1. aktivita - školení 40 hodin


  V rámci aktivity č. 1 se dva pracovníci školy – PaedDr. Martin Hrych a Mgr. Jana Šimečková zúčastnili 40 hodinového kurzu etické výchovy, který probíhal v termínech:

  •   19. října 2013
  •   9. listopadu 2013
  •   23. listopadu 2013
  •   7. prosince 2013.

  Kurz organizovalo Etické fórum České republiky, o. s. v Praze. Výstupem tohoto školení byla závěrečná práce, která monitorovala a v praxi ukazovala aktivitu při práci s dětmi v rámci zavádění principů etické výchovy ve školní praxi. Výstup aktivity dokládáme závěrečnou prací obou účastníků a akreditovaným certifikátem – osvědčením o absolvování semináře s názvem Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, které vydalo Etické sdružení o.p.s.


      - Závěrečná práce PaeDr. Martina Hrycha
      - Závěrečná práce Mgr. Jany Šimečkové
      - Závěrečná práce PaeDr. Martina Hrycha
      - Závěrečná práce Mgr. Jany Šimečkové 

2. aktivita - školení učitelé


  Proškolení pedagogického sboru z vybraných oblastí etické výchovy Ve dnech 29. 8., 25.9. a 30.10.2013 proběhl na škole 5 seminářů po 4 hodinách na vybraná témata z etické výchovy:

  •   Emoce a škola
  •   Motivace žáků
  •   Práce s rodiči
  •   Práce s odměnami a tresty
  •   Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

  Učitelé se seznámili nejen s teoretickými poznatky na vybraná témata, ale i si mohli vyzkoušet prožitkové aktivity. Výstup aktivity jsou akreditované certifikáty – osvědčení, které dokládáme. Osvědčení vydalo Etické sdružení o.p.s.


      - Prezentace Emoce a škola
      - Osvědčení Emoce a škola
      - Prezentace Motivace žáků
      - Osvědčení Motivace žáků
      - Prezentace Práce s odměnami a tresty
      - Osvědčení Práce s odměnami a tresty
      - Prezentace přijetí
      - Osvědčení přijetí

 

3. aktivita - projekty


  •   Projekt Království

      - Podrobný popis aktivity - Projekt království

      - Zadání pro všechny 3 království
      - Odpovědí království 1
      - Odpovědí království 2
      - Odpovědí království 3


  •   Projekt Strakatý pás

      - Zadání projektu Strakatý pás


  •   Projekt Strom

      - Zadání projektu Strom
      - Cíl projektu Strom


 

4.aktivita - úprava ŠVP


   V rámci této aktivity proběhla úprava ŠVP a to konkrétně doplněkem č.3 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO ŽIVOT“ – ETICKÁ VÝCHOVA.

      - Doplněk č.3 školního vzdělávacího programu ŠVP