EU školám

  V rámci EU peníze školám realizujme projekt Škola pro život, reg.č. CZ.1.07./1.4.00/21.2633 . Tento projekt jsme začali v červnu 2011 a ukončení projektu bude v listopadu 2013.


  Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

  Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci základních škol.

  Záměrem projektu bylo vytvořit, mimo jiné, ucelené řady vzdělávacích programů tzv. DUMů - Digitálních učebních materiálů, které budou moci využívat učitelé k zefektivnění výuky pomocí multimediálních prostředků. Samozřejmě, že tyto DUMy jsou volě šířitelné a dostupné všem učitelům základních škol v ČR. Níže je uveden seznam námi vytvořených důmů, které jsou volně ke stažení.

 


HUDEBNÍ VÝCHOVA - zpracovala Mgr. Dagmar Vošahlíková

 
název typ velikost  
Hv6 - Hudební teorie smartnotebook 260 kB
Hv7 - Lidová píseň smartnotebook 1,815 MB
Hv6 - Hudební výrazové prestředky smartnotebook 1,952 MB
Hv6 - Posuvky v hudební výchově smartnotebook 555 kB
Hv9 - Tramská píseň smartnotebook 21,6 MB
Hv9 - Folk smartnotebook 20,9 MB
Hv6 - Nástroje symfonického orchestru smartnotebook 5,2 MB
Hv6 - Hudební nástroje smartnotebook 5,2 MB
Hv7 - Tanec smartnotebook 72,4 MB
Hv8 - Anglická hudba 60. let smartnotebook 18,5 kB
Hv8 - The Beatles smartnotebook 35,5 MB
HV8 - Rockové skupiny 60. let smartnotebook 76,6 MB
Hv9 - Česká beatová hudba smartnotebook 106 MB
HV8 - Další rockové skupiny 60. let smartnotebook 36 MB
Hv9 - Pražské beatové skupiny smartnotebook 79 MB
Hv9 - Mimopražské beatové skupiny smartnotebook 85 MB
Hv7 - Takty smartnotebook 8,9 MB
Hv6 - Národní divadlo smartnotebook 2,3 MB
Hv9 - Česká populární hudba smartnotebook 88 MB
Hv9 - Slovenská populární hudba smartnotebook 166 MB
ANGLICKÝ JAZYK 4. a 5.třída - zpracovala Mgr. Pavla Šmelcová

 
název typ velikost  
Alphabeth smartnotebook 5,9 MB
His, her smartnotebook 1,815 MB
Some, any, smartnotebook 657 kB
Time smartnotebook 1,7 MB
Sloveso to have word 256 kB
The little pigs smartnotebook 1,2 MB
Old McDonald - song smartnotebook 4,1 MB
Adjactives smartnotebook 2,3 MB
Preposition word 130 Kb
There is/ There are smartnotebook 1,5 kB
Means of Transport smartnotebook 1,4 MB
Maps reading word 780 kB
Like word 110 kB
Verbs smartnotebook 289 KB
People at work smartnotebook 1,2 MB
Wheather smartnotebook 1 MB
Clothes smartnotebook 420 kB
Numbers smartnotebook 380 kB
Reading smartnotebook 856 kB
Reading2 smartnotebook 820 kB
Český jazyk pro 1. stupeň - zpracovala Mgr. Eva Boušková

 
název typ velikost  
Přídavná jména tvrdá a měkká smartnotebook 5,9 MB
Číslovky smartnotebook 760 kB
Mikoláš Aleš smartnotebook 1,2 MB
Několikanásobný podmět smartnotebook 3,6 MB
Vyjmenovaná slova smartnotebook 1,8 MB
Opakování učiva 4. ročníku smartnotebook 1,2 MB
Koncovky podstatných jmen rodu mužského smartnotebook 2 MB
Předložky a předpony smartnotebook 1,6 MB
Koncovky podstatných a přídavných jmen smartnotebook 3,4 Mb
Shoda podmětu s přísudkem smartnotebook 1,4 kB
Přehled skloňování vzorů rodu mužsského smartnotebook 1,4 MB
Zábavné úkoly smartnotebook 4,8 MB
Skupiny bě,bje,ve,vje a přípony ni, ny smartnotebook 1,2 MB
Slovesa, slovesné způsoby smartnotebook 680 KB
Stupněvání přídavných jmen smartnotebook 300 kB
Tvaření slov ze slabik smartnotebook 2,2 MB
Vyjmenovaná slova po B smartnotebook 2 MB
Vyjmenovaná slova po M smartnotebook 1,6 MB
Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského smartnotebook 1 MB
Zájmena smartnotebook 2,8 MB
Anglický jazyk 2. stupeň - zpracovala Mgr. Lenka Soldátová

 
název typ velikost  
Sloveso To be powerpoint 780 kB
Sloveso to be 2 powerpoint 2,2 MB
What`s the time powerpoint 200 kB
Sloveso To have> powerpoint 225 kB
There is/Thera are powerpoint 150 kB
Propositions of Places powerpoint 210 kB
Present simple powerpoint 133 kB
Present simple negativey powerpoint 233 kB
Present simple questions powerpoint 200 kb
Present continuouns powerpoint 185 kB
Present continuouns - questions powerpoint 322 kB
Present continuouns powerpoint 283 MB
Regular, irregular verbs powerpoint 150 kB
Present simple - positive, negative questionsy powerpoint 274 kB
Countable and uncountable nouns powerpoint 223 kB
Some and any powerpoint 213 MB
Comparative and superletive adjectives powerpoint 255 kB
Going to powerpoint 130 kB
The future - will powerpoint 135 kB
Past continuouns powerpoint 225 kB

Český jazyk 2. stupeň - zpracovala Mgr. Dagmar Vošahlíková
Dějepis 2. stupeň - zpracovala Mgr. Karolína Mitísková

 
název typ velikost  
Úvod - pracovní list word 100 kB
Středověká společnost powerpoint 1,5 MB
Nižší šlechta powerpoint 2,2 MB
Šlechta II.> powerpoint 1,3 MB
Rozdělení společnosti word 100 kB
Středověké státy - pracovní list word 210 kB
Vikingové powerpoint 3,2 MB
Vikingové - pracovní list word 233 kB
Český stát - pracovní stát word 550 kb
Přemysl Otakar II. powerpoint 3,9 MB
Karel IV. powerpoint 3,2 MB
Jan Hus powerpoint 1,4 MB
Přemyslovci - pracovní list word 100 kB
Husické válečnictví powerpoint 1,7 MB
Husické války powerpoint 2,2 MB
Jiří z Poděbrad word 134 MB
Gotika powerpoint 3,8 MB
Od Husa k Paděbradovi - pracovní list word 271 kB
Renesance powerpoint 2,3 MB
České stavovské povstání powerpoint 814 kB
Přírodopis 2. stupeň - zpracovala Mgr. Ilona Šindelářová

 
název typ velikost  
Trávicí soustava powerpoint 1,2 MB
Smysly - pracovní list word 6,5 MB
Zrak powerpoint 934 kB
Planeta Země - pracovní list > word 5,1 MB
Vulkalismus powerpoint 1,7 MB
Buňka powerpoint 1,2 MB
Savci I. - pracovní list word 5,1 MB
Savci II. - pracovní list word 5,1 B
Paryby a raby - pracovní list word 6,2 Mb
Buňka - pracovní list word 7,7 MB
Zástupci ptáků - pracovní list word 5,1 MB
Ekologie a etologie - pracovní list word 5,2 MB
Obojživelníci powerpoint 3,2 MB
Oboživelníci - pracovní list word 4,5 MB
Plazi - pracovní list word 5,2 MB
Houby - pracovní list word 5,2 MB
Ontogeneze - pracovní list word 5,2 MB
Prvoci powerpoint 1,9 MB
Prvoci - pracovní list word 10 MB
Kostra lidského těla powerpoint 2,2 MB
Ptáci - pracovní stát word 550 kb
Opěrná soustava - pracovní list word 4,1 MB
Cizokrajní ptáci powerpoint 1,5 MB
Poznej ptáky naší krajiny powerpoint 2,3 MB
Trávicí soustava - pracovní list word 6,1 MB
Plži powerpoint 2,4 MB
Mlži powerpoint 2,6 MB
Měkkýši pracovní list word 7,3 MB
Hlavonožci powerpoint 1,5 MB
Oběhová soustava - pracovní list word 5,4 MB
Klepítkatci - pracovní list word 5,8 MB
Stavba rostlinného těla - pracovní list word 7,5 MB
Pavouci a štíři powerpoint 1,7 MB
Roztoči powerpoint 1,9 MB
Plody powerpoint 1,8 MB
Korýši powerpoint 2,4 MB
Zeměpis 2. stupeň - zpracovala Mgr. Ilona Šindelářová

 
název typ velikost  
Evropská Unie - pracovní list word 12,9 MB
Fauna Afriky - pracovní list word 5,2 MB
Fauna Afriky I. powerpoint 3,5 MB
Paříž - pracovní list powerpoint 6,6 MB
Londýn powerpoint 8,2 MB
Afrika - pracovní list word 12,4 MB
Fauna Austrálie - pracovní list word 5,1 MB
Fauna Austrálie powerpoint 2,1 B
Austrálie - pracovní list word 13 Mb
Evropská Unie II. powerpoint 740 kB
Planeta Země powerpoint 5,4 MB
Měsíc powerpoint 1,9 MB
Planeta Země - pracovní list word 3,2 MB
Sluneční soustava powerpoint 2 MB
Slunce powerpoint 1,8 MB
Člověk a vesmír powerpoint 1,7 MB
Severní Amerika - pracovní list word 13,5 MB
Jižní Amerika - pracovní list word 12,6 MB
Vnik pohoří poweroint 1,8 MB
Zemětřesení powerpoint 1,1 MB
Podnebné pásy powerpoint 550 kb
Hydrosféra - pracovní list word 5,2 MB
Cizokrajní ptáci powerpoint 1,6 MB
Vietnam powerpoint 2 MB
Thajsko powerpoint 2,1 MB
Tropiské deštné lesy powerpoint 2,4 MB
Savany powerpoint 2,8 MB
Pouště powerpoint 1,3 MB
Stepi powerpoint 1,9 MB
Japonsko powerpoint 5,4 MB
Tundra powerpoint 1,8 MB
Čínská lidové republika powerpoint 1,4 MB
Biomy word 5,2 MB
Polární oblasti powerpoint 2,1 MB
Státy Asie word 5,2 MB
Státy Evropy word 2,4 MB