Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání

iROP

Název projektu: Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010832

Název výzvy: 2. výzva MAS Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1

Celkové náklady projektu: 1 636 803,48 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 588 403,48 Kč

Výše dotace: 1 508 983,30 Kč

Zahájení fyzické realizace projektu: 8. 11. 2018

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2020


Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání a zvýšení využívání informačních a komunikačních technologií při výuce na 1. ZŠ T. G. Masaryka. To bude zajištěno pořízením vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání. Součástí projektu je též zajištění bezbariérovosti školy pořízením schodolezu a vybudováním bezbariérové toalety.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání vč. zapojení nových výukových metod
  • zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce
  • zvýšení zájmu o studium přírodních věd a technických předmětů na 1. ZŠ T. G. Masaryka
  • individualizace výuky
  • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti přírodních věd a technických oborů pro navazující studium na středních školách
  • zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole
  • vytvoření synergie s již zrealizovanými projekty
  • mimoškolní zájmová aktivita – Kroužek deskových her a logiky, Kroužek robotiky, Kroužek 3D tisku
  • zajištění bezbariérovosti

 

Projekt Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií.

 

iROP