Zaměstnanci školy ve školním roce 2018/2019


   Ředitel:   PeadDr. Martin Hrych  Zástupce ředitele:   Mgr. Marie Jelenová   Pedagogové - 1. stupeň:. 1.   Mgr. Dlouhá Veronika - MD
2.   Mgr. Ctiborová Hana
3.   Mgr. Eretová Jana
4.   Mgr.et Mgr. Finková Kamila - speciální pedagog
5.   Mgr. Kabátová Ilona
6.   Mgr. Kahounová Jana
7.   PaedDr. Kolářová Iva
8.   Mgr. Koutníková Miroslava
9.   Mgr. Marelová Jana
10. Mgr. Nováková Štěpánka
11. Bc. Pospíšilová Věra Dis.
12. Mgr. Syrovátková Eva
13. Mgr. Šmelcová Pavla - MD
14. Mgr. Vavříková Magdalena
15. Mgr. Wegschmiedová Hana
16. Mgr. et Mgr. Zelenková Andrea
17. Kalinová Ivana - asistentka pedagoga
18. Bc. Kosíková Jana - asistentka pedagoga
19. Lidinská Tereza - asistentka pedagoga
20. Vavříková Eliška - asistentka pedagoga
21. Zemanová Zuzana - asistent pedagoga
22. Ševčíková Drahomíra - asistent pedagoga


   Pedagogové - 2. stupeň:  1.   Mgr. Dolejšková Alena
2.   Mgr. Dvořáková Lenka - MD
3.   Mgr. Haluška Miloš
4.   Mgr. Pillerová Jitka - školní metodik prevence
5.   PaedDr. Hrych Martin – ředitel, ICT koordinátor
6.   Mgr. Jelenová Marie – zástupce ředitele
7.   Mgr. Jelínková Ilona - MD
8.   Mgr. Kotalíková Irena
9.   Mgr. Kotalíková Hana
10. Mgr. Kyrianová Libuše
11. Mgr. Machartová Zdeňka
12. Mgr. Mareš Jaroslav
13 Mgr. Meuerová Ludmila – výchovný poradce
14. Mgr. Mitísková Karolína - MD
15. Mgr. Pikousová Adéla
16. Mgr. Škochová Ludmila
17. Mgr. Schorníková Soňa
18. Mgr. Soldátová Lenka
19. Mgr. Šimečková Jana
20. Mgr. Tomášková Pavlína
21. Mgr. Vošahlíková Dagmar
22. Bc. Dlouhá Ivana - asistentka pedagoga
23. Jordanová Lucie - asistentka padagoga


   Školní družina - vychovatelky:  1.   Hejná Dita
2.   Nováková Ivana
3.   Kramperová Pavlína


   Školní jídelna:  1.   Sládková Jana – účetní ŠJ
2.   Jáchymová Václava - hlavní kuchařka
3.   Kašparová Petra - kuchařka
4.   Šabatková Jana - kuchařka
5.   Jiroušková Ladislava - kuchařka
6.   Bauerová Květoslava - kuchařka
7.   Peštová Věra - kuchařka
8.   Koutníková Zuzana - kuchařka


   Správní zaměstnanci:  1.   Baše Miroslav - školník
2.   Kubíček Jiří - údržbář
3.   Táborová Radka - sekretářka, hospodářka školy
4.   Ing. Jezlová Jana - mzdová účetní
5.   Kučerová Eva - uklízečka
6.   Křížová Drahomíra - uklízečka
7.   Šoulová Lenka - uklízečka
8.   Smrtová Ivana - uklízečka
9.   Vodňanská Lenka - uklízečka

 

 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko