Výstupy projektu:

  Konečným cílem naší školy je po absolvování všech aktivit v rámci projektu provedení „auditu“ etické výchovy, kde bychom chtěli dosáhnout ocenění titulu „Etická škola“, který uděluje společnost Etická výchova, o.p.s..


Dílčími výstupy tohoto projektu jsou:


  • akreditovaný certifikát 2 učitelů o absolvování prezenčního studia

  • akreditovaný certifikát o proškolení pedagogického sboru školy

  • výstupy z 3 projektů, které budou zaměřeny na etickou výchovu – tiskoviny, CD, příklady dobré praxe umístěné na webovské stránce školy

  • jednoduchý manuál jako pomoc další školám při práci na úpravách ŠVP – začleňování témat etické výchovy do vzdělávacích oblastí ŠVP