Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce (týká se dětí, které k 31. 8. 2020 dosáhnou šesti let) proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O tomto postupu rozhodlo MŠMT ČR v reakci na  mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem. MŠMT ČR doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Dokumenty nutné k zápisu:                                                               

  1. žádost o přijetí - podají všichni rodiče i Ti, kteří uvažují o odkladu (v žádosti nezatrhnou bod Žádost o odklad PŠD pro dítě). Pro rodiče, kteří požadují či uvažují o odkladu, více níže v bodu Žádosti o odklad povinné školní docházky.
  2. kopie rodného listu dítěte (prostá kopie, kam v dolní části napíšete "souhlasím s poskytnutí kopie pro zápis" a podepíšete)

Termín konání:

Zápis proběhne v období od 1. 4. – 17. 4. 2020.

Je možno vybrat si ze dvou možností: 

1. na stránkách školy naleznete aplikaci „Online zápis“, v které provedete vytvoření žádosti.

K aplikaci Online zápis, která slouží k vyplnění žádosti, jsme Vám připravili  návod zde, včetně ukázky vzoru žádosti zde. 

2. ze stránek školy stáhnete formulář Žádost o přijetí, vytisknete, vyplníte. Pokud nemáte možnost vytisknout, formuláře (Žádost o přijetí, Žádost o odklad) budou k dispozici u speciální zamykatelné schránky u hlavního vchodu naší školy.

Žádost s kopií rodného listu dítěte je možné do školy doručit následujícími způsoby:

  • odeslat datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou na adresu 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko
  • osobní podání – podepsanou žádost v obálce vhodit do speciální zamykatelné schránky u hlavního vchodu naší školy (zašleme potvrzení o přijetí žádosti SMS  nebo emailovou zprávou)

Výsledek přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.zsmilevsko.cz a dveřích u hlavního vchodu do školy pod přiděleným registračním číslem v zákonné lhůtě. Toto číslo bude zákonným zástupcům, kteří nepodali elektronickou přihlášku, sděleno na uvedený kontakt (SMS, emailová adresa) nejdéle do 22. 4. 2020. 

V případě elektronické žádosti je registrační číslo vygenerováno na žádost automaticky a rodič jej obdrží v potvrzovacím emailu.

Žádosti o odklad povinné školní docházky          

1.  Pokud zákonný zástupce již má obě  doporučení, od  školského poradenského zařízení a lékaře:

  • podá žádost o odklad -  vyplní formulář Žádost o odklad     
  • obě doporučení přiloží k žádosti

Formuláře (Žádost o odklad)  a obě doporučení  školského poradenského zařízení a  lékaře doručí škole jedním z výše uvedených způsobů do   17. 4. 2020.

Ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky žáka.         


2. Zákonný zástupce nemá ještě obě doporučení, od školského poradenského zařízení a lékaře, postupuje následovně: 

  • podá žádost o přijetí – buď v elektronické verzi nebo v písemné verzi formulář Žádost o přijetí 
  • podá žádost o odklad  - vyplní formulář Žádost o odklad školní docházky       

Oba formuláře (Žádost o přijetí i Žádost o odklad) doručí škole jedním z výše uvedených způsobů do 17. 4. 2020.

Ředitel školy na základě Žádosti o přijetí rozhodne o přijetí žáka k základnímu vzdělávání. 

Až rodiče budou mít obě doporučení - školského poradenského zařízení a  lékaře, předají škole a ředitel školy na základě Žádosti o odklad rozhodne o odkladu školní docházky. (správní řízení o odkladu se může přerušit  do dodání doporučení)

Žádost k odkladu povinné školní docházky je ke stažení zde a v sekci ke stažení.

 

V případě nejasností Vám s vyplněním  poradíme.

                                     PaedDr. Martin Hrych  (tel. 775 700 060)              Mgr. Marie Jelenová  (tel. 775 700 063) 

                                            ředitel školy                                                           zástupce ředitele školy    

 

Žádost o přijetí  ke stažení: 

Žádost o odklad  je ke stažení:     
Návod k přihlášení na zápis a vyplnění žádosti : 
Vzorově vyplněná žádost: .