Zaměstnanci školy ve školním roce 2017/2018


   Ředitel:   PeadDr. Martin Hrych   Pedagogové - 1. stupeň:. 1.   Mgr. Dlouhá Veronika - MD
2.   Mgr. Ctiborová Hana
3.   Mgr.et Mgr. Finková Kamila - speciální pedagog
4.   Mgr. Kabátová Ilona
5.   Mgr. Kahounová Jana
6.   PaedDr. Kolářová Iva
7.   Mgr. Koutníková Miroslava
8.   Mgr. Marelová Jana
9. Mgr. Nováková Štěpánka
10. Bc. Pospíšilová Věra
11. Mgr. Syrovátková Eva
12. Mgr. Šmelcová Pavla - MD
13. Mgr. Vavříková Magdalena
14. Mgr. Wegschmiedová Hana
15. Mgr. et Mgr. Zelenková Andrea
16. Kalinová Ivana - asistentka pedagoga
17. Bc. Kosíková Jana - asistentka pedagoga
18. Lidinská Tereza - asistentka pedagoga
19. Vavříková Eliška - asistentka pedagoga
20. Svojše Jakub - asistent pedagoga


   Pedagogové - 2. stupeň:  1.   Mgr. Dolejšková Alena
2.   Mgr. Dvořáková Lenka - MD
3.   Mgr. Haluška Miloš
4.   Mgr. Pillerová Jitka - školní metodik prevence
5.   PaedDr. Hrych Martin – ředitel, ICT koordinátor
6.   Mgr. Jelenová Marie – zástupce ředitele
7.   Mgr. Jelínková Ilona - MD
8.   Mgr. Kotalíková Irena
9.   Mgr. Kotalíková Hana
10. Mgr. Kyrianová Libuše
11. Mgr. Lukš Jiří
12. Mgr. Machartová Zdeňka
13. Mgr. Mareš Jaroslav
14 Mgr. Meuerová Ludmila – výchovný poradce
15. Mgr. Mitísková Karolína - MD
16. Mgr. Pikousová Adéla
17. Mgr. Schorníková Soňa
18. Mgr. Soldátová Lenka
19. Mgr. Šimečková Jana
20. Mgr. Tomášková Pavlína
21. Mgr. Vošahlíková Dagmar
22. Jordanová Lucie - asistentka padagoga


   Školní družina - vychovatelky:  1.   Hejná Dita
2.   Nováková Ivana
3.   Kramperová Pavlína


   Školní jídelna:  1.   Sládková Jana – účetní ŠJ
2.   Jáchymová Václava - hlavní kuchařka
3.   Hlavínová Věra - kuchařka
4.   Šabatková Jana - kuchařka
5.   Jiroušková Ladislava - kuchařka
6.   Bauerová Květoslava - kuchařka
7.   Peštová Věra - kuchařka
8.   Koutníková Zuzana - kuchařka


   Správní zaměstnanci:  1.   Baše Miroslav - školník
2.   Kubíček Jiří - údržbář
3.   Táborová Radka - sekretářka, hospodářka školy
4.   Ing. Jezlová Jana - mzdová účetní
5.   Kučerová Eva - uklízečka
6.   Křížová Drahomíra - uklízečka
7.   Šoulová Lenka - uklízečka
8.   Smrtová Ivana - uklízečka
9.   Kašparová Petra - uklízečka

 

 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2010     1.základní škola T.G.Masaryka Milevsko