13. 10. 2020 Informace k výuce 14.10. do 23. 10. 2020

Dobrý den, vážení rodiče, 

   předem se omlouváme, že níže uvedené informace nejsou a ani nemohou být kompletní. Budeme je postupně  doplňovat.

Distanční výuka

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se rozhodnutím Vlády České republiky ukončuje prezenční výuka  a přechází se na distanční výuku na 1. i 2. stupni základní školy. 

K této distanční výuce jsme vytvořili informace, které jsou přílohou této aktuality. 

Týden 14. - 16. 10. 2020 

1. stupeň - výuku koordinují třídní učitelé 

  •   1. -  3. ročník - učivo zadáno, třídní učitelé navážou komunikaci s rodiči (bez Vaší pomoci se neobejdeme, děkujeme)
  •   4.  - 5 . ročník - učivo zadáno, třídní učitelé začnou postupně využívat nástroje distanční výuky - Gmail, Meet, Učebny 

2. stupeň - výuku koordinují třídní učitelé 

  • 6. - 7. ročník - učí se dle zadaného rozvrhu, online videokonference  a studijní materiály zajišťují vyučující (Gmail, Meet, Učebny) 
  • 8. - 9. ročník - učivo zadáno, zítra doplníme a zveřejníme rozvrhy online videokonferencí 

Týden 19.  - 23. 10. 2020

1. stupeň - výuka bude probíhat dle pokynů třídních učitelů 

2. stupeň  - upravené rozvrhy pro jednotlivé třídy  budou zveřejněny do pátku 16. 10 .2020

Školní stravování 

 Dle školského zákona mají žáci, kteří se vzdělávají distanční formou nárok na dotovaný oběd (viz příloha) 

Žákům distanční výuky je stravování automaticky odhlášeno a v případě zájmu o oběd je nutné jej přihlásit do středy 14. 10. 2020 do 7:30 hodin.

Nástupy na oběd:

  • přihlášení žáci  - nástup od 11:30 hodin 
  • studenti  gymnázia - nástup na oběd  od 12:00 hodin 

Ošetřovné

Škola již nevystavuje potvrzení o ošetřovném. Dle vyjádření MPSV bude potvrzení školy nahrazeno čestným prohlášením rodiče. Informace MPSV naleznete zde  .

Krizová škola

Naše škola je určena v krizovém plánu Jihočeského kraje jako místo, kde je poskytnuta péče​ dětem rodičů vyjmenovaných v zákoně o krizovém řízení. Prosím, pokud patří do této skupiny, je možno se přihlásit řediteli školy tel. 775 700 060. 

Vážení rodiče, víme, že situace je pro nás všechny neočekávaná, ale věříme, že společně vše zase zvládneme.