Zájmová činnost školy

Kroužky ve školním roce 2019/2020


V tomto školním roce nabízíme tyto kroužky:

1. STUPEŇ


1. - 5. ročník POHYBOVÉ HRY 150,- Kč /rozdělení podle počtu zájemců s přihlédnutím k jejich věku/
1. - 5. ročník VÝUKA HRY NA FLÉTNU 200,- Kč - začátečníci (nezávazná přihláška - noví zájemci, nejprve se uskuteční informativní schůzka 1. 10. 2019)
2. - 5. ročník - pokročilí I. (výuka probíhá 2. rokem)
3. - 5. ročník - pokročilí II. (výuka probíhá 3. rokem)
2. - 5. ročník RUČNÍ PRÁCE 150,- Kč, žáci platící ŠD 50,- Kč, úterý 15:00 - 16:00 h
2. - 5. ročník ZÁKLADY POČÍTAČŮ - začátečníci 250,- Kč, žáci platící ŠD 50,- Kč, pondělí 15:00 - 16:00 h
2. - 5. ročník ZÁKLADY POČÍTAČŮ - pokročilí 250,- Kč žáci platící ŠD 50,- Kč, čtvrtek 15:00 - 16:00 h
3. - 5. ročník FLORBAL 150,- Kč /rozdělení podle počtu zájemců s přihlédnutím k jejich věku/
4. ročník ANGLICKÝ JAZYK 250,- Kč žáci platící ŠD 50,- Kč, pondělí 11:35 - 12:20 (5. vyučovací hodina)
5. ročník ANGLICKÝ JAZYK 250,- Kč žáci platící ŠD 50,- Kč, středa 15:00 - 15:45

2. STUPEŇ


6. - 9. ročník FLORBAL 150,-Kč, / rozdělení podle počtu zájemců s přihlédnutím k jejich věku/
6. - 9. ročník ATLETICKÝ KROUŽEK 150,- Kč
6. - 8. ročník VÝUKA HRY NA FLÉTNU 200,- Kč
- začátečníci (nezávazná přihláška - noví zájemci, nejprve se uskuteční informativní schůzka 1. 10. 2019)
- pokročilí I. (výuka probíhá 2. rokem)
- pokročilí II. (výuka probíhá 3. rokem)
6. - 9. ročník DRAMATICKÝ KROUŽEK 150,- Kč

Cena kroužku je za pololetí školního roku 2019/2020

Žáci dostali přihlášky a v případě zájmu o některý kroužek přineste přihlášku vyučujícímu.
Pravidelná činnost kroužků začne od pondělí 16.9.2019 !!!!!