Cíle projektu:

  Cílem projektu je zlepšení vztahů mezi žáky, zlepšení školního sociálního klimatu. Žáci by si během projektu měli uvědomit základní pravidla jednání, chování mezi sebou navzájem, ale i ve vztahu k učitelům, dospělým a v neposlední řadě ke svým rodičům. Pokud si žáci během projektu alespoň uvědomí, že je potřeba tyto vztahy alespoň částečně změnit a vylepšit, pak se domnívám bude hlavní cíl projektu splněn. Základní cíl školního prostředí je, že toto prostředí má být přátelské, ale především bezpečné pro všechny. I tento cíl může realizace projektu naplnit.


Stručný popis současného stavu problematiky:

  Pokud se podíváme kolem se, tak se jasně ukazuje, co chybí naší společnosti, kterou tvoří lidé - občané. Vytratily se základní zásady normálního jednání a chování se jeden k druhému. Právě tento fakt mě vedl k napsání a zapojení se do tohoto projektu, který by umožnil na naší škole vytvořit podmínky a prostředky, kterými bychom mohli působit na naše žáky. Vytvořit ucelený systematický celek tohoto působení. Podceněním této oblasti - etické výchovy vznikají jevy, které ve školním prostředí musíme řešit pomocí specialistů, např. spolupracujeme s Národním ústavem pro vzdělávání v rámci projektu RAMPS-VIP III, v rámci kterého na naší škole pracuje školní etoped, který řeší problematiku vztahů mezi žáky.


Vymezení aktivit, které projekt realizuje:

  Projekt využije všech možností, které nám nabízí tento rozvojový program a provedeme následující aktivity:

- v rámci DVPP proškolí dva pedagogové školy v rámci 40 hodinového presenčního studia
- 20 hodinové proškolení celého pedagogického sboru v rámci DVPP
- realizace 3 škol.projektů na bázi žáci–učitelé–rodiče, výstupy budou umístěny na web.stránkách školy
- provedení inovace školního vzdělávacího programu o témata etické výchovy