12. 6. 2020 - Informace o vrácení plateb za školní družinu, kroužky a pitný režim

Vzhledem k mimořádným opatřením, které způsobily uzavření školy v období březen - červen, budou za tyto měsíce vráceny poplatky za školní družinu, kroužky a pitný režim. Vratka bude provedena buď přímo na bankovní účet zákonného zástupce nebo hotově prostřednictvím třídních učitelů, kteří předají žákům, kteří jsou nyní přítomni ve škole, ostatním při předávání vysvědčení.