24. 8. 2020 - Den otevřených dveří k 85. výročí otevření nové budovy školy

V úterý 1. září 2020 se uskuteční na  naší škole Den otevřených dveří u příležitosti 85. výročí otevření školy. Srdečně zveme všechny zájemce z řad veřejnosti k prohlídce školy.

Program začne besedou se zástupci Občanského spolku Lidice v 10 hodin v učebně 9. B v přízemí školy. Besedu připravujeme za podpory MAP ORP Milevsko II z implementace v rámci podaktivity ,, Poznávání regionu a rozvoj kulturního podvědomí “ pro žáky naší školy, ale je zvána i veřejnost. 

V 11 hodin proběhne slavnostní zahájení před budovou školy, při kterém bude odhalena plaketa T. G. Masaryka. V letošním roce jsme si připomněli 75. výročí ukončení 2. světové války, k této události se váže i tragický osud Lidic. Naši školu navštíví pan Antonín Nešpor a přiveze darem od Občanského spolku Lidice Lidickou hrušeň, kterou společně zasadíme před školou.  

Následovat bude prohlídka školy, k nahlédnutí budou kroniky školy od roku 1879 až do současnosti. Škola bude veřejnosti otevřena do 17 hodin.

Těším se na setkání s Vámi. 

Obrázek