Popis cílové skupiny - Rozsah záměru :

Globální 100 % dopad na klima celé školy, a tedy celou školu. Do projektu je zapojeno všech 424 žáků školy a 28 učitelů.Materiální a personální zabezpečení projektu:

  Hlavním koordinátorem a tím, kdo provádí případnou průběžnou kontrolu je ředitel školy společně s pověřeným učitelem – koordinátorem etické výchovy. Při projektu je úzká spoluprace se společností Etická výchova, o.p. s, z Frýdlantu nad Ostravicí, se kterou jsou domluveny veškeré potřebné materiální a personální záležitosti projektu.