20. 4. 2020 - Informace k výsledku zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Zápis na naší škole proběhl v termínu od 3. 4. - 17. 4. 2020. Celkové výsledky zápisu: 

  • bylo zapsáno celkem 80 dětí, z toho je 37 dívek a 43  chlapců
  • počet dětí, kteří již odklad mají nebo jsou před jeho vyřízením, je 14 dětí
  • 1. ročník ve školním roce 2020/2021 bude mít 3. třídy 

Informace pro rodiče, kteří podali přihlášku.

V případě elektronické přihlášky již rodiče mají přiděleno registrační číslo, ostatním rodičům, kteří podali přihlášku jiným způsobem, bude zasláno registrační číslo SMS zprávou. 

Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy dne 30. 4. 2020. 

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří si vybrali naši školu pro vzdělávání svých dětí. 

Tento fakt nás zavazuje, ale i profesně velmi těší. Děkujeme. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy