Třídnictví a harmonogram školní roku 2019/2020


Zaměstnanci školy

   Seznam zaměstnanců k dispozici zde .


Třídnictví ve školním roce 2019/2020


Zde je uvedeno třídnictví pro I. a II.stupeň.


 I. stupeň II. stupeň
      1. A  Mgr. Kahounová Jana           6. A  Mgr. Honzíková Miroslava
      1. B  Mgr. Šmelcová Pavla         6. B  Mgr. Meuerová Ludmila
      1. C  Mgr. Nováková Štěpánka         7. A  Mgr. Dolejšková Alena
      2. A  Bc. Pospíšilová Věra         7. B  Mgr. Pillerová Jitka
      2. B  Mgr. Wegschmiedová Hana           7. C  Mgr. Machartová Zdeňka
      2. C Mgr. Kabátová Ilona           8. A  Mgr. Pikousová Adéla
      3. A  Mgr. Marelová Jana           8. B  Mgr. Michalec Václav
      3. B  Mgr. Zelenková Andrea         8. C  Mgr. Eretová Jana
      3. C  Mgr. Vavříková Magdalena         9. A  Mgr. Šimečková Jana
      4. A  Mgr. Bezoušková Jitka         9. B  Mgr. Soldátová Lenka
      4. B  Mgr. Syrovátková Eva        
      4. C  Mgr. Ctiborová Hana         
      5. A  Mgr. Koutníková Miroslava          
      5. B  Mgr. Finková Kamila          
      5. C  PaedDr. Kolářová Iva          
                 

Pro rodiče


 V této sekci naleznete různé formuláře a důležité informace týkající se výuky.



   Přehled vyučovacích hodin - zvonění:  stáhnout  

   Umístění tříd:  stáhnout  



   Formuláře ke stažení:



   Příhláška ke školnímu stravování:    
   Žádost o přestup žáka z jiné školy:    
   Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání _zápis:      
   Žádost o odklad školní docházky a příloha - lékař a PPP:      
   Žádost o uvolnění - rekreace:      
   Žádost o uvolnění z předmětu:     
   Žádost o uvolnění z tělesné výchovy:     
   Žádost o vzdělávání podle individuálního plánu:     
   Žádost o individuální vzdělávání:      
   Žádost o pokračování v základním vzdělávání:     
   Žádost o hodnocení výsledků vzdělávání žáka slovním hodnocením:      
   Registrační číslo žáka pro zápis 2017:      


Přihlášky a formuláře - střední školy:


   Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři:      

   Vysvětlivky k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole:      



   Školní rok 2019/2020:




   Zápisy do 1.tříd


    Termíny zápisu, informace o tom, co by si rodiče měli vzít s sebou a co by dítě mělo před vstupem do školy umět. Více zde.



   Rozvrhy tříd


    Zde jsou uvedeny týdenní rozvrhy jednotlivých tříd pro školní rok 2019/2020.


 I. stupeň II. stupeň
      1. A            6. A    
      1. B            6. B    
      1. C            7. A    
      2. A            7. B    
      2. B            7. C    
      2. C            8. A    
      3. A            8. B    
      3. B            8. C    
      3. C            9. A    
      4. A            9. B    
      4. B                
      4. C                
      5. A                
      5. B                
      5. C                
                       

   Přijímací řízení

Informace doplníme během školního roku.





 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko