Základní informace


Oficiální název školy :

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

je zřízena podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona ve znění pozdějších předpisů).


Zřizovatel školy :

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Zřizovací listina :

vydána dne 28. 8. 2002  pod č.j. 369/02 Škola je příspěvkovou organizací podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol
od 1. 1. 2003 pod čj.18 438/03-21 ze dne 24. 4. 2003. Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna.

Škola je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 363 od 1. ledna 2003.


Základní údaje :


IČO : 710 00 381
DIČ : CZ – 71000381
Identifikátor zařízení : 650 038 223
IZO : 108 053 784
Sídlo školy : Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko
Identifikátor datové schránky : mm6mvyp
Telefon : 382 521 393
Mobil : 775 700 059


Ředitel 1. ZŠ T. G. Masaryka, Jeřábkova 690, Milevsko: PaedDr. Martin Hrych.    Jmenován na základě konkurzního řízení ze dne 25. 6. 2018.


Údaje o počtech žáků:


Ve školním roce 2019/2020 má naše škola celkem 25 tříd.
Z toho 15 tříd na 1. stupni a 10 tříd na 2. druhém. Celkem 544 žáků.
Máme tedy o 35 žáků více, než v loňském roce školním roce, kdy počet žáků byl 509.


Počet žáků:     1.stupeň:   328 žáků
                      2.stupeň:   216 žáků
                      Celkem:     544 žáků

Další 4 žáci plní školní docházku dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) - plnění školní docházky v zahraniční škole.

 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko