Rozvoj implementace Etické výchovy na 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko


           Doba řešení projektu: září 2013 - prosinec 2013

           Realizátor: 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko,
          Jeřábkova 690, okres Písek


    
 Aktuality a novinky projektu
 
září 2013 - projekt zahájen.
září 2013 - proběhly semináře v rámci aktivity č.2
19.října 2013 - první část kurzu v rámci aktivity č.1
30.října 2013 - proběhly semináře v rámci aktivity č.2
30.října 2013 - proběhly semináře v rámci aktivity č.2
9.listopadu 2013 - druhá část kurzu v rámci aktivity č.1
23.listopadu 2013 - třetí část kurzu v rámci aktivity č.1
7.prosince 2013 - čtvrtá část kurzu v rámci aktivity č.1
listopad 2013 - realizována aktivita č.3
prosinec 2013 - realizována aktivita č.4
prosinec 2013 - projekt ukončen.