EU Peníze školám


  V rámci EU peníze školám realizujme projekt Škola pro život, reg.č. CZ.1.07./1.4.00/21.2633 . Tento projekt jsme začali v červnu 2011 a ukončení projektu bude v listopadu 2013.

  Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

  Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci základních škol.

  Záměrem projektu bylo vytvořit, mimo jiné, ucelené řady vzdělávacích programů tzv. DUMů - Digitálních učebních materiálů, které budou moci využívat učitelé k zefektivnění výuky pomocí multimediálních prostředků. Samozřejmě, že tyto DUMy jsou volě šířitelné a dostupné všem učitelům základních škol v ČR. Níže je uveden seznam námi vytvořených důmů, které jsou volně ke stažení.
HUDEBNÍ VÝCHOVA - zpracovala Mgr. Dagmar Vošahlíková

název typ velikost  
Hv6 - Hudební teoriesmartnotebook 260 kB
Hv7 - Lidová píseňsmartnotebook 1,815 MB
Hv6 - Hudební výrazové prestředkysmartnotebook 1,952 MB
Hv6 - Posuvky v hudební výchověsmartnotebook 555 kB
Hv9 - Tramská píseňsmartnotebook 21,6 MB
Hv9 - Folksmartnotebook 20,9 MB
Hv6 - Nástroje symfonického orchestrusmartnotebook 5,2 MB
Hv6 - Hudební nástrojesmartnotebook 5,2 MB
Hv7 - Tanecsmartnotebook 72,4 MB
Hv8 - Anglická hudba 60. letsmartnotebook 18,5 kB
Hv8 - The Beatlessmartnotebook 35,5 MB
HV8 - Rockové skupiny 60. letsmartnotebook 76,6 MB
Hv9 - Česká beatová hudba smartnotebook 106 MB
HV8 - Další rockové skupiny 60. letsmartnotebook 36 MB
Hv9 - Pražské beatové skupinysmartnotebook 79 MB
Hv9 - Mimopražské beatové skupinysmartnotebook 85 MB
Hv7 - Taktysmartnotebook 8,9 MB
Hv6 - Národní divadlosmartnotebook 2,3 MB
Hv9 - Česká populární hudbasmartnotebook 88 MB
Hv9 - Slovenská populární hudbasmartnotebook 166 MBANGLICKÝ JAZYK 4. a 5.třída - zpracovala Mgr. Pavla Šmelcová

název typ velikost  
Alphabethsmartnotebook 5,9 MB
His, hersmartnotebook 1,815 MB
Some, any, smartnotebook 657 kB
Timesmartnotebook 1,7 MB
Sloveso to haveword 256 kB
The little pigssmartnotebook 1,2 MB
Old McDonald - songsmartnotebook 4,1 MB
Adjactivessmartnotebook 2,3 MB
Prepositionword 130 Kb
There is/ There aresmartnotebook 1,5 kB
Means of Transportsmartnotebook 1,4 MB
Maps readingword 780 kB
Like word 110 kB
Verbssmartnotebook 289 KB
People at worksmartnotebook 1,2 MB
Wheathersmartnotebook 1 MB
Clothessmartnotebook 420 kB
Numberssmartnotebook 380 kB
Readingsmartnotebook 856 kB
Reading2smartnotebook 820 kBČeský jazyk pro 1. stupeň - zpracovala Mgr. Eva Boušková

název typ velikost  
Přídavná jména tvrdá a měkká smartnotebook 5,9 MB
Číslovkysmartnotebook 760 kB
Mikoláš Aleš smartnotebook 1,2 MB
Několikanásobný podmětsmartnotebook 3,6 MB
Vyjmenovaná slovasmartnotebook 1,8 MB
Opakování učiva 4. ročníku smartnotebook 1,2 MB
Koncovky podstatných jmen rodu mužskéhosmartnotebook 2 MB
Předložky a předponysmartnotebook 1,6 MB
Koncovky podstatných a přídavných jmensmartnotebook 3,4 Mb
Shoda podmětu s přísudkemsmartnotebook 1,4 kB
Přehled skloňování vzorů rodu mužsskéhosmartnotebook 1,4 MB
Zábavné úkolysmartnotebook 4,8 MB
Skupiny bě,bje,ve,vje a přípony ni, ny smartnotebook 1,2 MB
Slovesa, slovesné způsobysmartnotebook 680 KB
Stupněvání přídavných jmen smartnotebook 300 kB
Tvaření slov ze slabik smartnotebook 2,2 MB
Vyjmenovaná slova po B smartnotebook 2 MB
Vyjmenovaná slova po M smartnotebook 1,6 MB
Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského smartnotebook 1 MB
Zájmena smartnotebook 2,8 MBAnglický jazyk 2. stupeň - zpracovala Mgr. Lenka Soldátová

název typ velikost  
Sloveso To be powerpoint 780 kB
Sloveso to be 2powerpoint 2,2 MB
What`s the time powerpoint 200 kB
Sloveso To have>powerpoint 225 kB
There is/Thera arepowerpoint 150 kB
Propositions of Places powerpoint 210 kB
Present simplepowerpoint 133 kB
Present simple negativeypowerpoint 233 kB
Present simple questionspowerpoint 200 kb
Present continuounspowerpoint 185 kB
Present continuouns - questionspowerpoint 322 kB
Present continuounspowerpoint 283 MB
Regular, irregular verbs powerpoint 150 kB
Present simple - positive, negative questionsypowerpoint 274 kB
Countable and uncountable nouns powerpoint 223 kB
Some and any powerpoint 213 MB
Comparative and superletive adjectivespowerpoint 255 kB
Going to powerpoint 130 kB
The future - will powerpoint 135 kB
Past continuounspowerpoint 225 kB
Český jazyk 2. stupeň - zpracovala Mgr. Dagmar VošahlíkováDějepis 2. stupeň - zpracovala Mgr. Karolína Mitísková

název typ velikost  
Úvod - pracovní list word 100 kB
Středověká společnostpowerpoint 1,5 MB
Nižší šlechta powerpoint 2,2 MB
Šlechta II.>powerpoint 1,3 MB
Rozdělení společnostiword 100 kB
Středověké státy - pracovní list word 210 kB
Vikingovépowerpoint 3,2 MB
Vikingové - pracovní list word 233 kB
Český stát - pracovní státword 550 kb
Přemysl Otakar II.powerpoint 3,9 MB
Karel IV. powerpoint 3,2 MB
Jan Hus powerpoint 1,4 MB
Přemyslovci - pracovní list word 100 kB
Husické válečnictví powerpoint 1,7 MB
Husické války powerpoint 2,2 MB
Jiří z Poděbrad word 134 MB
Gotikapowerpoint 3,8 MB
Od Husa k Paděbradovi - pracovní listword 271 kB
Renesance powerpoint 2,3 MB
České stavovské povstánípowerpoint 814 kBPřírodopis 2. stupeň - zpracovala Mgr. Ilona Šindelářová

název typ velikost  
Trávicí soustavapowerpoint 1,2 MB
Smysly - pracovní list word 6,5 MB
Zrak powerpoint 934 kB
Planeta Země - pracovní list >word 5,1 MB
Vulkalismuspowerpoint 1,7 MB
Buňka powerpoint 1,2 MB
Savci I. - pracovní list word 5,1 MB
Savci II. - pracovní list word 5,1 B
Paryby a raby - pracovní listword 6,2 Mb
Buňka - pracovní listword 7,7 MB
Zástupci ptáků - pracovní list word 5,1 MB
Ekologie a etologie - pracovní list word 5,2 MB
Obojživelníci powerpoint 3,2 MB
Oboživelníci - pracovní list word 4,5 MB
Plazi - pracovní list word 5,2 MB
Houby - pracovní list word 5,2 MB
Ontogeneze - pracovní list word 5,2 MB
Prvocipowerpoint 1,9 MB
Prvoci - pracovní list word 10 MB
Kostra lidského těla powerpoint 2,2 MB
Ptáci - pracovní státword 550 kb
Opěrná soustava - pracovní list word 4,1 MB
Cizokrajní ptáci powerpoint 1,5 MB
Poznej ptáky naší krajiny powerpoint 2,3 MB
Trávicí soustava - pracovní list word 6,1 MB
Plži powerpoint 2,4 MB
Mlži powerpoint 2,6 MB
Měkkýši pracovní list word 7,3 MB
Hlavonožci powerpoint 1,5 MB
Oběhová soustava - pracovní listword 5,4 MB
Klepítkatci - pracovní list word 5,8 MB
Stavba rostlinného těla - pracovní listword 7,5 MB
Pavouci a štíři powerpoint 1,7 MB
Roztoči powerpoint 1,9 MB
Plody powerpoint 1,8 MB
Korýši powerpoint 2,4 MBZeměpis 2. stupeň - zpracovala Mgr. Ilona Šindelářová

název typ velikost  
Evropská Unie - pracovní list word 12,9 MB
Fauna Afriky - pracovní list word 5,2 MB
Fauna Afriky I. powerpoint 3,5 MB
Paříž - pracovní list powerpoint 6,6 MB
Londýnpowerpoint 8,2 MB
Afrika - pracovní list word 12,4 MB
Fauna Austrálie - pracovní list word 5,1 MB
Fauna Austrálie powerpoint 2,1 B
Austrálie - pracovní listword 13 Mb
Evropská Unie II.powerpoint 740 kB
Planeta Země powerpoint 5,4 MB
Měsíc powerpoint 1,9 MB
Planeta Země - pracovní list word 3,2 MB
Sluneční soustava powerpoint 2 MB
Slunce powerpoint 1,8 MB
Člověk a vesmír powerpoint 1,7 MB
Severní Amerika - pracovní list word 13,5 MB
Jižní Amerika - pracovní list word 12,6 MB
Vnik pohoří poweroint 1,8 MB
Zemětřesení powerpoint 1,1 MB
Podnebné pásy powerpoint 550 kb
Hydrosféra - pracovní list word 5,2 MB
Cizokrajní ptáci powerpoint 1,6 MB
Vietnam powerpoint 2 MB
Thajsko powerpoint 2,1 MB
Tropiské deštné lesy powerpoint 2,4 MB
Savany powerpoint 2,8 MB
Pouště powerpoint 1,3 MB
Stepi powerpoint 1,9 MB
Japonskopowerpoint 5,4 MB
Tundra powerpoint 1,8 MB
Čínská lidové republikapowerpoint 1,4 MB
Biomy word 5,2 MB
Polární oblasti powerpoint 2,1 MB
Státy Asie word 5,2 MB
Státy Evropy word 2,4 MB


Prohlížeč Smart notebook souborů je v sekci ke stažení.

 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko