18. 6. 2020 - Ukončení školní roku

Dobrovolná docházka žáků 1.  -  8. ročníku bude v tomto školním roce ukončena 26. 6. 2020 předáním vysvědčení.  Žáci mají zajištěný oběd. 

Předávání vysvědčení se mohou zúčastnit i žáci, kteří se školní výuky neúčastnili. Podmínkou je vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (na stránkách školy), které předají třídnímu učiteli. Žáci budou mí v areálu školy roušku.  

Žáci, kteří se z různých důvodů nedostaví, si vyzvednou vysvědčení a učebnice v úterý 30. 6. od 8:00 – 12:00 h u své třídní učitelky (učitele).

Pro žáky 1. stupně je v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. zajištěn družinový provoz ve stávajících školních skupinách (i pro ty, kteří do družiny nechodili).

Žákům 9. ročníku bude vysvědčení předáno v pondělí 29. 6.  v 9:00 h. 

Žáci, kteří si vyzvedli vysvědčení, mají následující dny do 30. 6. ředitelské volno. 

Podrobnější informace získají rodiče od třídních učitelů.