28. 8. 2020 - Provoz školy v úvodu nového školního roku 2020/20021

Po prostudování manuálu z ministerstva školství bychom chtěli rodiče a žáky informovat o provozu naší školy v úvodu nového školního roku. 

Hlavním kritériem, kterým se budeme snažit při provozu školy dodržovat, je co možná maximální minimalizace rizik vyplývajících ze současné aktuální situace kolem nás, ale současně se snažit o co  "nejnormálnější" provoz školy:  

 • výuka bude probíhat bez omezení, bez nutnosti používat roušky v prostorách školy
 • není ale popřeno doporučení, pokud žáci, učitelé chtějí používat roušky, samozřejmě mohou
 • budeme dbát na maximální hygienu - dezinfekci rukou (při vstupu do budovy, ve třídách, na WC, v jídelně, ve školní družině) 
 • minimalizace pohybu žáků po chodbách o přestávkách (výjimka je návštěva WC, stěhování tříd) 
 • minimalizace pohybu žáků mezi budovami 1. a 2. stupně 
 • z hygienického hlediska nemůžeme v této  chvíli zajistit pitný režim na chodbách - čaj, prosíme rodiče, aby žákům zajistili dostatek tekutin  
 • budou stanoveny přesné nástupy na oběd - seznámí s nimi vyučující 
 • příbory budou žákům vydávat paní kuchařky  přímo "do ruky", neberou si je žáci sami
 • žáci budou sedět v jídelně vždy pohromadě jako třída, nebudou se navzájem míchat s ostatními  žáky
 • výuka kroužků bude zahájena v 2. polovině září, žáci nyní dostanou přihlášky  
 • prosíme rodiče, aby do prostor školy vstupovali v nejnutnějším případě (rodiče žáků 1. tříd budou o možném vstupu do školy informování při zahájení 1. září)

V případě změn v organizaci výuky budeme rodiče, žáky bezprostředně informovat. 

Věříme, že se nám s disciplinovaným přístupem žáků a vzájemnou spoluprací s rodiči danou situaci podaří zdárně zvládnout. 

Naším prvořadým cílem v současné situaci je plně se soustředit na školní výuku.