16. 10. 2020 Distanční výuka začala........

Dobrý den, vážení rodiče, milí žáci, 

   máme za sebou první tři dny distanční výuky.  Když jsme začínali na jaře s výukou v rámci G-Suite aplikací (Gmail, Učebna, Meet Disk), říkali jsme si, že jsme nalezli systém, jak dostat k žákům výukové materiály, jak s nimi komunikovat.  Pokud se podíváme na věkové zvláštnosti dětí školního věku,  můžeme zde najít asi tři skupiny, ke kterým musíme v rámci distanční výuky přistupovat rozdílně.

  1.   žáci 2. stupně - žáci jsou samostatní, ICT zdatní, učitel vytváří podporu, motivuje, hodnotí  
  2.   žáci 4. - 5. ročníku 1. stupně - žáci potřebují velkou podporu ze strany učitelů často i podporu ze strany rodičů (ICT znalosti jsou začínající), ale při podpoře to žáci zvládají,  
  3.   žáci 1. - 3. ročníku 1. stupně - při distanční výuce se neobejdeme bez pomoci Vás, rodičů (nelze využít ICT znalosti dětí, nutno využít ICT znalostí přes Vás rodiče), učitelé musí použít jiné cesty a způsoby

Věřte, že si uvědomujeme, že Vaše situace je nelehká a vůbec Vám ji nechceme komplikovat. Do distanční výuky jsme tento týden kromě klasické videokonference přes počítač v Meetu zapojili i online přenos přímo ze tříd 2. stupně, kdy učitelé přímo před tabulí žákům vysvětlují látku. Věřte, že ani pro ně to není lehké a někdy ani příjemné, ale myslíme si, že alespoň takto zprostředkovaný "osobní " kontakt žáci - učitel je velmi důležitý. V příštím týdnu bychom chtěli přenosy vyzkoušet pro žáky  4. - 5. ročníku 1. stupně. Nejvíce nám dělají starosti naši nejmenší 1. - 3. ročníky. Paní třídní učitelky se spojili s rodiči a myslím, že spolupráce funguje. Také pro rodiče těchto ročníků bychom chtěli vyzkoušet online přenos. Uvidíme. 

V případě, pokud byste potřebovali pomoci, jsou učitelé připraveni k telefonickým, mailovým, whatsappovým  konzultacím v dopoledních hodinách ve škole, ale samozřejmě i později.  

Na níže uvedených fotkách je vybavení k online přenosu notebooky, webkamery, stativy, bezdrátové mikrofony a spousta propojovacím, prodlužovacích, přechodových a napájecích kabelů.

Přejeme pěkný víkend a přejme si, ať tuto techniku využíváme co nejkratší čas. 

Obrázek