31. 1. 2020 Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, 

velmi nás mrzí, ale vzhledem k vyhlášení 5. stupně PES  (27. 12. 2020) dochází ke změně provozu školy od 4. 1. 2021.

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku

-prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektiv jedné třídy)

-výuka bude probíhat podle rozvrhu třídy, je zakázán zpěv a sportovní činnosti, hodiny HV a TV budou určeny pro doplnění učiva, v případě dobrého počasí je doporučen pobyt v přírodě při zachování homogenních skupin žáků

- žáci by se měli tepleji obléci, ve třídách se bude častěji větrat

- žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

Distanční výuka žáků 3. a 9. ročníku

- pro ostatní žáky bude probíhat povinné vzdělávání distančním způsobem

Školní družina

Od 4. 1. 2021 bude pro žáky 1. a 2. tříd otevřena i školní družina. Provoz bude zajištěn ráno od 6:30 hodin a odpoledne do 16:00 hodin. Družiny budou umístěny vždy ve stejné místnosti jako odpovídající kmenová třída.

Školní jídelna

Žáci 1. a 2. ročníku (prezenční výuka) mají obědy automaticky přihlášeny. Žáci se budou stravovat ve školní jídelně po skončení dopoledního vyučování.

Žáci od 3. do 9. ročníku (distanční forma) mají obědy automaticky odhlášené. Pokud budou mít o obědy zájem, je potřeba se k odběru přihlásit u vedoucí školní jídelny paní Sládkové 775 700 064.