Publicita:

  Informace o získání dotace a realizaci projektu provedeme na stránkách našeho školního časopisu (Školní listy) místního tisku (Milevské noviny) a regionálního tisku (Písecké listy), na webovských stránkách našeho zřizovatele Města Milevska a na webovských stránkách školy www.zsmilevsko.cz