O projektu

Název rozvojového programu:

Rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013


Číslo projektu: MSMT-3204/2013-210

Název projektu: Rozvoj implementace Etické výchovy na 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko

Typ projektu: Rozvojový


Realizátor: 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek


Kontaktní osoby : PaedDr. Martin Hrych

Adresa instituce : Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Telefon : +420382521393, 420524469,

e-mail: skola@zsmilevsko.cz
Anotace projektu:

  Využití všech možností, které rozvojový projekt dává ke zlepšení školního klimatu, a tím zkvalitnění úrovně vzdělávání na naší škole. Projekt je zaměřen na proškolení 2 pedagogů v rámci DVPP v prezenčním 40 hodinovém kurzu, z jednoho pedagoga bude vytvořen metodik Etické výchovy. V další kroku jsou proškolení všichni pedagogové v DVPP v rámci workshopů z aktuálních téma etické výchovy. Jsou realizovány 3 projekty zaměřené na etickou výchovu, kde budou spolupracovat žáci-učitelé-rodiče. V neposlední radě to bude provedena inovace školního vzdělávacího programu a začlenění témat etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí ŠVP.Částka: Celková částka 109 000 kč, z toho dotace ve výši 83%

Zahájení projektu: září 2013

Ukončení projektu: prosinec 2013


Doba trvání projektu: 4 měsíce
Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet

Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva.

Celkové náklady: ……………… 109 000,- Kč z toho 91 000 kč dotace (83%) a 18 000 kč vklad žadatele

Aktivita č.1 – proškolení 2 pedagogů v prezenční 40 hodinovém kurzu: kurzovné (služba) ……………… 15 000,- Kč
náklady na cestové (ubytování, stravné) ……………… 5 500,- Kč
Aktivita č.2 – proškolení všech pedagogických pracovníků školy v 20 hodinovém kurzu (služba) ………… 57 000,- Kč
Aktivita č.3 – realizace 3 škol.projektů - náklady na materiál, školních potřeb, pomůcky, literaturu ……… 14 000,- Kč
Aktivita č.4 – úprava ŠVP začlenění témat etické výchovy do vzdělávacích oblastí (služba) ……………… 4 500,- Kč
Koordinátor projektu – dohoda o provedení práce – ONNN (20 hodin – 250,- Kč/hodina) ……………… 5 000,- Kč
Metodik Etické výchovy – dohoda o provedení práce – ONN (20 hodin – 200,- Kč/hodina) ……………… 4 000,- Kč
Účetní – služba (20 hodin – 200,- Kč/hodina) ……………… 4 000,- Kč


Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí:


Aktivita č. 4 z bodu 3.3 ………………………… do 01.09.2013
Aktivita č. 1 z bodu 3.3 ………………………… do 30.11.2013
Aktivita č. 2 z bodu 3.3 ………………………… do 31.12.2013
Aktivita č. 3 z bodu 3.3 ………………………… do 31.12.2013