Budovy a vybavení školy

   V součastné době se škola skládá z několika bloků a budov. Zde probíhá výuka a ostatní aktivity spojené s využitím volného času. Jedná se především o :

  Zároveň na naší škole využíváme několik specializovaných učeben určených pro výuku odborných předmětů. zejména se jedná o učebny zaměřené na :

 

Celkový pohled Budova - 1.stupeň

Hlavní vchod Školní tělocvična

Učebna chemie Učebna fyziky
 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko