Piráti3B

    

    

  22.9.2015 

Opraveno !!!
V pátek se podařilo lokalizovat místo, kde nepjpravděpodobnějí došlo k prasknutí potrubí a v pondělí po odkrytí země se závada objevila. Můžeme říci, že zase doplácíme na někoho, kdo před cca 30 lety špatně odvedl práci. Při pokládání byla trubka podložena cihlou, na kterou se zapomnělo a tlak horniny za léta vykonal své. Ještě jednou děkujeme za profesiální práci zaměstanců obou firem - fm Čevak a fm Jiřího Hrůzy. MH

    

  18.9.2015 

3. třídy na plavání
Už plaveme, to jsme se naučili ve 2. třídě, ale i jako třeťáci v letošním roce každý pátek jezdíme do píseckého bazénu. Tam se o nás starají hodní plavčíci a učí nás dalším plaveckým stylům. A že nám to jde můžete vidět na přiložených fotografií. Žáci 3. tříd :-)
Další fotografií z kurzu plávání 3. tříd můžete najít ve fotogalerii 20156_4_Plavání

    

    

  17.9.2015 

Havárie - prasklé vodovodní potrubí do školní jídleny
Začátkem školního roku neřešíme pouze úkoly s výukou, ale musíme řešit i problémy, které přicházejí z provozu školy. Někde mezi školou a školní jídlenou došlo k prasknutí vodovodního potrubí. Tato havárie nám značně komplikuje provoz školní jídleny.
Dík patří pracovníkům fm ČEVAK a fm Jiřího Hrůzy, kteří již dnes začali na opravě pracovat.

    

  14.9.2015 

Bára Sulanová na celorepublikovém finále OVOV 2015
Již ve čtvrtek odjela naše reprezentantka Bára Sulanová z 5. ročníku s paní učitelkou Ilonou Jelínkovou do Prahy na celorepubliké finále OVOV 2015, které probíhalo v pátek a v sobotu. Bára ve své kategorii dívek ročník 2004 (27 startujících) v celkovém shrnutí po 10 disciplínách obsadila úžasné 5. místo, kdy v pěti dicciplínách stála na stupni vítězů:
HOD MÍČKEM 1. místo
TROJSKOK 1. místo
SKOK DALEKÝ 1. místo
BĚH 1000 m 2. místo
BĚH 60m 3. místo
V sobotu s paní učitelkou podporovali Báru i její rodiče. Za tuto podporu moc a moc děkujeme. Báře děkujeme za perfetní reprezentaci školy na celostátní sportovní úrovni.
Celkové výsledky a další informace můžete najít na OVOV - Odznak všetrannosti olympijských vítězů.

    

    

  7.9.2015 

Prvňáčci objevují naši školu
Už jsme ve škole pár dní a už se v ní pěkně vyznáme. Víme už, kde jsou naše třídy, jídelna i družina. A dnes jsme se byli podívat i u pana ředitele. Ne, že by se nám tam nelíbilo, ale v našich třídách s paní učitelkami je lépe :-)
Prvňáčci z 1.A, 1.B, 1.C

    

    


  3.9.2014 

Plán akcí na měsíc září 2015

Plán nejdůležitějších akcí na měsíc září můžete nalézt v příloze. zde.

  1.9.2015 

Oslava 80. výročí otevření nové budovy naší školy
Lidský život je o pocitech, emocích a určitě i o vzpomínkách. Doufáme tedy, že všichni, kteří si dnes našli cestu a zašli do naší školy na Den otevřených dveří zavzpomínali na léta, která v naší škole prožili. Tento den byl ještě dnem významných symbolů, které při oslavě zazněly. Po úvodním slovu pana ředitele Martina Hrycha zazněla píseň Ach synku, synku, kterou měl v oblibě náš první pan prezident, po kterém nese naše škola čestný název. Pan starosta Ivan Radosta vzdal hold nadčasové architektuře naší školy a pan ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář připomněl některá historická fakta. Poté pan Martin Komárek, světový reprezentant v Timbersports, rukou společnou s panem ředitelem a panem starostou zasadili náš národní strom - lípu. Doufejme, že
v jeho stínu naše budoucí generace najdou to místo, kde budou moci usednout, odpočinout si, učit se a možná vzpomenout, že je dobře, že na světě jsou stromy a i lidé, které je vysazují, jak nám zazpíval v závěrečné písni náš pěvecký sbor.
Děkuji Vám všem. PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

Speciální číslo Školních listů k 80. výročí školy si můžete přečíst: zde.


    

    


Další fotografií z této oslavy můžete nalézt ve fotogalerie 20156_3_80_let
Krátké video z oslavy 80. let - vysezení nové pamětní lípy:


  1.9.2015 

Už jsme školáčci !!!!!!
Dnešní den byl významný pro naše školáčky, kteří první den překročili práh naší školy a usedli do školních lavic. Pravda, dnes to ještě bylo v doprovodu svých rodičů, ale možná zítra to už zkusí sami.
Doufáme, že se Vám přivítání od paní učitelek líbilo, a přejeme pěkný a úspěšný školní rok :-).......

    

    

Další fotografií ze slavnostního zahájení v prvních třídách můžete najít v 20156_2_Prvňáčci
  17.8.2015 

Pozvánka 80. výročí školy
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost, rodiče, žáky, současné i bývalé zaměstnane školy na oslavu 80. výročí otevření naší školy. Oficiální zahájení bude probíhat v úterý 1. září v 10 hodin před hlavní budovou. Škola bude pro prohlídky veřejnosti otevřena do 17 hodin.
Srdečně zve PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

    

  19.8.2015 

Nové informace ke školnímu roku 2015 - 2016.
Dnes jsme provedli aktualizaci naší stránky. Základní informace k novému školnímu roku naleznete v Hlavním menu pod položkami Školní rok 2015/2016 nebo v položce Informace pro rodiče.
Zde naleznete:
- organizaci roku, třídnictví, rozvrhy jednotlivých tříd, přehled zaměstnanců školy, přehled zvonění, přehled umístění tříd
Ještě bychom chtěli stránku vylepšit, např. nové formuláře pro rodiče nejen v pdf, ale i ve formátu Word, pro možnost vyplňování, novou fotodokumentaci vybavení školy, atd.
Držte nám palce, děláme na tom :-)
@MH

  17.8.2015 

80. výročí otevření budovy 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko
V úterý 1. září se kromě tradičního zahájení školního roku 2015/2016 uskuteční na naší škole Den otevřených dveří u příležitosti 80. výročí otevření školy. Srdečně zveme všechny zájemce, především bývalé žáky a učitele, k prohlídce školy. V 10 hodin proběhne slavnostní zahájení, při kterém bude zasazen před školou nový strom, poté si budou moci návštěvníci až do 17 hodin prohlédnout školu, nahlédnout do starých kronik, zavzpomínat na školní léta.
Za všechny současné zaměstnance školy zve PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

    

    

Výše několik fotografií ze slavnostního otevření školy v roce 1935 a další historické fotografie předkládáme ve fotogalerii v albu 20156_1_Historie
Předchozí | Další
 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko