Jak na distanční výuku

    S pojmy distanční výuka nebo hybridní výuka se nyní budeme setkávat již natrvalo. Stanou se nedílnou součástí prezenční "normální" výuky, např. v případě, kdy žák bude nemocný nebo z nějakého důvodu bude nepřítomný ve škole. Tento systém výuky využije a připojí se online do své třídy, kde bude moci sledovat vyučování, stane se jejím virtuálním žákem. 

    Chtěli bychom se s Vámi rodiči, žáky i učiteli podělit o pár našich rad a doporučení na technické vybavení pro tyto  formy výuky.  Výukové platformy pro distanční výuku, které školy využívají jsou různé, nicméně  technické vybavení je obdobné. Finální rozhodnutí a jeho pořízení je samozřejmě na samostatných rodičích. 

Článek jsme rozdělili na tři části: 

  1. Potřebné vybavení
  2. Doporučený nákup ICT techniky pro distanční výuku
  3. Přehled online a komunikačních nástrojů

 

pc_online