Online cvičení

Nakladatelství FRAUS

 V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma.

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

Fraus

Nová škola

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

http://www.ucebnice-online.cz/

NNS

Česká Televize

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. Odkaz na jednotlivé díly je na adrese https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ . Popis programu je pak zde.

ucitelka

 

Pro žáky druhého stupně je určen pořad Odpoledka. Odkaz na jednotlivé díly je na webové adrese https://www.ceskatelevize.cz/odpoledka .

odpoledka

Program ALF

 Online procvičování. Program je licencován a není zdarma, nicméně naše škola má tento program zakoupen a delší čas již jej využívá. Žáci, kteří mají již přiděleny přístupové údaje si tedy budou mohou procvičovat různé látky.

https://programalf.com/

ALF