8. 6. 2020 - Aktualizované rozvrhy hodin od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 je zahájena výuka i pro žáky 2. stupně (6. - 8. ročník).

Žákům 9. ročníku, kteří 8. 6.  skládají přijímací zkoušky, přejeme hodně úspěchů. 

Rozvrhy hodin naleznete v odkaze Rozvrhy hodin a v sekci Mimořádná opatření, týdenní plány.

Při příchodu žáka do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení třídnímu učiteli. 

V případě potřeby může zákonný zástupce  Čestné prohlášení vyplnit v kanceláři školy, kde jsou připraveny tiskopisy. 

Obrázek