19. 11. 2020 Informace MŠMT ČR školám - otevření od 25. 11. 2020

Vážení rodiče, 

bohužel, tuto aktualitu musíme začít zprávou, že od příštího týdne 23. 11. se zatím, kromě 1. a 2. tříd, jiné třídy do školy na prezenční výuku nedostanou. 

MŠMT ČR avizuje návrat  žáků do škol od dalšího týdne,  tj. od 30. 11.,  a to dle Informací, které přikládáme v příloze.  Pokud tedy shrneme změny, které by měly platit od 30. 11.:

  • prezenční výuka pro všechny  žáky 1. stupně
  • prezenční výuka pro žáky 9. ročníků
  • střídavý režim výuku pro žáky 6. - 8. ročníků (včas budeme informovat o organizaci tohoto režimu) 

V příloze si můžete dále prohlédnout přehled Opatření PES, který by měl platit pro oblast školství. Ale...