Ke stažení


Formuláře:   Příhláška ke školnímu stravování:    

   Žádost o přestup žáka z jiné školy:      
   Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání _zápis 2018:      
   Žádost o odklad školní docházky 2018 s přílohou - lékař a PPP:      
   Žádost o uvolnění - rekreace:      
   Žádost o uvolnění z předmětu:     
   Žádost o uvolnění z tělesné výchovy:     
   Žádost o vzdělávání podle individuálního plánu:     
   Žádost o individuální vzdělávání:      
   Žádost o pokračování v základním vzdělávání:     
   Žádost o hodnocení výsledků vzdělávání žáka slovním hodnocením:      
   Registrační číslo žáka pro zápis 2018:      


Přihlášky a formuláře - střední školy:


   Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři 2017:      

   Vysvětlivky k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole 2017:      
Programy:


   Prohlížeč Smart notebook souborů - Notebook Interactive viewer :  stáhnout  
 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko