Zápisy do prvních ročníků


Termín konání:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání má proběhnout dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2020. Proto stanovujeme termín zápisu na:
pátek 3. dubna 2020 od 14 do 17 hodin a na sobotu 4. dubna 2020 od 9 do 11 hodin.


Podmínky zápisu:

 • k zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014
 • dále se k zápisu dostaví žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky

Co by rodiče měli přinést s sebou:

 • rodiče přinesou k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte!
 • cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

Co nabízí škola novým žákům?

 • zkušené pedagogické pracovníky
 • nízký počet dětí ve třídách
 • kvalitní výuku
 • moderní zázemí zrekonstruované školy
 • výtvarné, hudební, sportovní vyžití
 • počítačový kroužek
 • školní klub
 • školní družinu
 • příjemné prostředí
 • dobře vybavenou knihovnu
 • školní hřiště

Co by mělo dítě před vstupem do školy umět?

 • poznat alespoň základní barvy
 • zazpívat písničku či zarecitovat básničku
 • nakreslit obrázek
 • mělo by znát, jak se jmenují rodiče, vědět svoje jméno a příjmení, ...
 • samostatně a srozumitelně odpovídat na otázky kladené učitelkou


Co je to školní zralost?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce. Předkládáme Vám materiál Desatero pro rodiče dětí přeškolního věku, který vytvořila pracovní skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

Desatero pro rodiče


Ministerstvo školství vydalo dokumet Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. zde

 


Video z 22. 1. 2016 - 1. den zápisu


Video z 23. 1. 2016 - 2. den zápisu


Již od prvního kontaktu nových žáčků se školou se snažíme co nejvíce tento kontakt zpříjemnit. Proto jsou zápisu přítomny různé pohádkové postavy, které tvoří veselejší atmosféru.

Zde přikládáme na ukázku několik záběrů ze starších zápisů.přehled pohádkových postaviček
 
hrátky s kouzelníkem
 

další postavičky
 
kouzelník a klaun
 

zajíček a Karkulka
 
vstupní brána do pohádkového světa 
 

a ještě jednou kouzelník
 
kočička a víla
 

Více fotografií budeme postupně doplňovat do sekce Fotogalerie.

 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko